Apr 1, 2012

Khởi động MHST 2012

Năm nay mình lại tham gia mentor tiếp :)
Bạn nào có hứng thú thì liên hệ nhé <vuhung16plus at gmail dot com>


---------- Forwarded message ----------
From: BTC MHST <btc.mhst@vfossa.vn>
Date: 2012/3/31
Subject: Khởi động MHST 2012
To:

Kính chào các anh chị,

Tôi lại gửi thư cho các anh chị phát động cuộc thi MHST, Sinh viên
viết PMTDNM năm 2012. Kể từ năm nay, CLB PMTDNM Việt Nam (VFOSSA) sẽ
đóng vai trò  nhà tổ chức chính thức của cuộc thi này.

Website của cuộc thi đã được lập tại http://mhst.vfossa.vn.

Thay mặt BTC cuộc thi, tôi kêu gọi các anh chị ủng hộ và hưởng ứng
cuộc thi bằng nhiều hình thức khác nhau:
- Đóng góp ý tưởng,
- Tài trợ cuộc thi,
- Tham gia hướng dẫn các dự án (mentor, co-mentor)
- Thông báo cuộc thi đến SV của mình, khuyến khích nhóm SV đăng ký dự
thi, vận động Trường ủng hộ cuộc thi.

Tôi xin gửi đến các anh chị kèm theo đây dự thảo dự án MHST 2012 và
Hướng dẫn lập ý tưởng. Mong các anh chị bớt chút thời gian đọc để có
thông tin đầy đủ hơn. BTC hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp của các anh
chị.

Xin cảm ơn sự chú ý của các anh chị và mong sớm nhận được sự hưởng ứng
tích cực của các anh chị.

Trân trọng,
Quang

Nguyễn Hồng Quang
Chủ tịch HĐGK MHST 2012


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

1 comment:

vuhung said...

Tài liệu

http://www.slideshare.net/vuhung16plus/mhst-2012-hng-dn-tng-cuc-thi-ma-h-sng-to-2012

http://www.slideshare.net/vuhung16plus/mhst-2012-d-tho-cuc-thi-ma-h-sng-to-2012