May 24, 2012

Ếch xeo bá đạo: Thất vọng quá

Dân tình biện hộ lý do dùng Ếc sao:
- Ai cũng có, nó là chuẩn rồi
- KISS
- Bảo mật

Thực ra điều này không đúng:
- Excel không hỗ trợ tốt Collaboration, hoặc nếu hỗ trợ (thông qua
SharePoint) thì chi phí cao
- Web app dạng Wiki + issue tracking system sẽ flexible hơn nhiều so với
Excel
- Quản lý version bằng Excel: Dở hơi

No comments: