Mar 29, 2012

Đọc code của vietnamnet

///Perpose: It's used for exchange rate & gold price box:
\UserControls\Home\PanelGoldPrice.ascx
-> Sai tiếng Anh (purpose), lộ tên ngôn ngữ lập trình (ASP.NET, sử
dụng user control .ascx)

//bannerdefault
/* SonDN 2011/08/18 - View by day for cate */
-> Tiếng Anh lẫn Việt, lộ tên developer, viết tắt tùy tiện quá (category)

/*For theo doi su kien*/
-> Tiếng Anh lẫn tiếng Việt

/* PhongDH them vao de chuyen box TamDiem tren trang chu goi = Ajax--*/
-> Lộ tên developer

core_static_zone.js
-> Chưa nhé, size to, file .js này là copy từ chỗ khác về.

var version = 999; // we assume a sane browser
-> Comment tiếng Anh đây :)

Quá nhiều quảng cáo, đặc biệt là nhiều .js có size lớn
(admicro, muachung)

Trang chủ http://vietnamnet.vn/ quá nặng, nhiều nội dung

http://222.255.27.199/
http://10.5.5.65:9093
-> Test server

/*AnhDT Add VietNamNet.Framework.JS.Advertisement*/
-> Code cũ của jQuery thì chuẩn nhưng code mới chưa tối ưu.

Hong Phuc Nguyen
Có bác nào đang làm việc với Vietnamnet thì cho mình chuyển một
problem tới cho họ. Trang Vietnamnet dùng js pack nên có vẻ là nguyên
nhân gây overload CPU dẫn đến crash Firefox 10 hoặc 11 mỗi khi truy
cập trang này.

Tran Huu Nhan mình chỉ bị high load khoảng 100% 2 - 3 CPU thôi, chứ
chưa tới nỗi crash firefox 11.

Nguyen Vu Hung Ff trên ubuntu 11 ok với vietnamnet.

Hong Phuc Nguyen Tình trạng crash hoặc nhẹ hơn là not responding với
cpu overload xảy ra khi vào Vietnamnet bằng firefox 10 hoặc 11 trên
Windows

Nguyen Vu Hung Với Win 7 Home 64bit, FF 11 thì Vietnamnet bị No
responding nhẹ: từ vài giây đến vài chục giây.

Hong Phuc Nguyen XP cũng bị

No comments: