May 7, 2012

Tạp chí Tin học và Điều khiển học đi vào hoạt động trực tuyến

Một số tạp chí công bố miễn phí:
Tạp chí tin học và điều khiển: http://vjs.ac.vn/index.php/jcc/index

Tạp chí khoa học và công nghệ:
http://vjs.ac.vn/index.php/jst


---------- Forwarded message ----------

Sau một thời gian chuẩn bị chúng tôi xin vui mừng thông báo
Tạp chí Tin học và Điều khiển học của Viện Khoa học và
Công nghệ Việt Nam đã đi vào hoạt động trực tuyến bắt
đâu từ ngày 15/04/2012 .

Từ ngày 15/4 mọi bài gửi tới Tạp chí Tin học và Điều
khiển học đều thực hiện on-line qua mạng và tòa soạn sẽ
không nhận bài qua bất ký hình thức nào khác (trực tiếp,
thư bưu điện, qua e-mail... ).

Kính mời các Anh/Chị có bài gửi đăng ở Tạp chí Tin học
và Điều khiển học vào trang web của tạp chí
http://vjs.ac.vn/index.php/jcc/index  đăng ký account và nộp bài
trực tuyến.

Với việc nộp bài trực tuyến, các tác giả có thể theo
dõi được bài nộp của mình hiện đang ở khâu nào trong
quá trình phản biện, biên tập và việc nhận các kết quả
phản biện cũng như sửa đổi cập nhật bài sẽ dễ dàng
và thuận lợi ở mọi lúc mọi nơi.

Vì tạp chí bước đầu mới đi vào hoạt động online nên
chắc chắn còn nhiều điểm chưa hoàn hảo. Chúng tôi xin
cảm ơn mọi đóng góp xây dựng để hoạt động của Tạp
chí ngày càng tốt hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về
hộp thư jcc@vast.ac.vn .

2 comments:

Phong Pham said...

Căn cứ vào đâu nào để bạn đưa ra những thông tin trên vậy?

vuhung said...

Mình lấy email này từ người quen :)

Chỉ forward lại thôi, không phải thông tin của mình. hehê