Apr 2, 2012

Tiến độ dịch LibreOffice 3.5.x

Chào các bác,

Tình hình dịch LibreOffice

- Chỉ dịch LibreOffice 3.5.x UI
Tiến độ dịch là 96%
- Không dịch 3.5.x Help
- Không bảo trì bản dịch 3.4.x (90%+)
- Phần "website" vẫn đang cần dịch.

-> https://translations.documentfoundation.org/vi/

Bác nào có thời gian "chung kết" nốt nhỉ?

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

No comments: