Mar 25, 2012

Nghĩa cả từ "xõa", "xoắn"

# Tham khảo Internet

Từ "xõa" bản thân nó phải ghép với một từ khác mới có nghĩa, ví dụ "xõa tóc". Nhưng với các bạn trẻ, nói "đi xõa" sau một kì thi cử đầy áp lực thì có nghĩa là đi xả hơi, đi chơi. Còn nếu nói "con bé kia xõa quá" tức là ám chỉ người con gái buông thả.
Tham khảo: http://diendan.tamquoctruyenky.com/showthread.php?t=23449

-Xoắn : đại loại nó là bắt bẻ này nọ lọ chai , ngoài ra còn có nghĩa là e ngại cái gì đêý !
-Xõa : có nghĩa là kô fải xoắn =)) vô tư , tự do kô bị gò ép :> :X ....No comments: