Apr 1, 2012

Speedup Ubuntu 11.10

Ubuntu 11.10 gần đây chậm quá, 'ls -l $HOME' cũng mất 1-2s mới hiện ra.

Máy lại còn swap nữa dù có 8GB RAM

Nguyên nhân có thể là (nhà em chưa rõ):
- gnash, flash
- $HOME encryption
- vmware (lúc chạy vmware thì khỏi nói, máy nặng kinh khủng)
- Firefox (có khi ăn tới 1GB RAM)

Khi load cao, htop ra thấy bình thường.

Bác nào có kinh nghiệm tối ưu hóa chia sẻ nhé.

No comments: