May 16, 2016

アジア撤退企業に共通する「日本式マネジメント」の時代錯誤/Những điểm chung về quan điểm quản lý sai lầm của các công ty phải từ bỏ Asia

アジア撤退企業に共通する「日本式マネジメント」の時代錯誤/Những điểm chung về quan điểm quản lý sai lầm của các công ty phải từ bỏ Asia:

1. ちょっと進出してみてダメだったら引き上げる。本気でアジア進出してほしいですね。 Quan điểm "làm thử" nửa vời khi thâm nhập (thị trường) Asia. Hãy làm thật luôn đi. 
2. 海外進出の問題点(1) 日本式を押し通しすぎる / Áp dụng cách làm kiểu Nhật quá cứng nhắc (và thất bại)
3. 海外進出の問題点(2) 現地人材のマネジメントができない / Nhiều công ty Nhật chỉ outsource cái không phải core tech/biz của họ. Họ không cần người tài ở bản địa. Chuyện người Nhật kém quản lý người bản địa giỏi: Thường thấy 
4. 日本企業がアジアで苦戦するのは「アジアNo.1」思考に原因がある / Đừng cố, vì Trung Quốc nó to lắm
5. 「皆が集まる会議」が多すぎる / Cơ chế ra quyết định chậm, nhiều ringi


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

May 11, 2016

Training, mentoring and coaching: Giống, khác nhau thế nào?

Giới thiệu
Bài viết này giới thiệu ngắn gọn sự giống và khác nhau cơ bản giữa training, coaching và mentoring trong phạm vi giáo dục cho người đã đi làm, cụ thể hơn là nhân viên IT qua trải nghiệm của các nhân tôi (Vũ Hưng)

Tạm dịch và giải thích từ ngữ
Training: Là đào tạo theo cách thông thương chúng ta thường thấy. Việc dạy trong trường trường học là training
Coaching: Huấn luyện. "Huấn luyện viên" trong bóng đá được gọi là "coach"
Mentoring: Hướng dẫn

Đây là ba hình thức phát triển (cá nhân) và đều thuộc phạm trù giáo dục.

Các điểm chính 
 1. Training: Dạy học theo một chương trình đã lên kế hoạch sẵn về một kỹ năng, kỹ thuật dùng trong công việc hiện tại hay tương lai. Hiểu đơn giản, "training" là dạy, thường là bị động và một chiều.
 2. Coaching: Hướng dẫn 1-1 (hoặc 1-N) về việc phát triển kiến thức, kỹ năng, khả năng của cá nhân giúp tăng hiệu quả công việc. Điểm nhấn ở đây là huấn luyện viên làm việc/giúp đỡ 1-1 với người được hướng dẫn. 
 3. Mentoring: Người có nhiều kinh nghiêm và hiểu biết hơn hỗ trợ việc phát triển người khác. Mentoring tập trung và quan hệ giữa người truyền kiến thức và người nhận kiến thức.

Đón đọc
 1. Các hình thức coaching
 2. Các tình huống sử dụng coaching
 3. Active learning, một hình thức học mới
 4. Vì sao training không hiệu quả với công ty (mà phải dùng coaching)?
Tài liệu tham khảo


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

May 5, 2016

Closing a Project: What you need to do as a Project Manager

Tình huống

Bạn là một project manager (PM) (hay Scrummaster (SM)) được điều động vào một dự án phát triển (phần mềm) thay thế PM/SM cũ. Dự án đang ở giai đoạn cuối. Theo báo cáo từ PM/SM cũ, dự án "gần xong, một chút nữa là xong" nhưng một số cái (deliverables, specs, requirements...) không thể "chốt" hay close được với khách hàng. Mục tiêu được giao từ cấp trên là close dự án này, càng sớm càng tốt, giải phóng (bớt) nhân sự, không để dự án dai dẳng, tốt công của và thời gian. Với tư cách là PM/SM, bạn nên/phải làm gì?

Dự án đang ở đâu?

Trả lời câu hỏi này để biết được hiện trạng của dự án. Một số câu hỏi cần đặt ra
 1. Dự án cần làm những gì? 
  1. Schedule/WBS (Work Breakdown Structure) ở đâu, đã làm được gì?
  2. Product backlog/sprint backlogs ở đâu, đã làm được gì?
 2. Những gì (chức năng/user story) đã hoàn thành, những gì chưa hoàn thành, những gì đang "treo" (đang được confirm). Nên trả lời riêng câu hỏi này.
 3. Dự án đang trong phase nào? (yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, deploy, tạo tài liệu). Một số chức năng có thể ở phase này, hoặc ở phase khác. Cần liệt kê cụ thể.
 4. Đầu vào của dự án gồm những gì? (tài liệu yêu cầu, user stories, thiết kế, nếu có)
 5. Đầu ra của dự án gồm những gì? Đã làm được gì? Trạng thái (being confirmed, being reviewed, done...)
 6. Kế hoạch và trạng thái (schedule, burndown chart)

Vấn đề của dự án là gì?

Cần họp toàn team, lắng nghe thông tin từ tất cả những người liên quan.

Risk và issue log là hai tài liệu quan trọng nhất cần có. Với những dự án quản lý kém, hai tài liệu này thường không tồn tại hoặc quản lý kém. Đặc biệt, với dự án không chạy tốt theo khung Scrum, thường hai tài liệu này không tồn tại và cần được tạo lại.

Lưu ý rằng trong danh sách issue log không chỉ chứa các vấn đề kỹ thuật mà cần bao gồm cả danh sách các vấn đề về nhân sự, communication, yêu cầu, thiết kế, kỹ thuật, năng lực của cả nhóm.

Cận biên tích hợp của dự án

Xác định những hệ thống, chức năng có tích hợp, liên kết với dự án chúng ta tiếp quản. 

Một pattern hay thấy ở các  dự án phần mềm là, từng module đơn lẻ đã hoàn thành nhưng phần tích hợp các module đó trong phạm vi nội bộ do nhóm phát triển đảm nhận không được ý thức tới, chưa làm, hoặc làm nửa vời, không có issue log.

Một pattern khác hay thấy hơn là phân tích hợp hệ thống/phần mềm chúng ta tiếp quản với hệ thống bên ngoài làm chưa tốt. Với phần này, cần xác định các hệ thống liên quan, những người chịu trách nhiệm (đầu mối) của các dự án đó, họp và xác định trạng thái, công việc tồn đọng, issue list.

Tiếp theo phải là gì?

Sau khi đã tiến hành ba bước trên, cần refine lại danh sách công việc còn lại cần làm, tạo schedule/WBS hay masterplan cho các sprint tiếp theo. Trả lời câu hỏi: Cần khoảng bao nhiêu thời gian (và tiền) (ở mức high level) để hoàn thành nốt công việc tồn đọng. Nếu tốt hơn, nên tạo plan cho từng sprint ở mức high level.

Tiếp theo phải là gì?

Tiến hành dự án theo cách thông thường mà bạn, với tư cách là PM/SM nghĩ là hợp lý để hoàn thành dự án với mức độ tự tin và quyết liệt cao nhất. Luôn chú ý tới communication và risk (là hai yếu tố khá "cao cấp" với PM/SM non tay)

Kết luận

Theo kinh nghiệm cá nhân, việc xác định issue log và các hệ thống cận biên cần tích hợp tới là các điểm nóng cần làm để có thể close được dự án.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Apr 27, 2016

Cao đẳng (từ cũ)

"cao đẳng" với nghĩa "cao cấp" chưa có trong Vietlex.

Trích từ cuốn "tôi tự học" của Nguyễn Duy Cần.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Apr 6, 2016

Why we have bugs / Vì sao có bug?

Một câu hỏi ngây thơ nhưng không đơn giản: Vì sao chương trình phần mềm có bug, bug ở đâu ra?

Ai hỏi câu này?
Tôi nhận được câu hỏi này từ các thành viên trong dự án. Tester và developer đều hỏi câu này dù họ làm phần mềm nhiều năm?

Vì sao phải trả lời câu hỏi này?
Đây là câu hỏi có vẻ đơn giản, nhưng câu trả lời không dễ. Với người ít kinh nghiệm làm phần mềm, họ trả lời "bug là bug". Với người nhiều kinh nghiệm hơn, ẩn ý từ câu hỏi này "bug từ nguồn nào tới để chúng ta/chúng tôi biết cách phòng tránh."

Nói thêm về quy trình phần mềm
Dù chúng ta phát triển phần mềm theo quy trình nào, những khái niệm sau luôn đúng.
- Mỗi công đoạn làm phần mềm trong quy trình đều có đầu vào vào đầu ra cụ thể
- Quá trình test phát hiện ra lỗi nhiều nhất

Công đoạn (chính) nào phát hiện được bug?
- (Các loại) test, như: unit test, function test, regression test, integration test, system test, user acceptance test
- Review (nói chung): Tài liệu, mã nguồn hay các loại input/output nói chung

Đầu vào của công đoạn coding là gì?
Đây là câu hỏi quan trọng hướng tới câu trả lời "bug từ đâu ra" của lập trình viên và tester. 
Tùy vào quy trình dự án, một số đầu vào điển hình của công đoạn coding là:
- Tài liệu thiết kế (basic design, detail design)
- Requirement definition
Tùy vào dự án, quy trình, đầu vào là khác nhau

Dựa vào đâu để biết đầu ra đúng hay sai?
"Đầu ra" ở đây được hiểu đơn giản là "mã nguồn", sản phẩm một hay nhiều chức năng phần mềm.
Việc kiểm tra đầu ra đúng hay sai cần dựa trên một cái gì đó đúng. Ta có thể chọn các đầu vào của việc coding làm tài liệu "đúng".

Test thế nào nếu không có "đầu vào" của việc coding chuẩn?
- Free test (test tự do, không theo một kịch bản nhất định. Mức độ test tùy vào kinh nghiệm của người test)
- Test phá (một dạng test tự do, tìm cách làm cho chương trình chết)
Nghĩa là, cứ lần mò mà test 

Nếu không có requirements definition hay tài liệu thiết kế rõ ràng) thì test thế nào?
Trả lời: Test phá (agile testing)

Nếu khi test, tôi tìm ra một điểm mới, không biết là đúng sai thì làm thế nào?
Hãy log lại và confirm với toàn team. Đây là cơ hội để cả team review lại kiến thức của họ về hệ thống

Làm thế nào để tìm bug khi không có tài liệu:
Câu trả lời là: Agile testing

Tôi là tester, phải làm gì khi không biết thế nào là đúng/sai?
- Agile testing
- Thật chủ động
- Làm việc chặt chẽ với người hiểu code và hiểu yêu cầu nghiệp vụ--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Feb 21, 2016

yun52.com - do you review code and commit

Cảm nhận khi đọc những dòng comment sau trong code (index.html)
- Không review code
- Deploy thủ công
- Tăng lương đi
- Đuổi cổ lập trình viên này đi (hắn đáng ra đi)

Nhưng mà, ít tiền, ít người thì phải làm thế nào?

http://yun52.com/index.html

*这个公司没有年终奖,兄弟别指望了,也别来了,我准备辞职了。
*另外这个项目很多意外×bug×,你坚持不了多久的,拜拜,祝好!

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Feb 8, 2016

Google Deepmind: Can it reverse engineering the universe?

1997:
- DeepBlue beaten Gary Kasparov bằng brute force.
- Với cờ vua thì chỉ có khoảng 35 moves cho mỗi lần.

2016+:
- Google DeepMind chưa đánh bại vô địch thế giới cờ vua nào ở public nhé!
- Lý do: Số lượng vị trí có thể của cờ Go lớn hơn tổng số nguyên tử trong toàn vũ trụ (bàn cờ 19x19, trung bình có 250 khả năng đi cho mỗi lượt [do đó không brute force được theo kiểu của Chess])

Deepmind (super computer)
- 170 GPU
- 1200 CPU

Keywords:
- Deep neural networks
- Tree search
- Monte Carlo tree search
- Deep learning
- Neural networks

Liệu DeepMind có thể reverse engineering quy luật chúa tạo ra và vận hành vũ trụ?

http://deepmind.com/publications.html

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Dec 14, 2015

AOCLIFE recorded games collection


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Dec 10, 2015

Đọc lại: Lời thú tội của một sát thủ kinh tế

​Bản chất của việc cho vay: Tạo ảnh hưởng, gây ra sự lệ thuộc, một dạng thức mới của chủ nghĩa đế quốc.
Họ cho vay với hy vọng trong thâm tâm là nước cho vay không bao giờ trả nợ được và lệ thuộc, gần như là vĩnh cửu.

Indonesia, Trung Mỹ là các ví dụ.

Đấy là kết luận của cuốn

Lời thú tội của một sát thủ kinh tế:
http://gold24k.info/upload/satthukinhte.pdf

Nov 16, 2015

Business Rules & Use Story

Ví dụ:
BR123 Tenured professors may administer student grades.
Business rule này là một story / chức năng to

BR245 All master's degree programs must include the development of a thesis.
Business rule này tương ứng với một Specification

FR1 It must be possible to specify the following details when creating a new user:
    First name
    Surname
    Birth date
    ...
Business rule này tương ứng với một Specification

Việc đọc một <yêu cầu> và phân loại nó, là
- user story
- business rule
- chức năng  to
- hay tương ứng với một Specification
mình nghĩ không khó

Việc này rất có lợi khi thiết kế và phát triển.
Nếu người viết business rule & yêu cầu hiểu được ở mức độ lập trình thì sẽ rất thuận tiện cho developer.

http://agilemodeling.com/artifacts/businessRule.htm
http://www.allaboutrequirements.com/2011/09/use-case-specification-example.html

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Oct 9, 2015

Most common passwords used in Vietnam, Hanoi (2014 data)

​​Most common passwords used in Vietnam, Hanoi (2014 data)


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Oct 8, 2015

Scrum: Xác định thời gian cốt lõi (Core Time)

Giới thiệu

Khung làm việc Scrum khuyến khích thành viên nhóm Scrum làm việc toàn thời gian (full-time). Tuy nhiên, trong thực tế có nhiều tình huống ở đó thành viên không hay không thể làm việc toàn giời gian. Điều này dẫn tới mâu thuẫn về việc quyết định thời gian làm việc (chung) trong nhóm.

Bài viết này giới thiệu một số tình huống tìm thấy trong cuốn "Scrum Field Guide" của Mitch. Cách giải quyết mâu thuẫn này qua việc xác định Core Time (thời gian cốt lõi) và đối chiếu thực tế tình hình ở Việt Nam.

Tình huống

Trong cuốn SFG, Mitch đưa ra một ví dụ về mâu thuẫn giữa hai thành viên trong nhóm Scrum về giờ làm việc. Jacob đến công ty sớm, từ 7h30 trong khi Russ bắt đầu công việc vào 11h trưa. Khi mâu thuẫn xảy ra, ScrumMaster đứng ra xử lý việc xác định core time cho toàn thành viên trong nhóm Scrum, bao gồm việc chốt thời gian chung mà cả hai thành viên Jacob và Russ đều có mặt tại công ty.

Các tình huống khác có thể ảnh hưởng đến toàn nhóm Scrum, liên quan đến thời gian bao gồm:

Nhóm làm việc phân tán tại nhiều địa điểm, nhiều múi giờ khác nhau (distributed)
Nhóm có thành viên làm việc từ xa (remote)
Nhóm có thành viên làm bán thời gian (part-time)
Nhóm có thành viên chỉ tham gia một phần công việc dự án ở dạng tư vấn (consultant team member)

Việc không xác định được thời gian của nhóm sẽ có hệ quả là: Thành viên trong nhóm không có khoảng thời gian (chung) để xác định công việc liên quan giữa các bên.

Xác định Core Time

Việc xác định thời gian cốt lõi cho nhóm khá đơn giản. Nó chỉ là việc thành lập một bảng gồm khoảng giờ (giờ đến công ty, giờ buổi sáng, nghỉ trưa, giờ làm việc chiều, giờ kết thúc công việc) cũng mọi thành viên trong nhóm.

Việc xác định thời gian này nên cho ScrumMaster hỗ trợ việc ra quyết định và các thành viên trong nhóm quyết định dựa trên sự đồng thuận. Việc quyết định thời gian cốt lõi cần cân bằng lợi ích, nhu cầu, mong muốn của mọi thành viên.

Hình dưới đây mô tả bảng thời gian làm việc của một nhóm có thời gian làm việc flexible:

 

Giáp

Ất

Bính

Đinh

Mậu

Giờ bắt đầu buổi sáng

10h00

7h30

8h30

7h30

9h30

Giờ ăn trưa

12h00

12h00

12h00

12h00

12h00

Giờ bắt đầu buổi chiều

13h00

12h30

13h00

13h00

13h00

Giờ kết thúc buổi chiều

19h30

16h30

18h00

17h00

18h30

Từ bảng này có thể thấy thời gian làm việc chung của nhóm như sau

Buổi sáng: 10:00–12:00 (thời gian chung 2 giờ);
Giờ ăn trưa: 12:00–13:00;
Buổi chiều: 13:00–16:30 (thời gian chung 3,5 giờ).
Đối chiếu thực tế

Nếu công ty không sử dụng chế độ thời gian flexible, hầu như các nhóm không gặp vấn đề với thời gian cốt lõi.

Với những nhóm freelancer, việc xác định thời gian cốt lõi là cần thiết.

Những Scrum team có thành viên làm những việc đặc thù như: hạ tầng, quản trị máy chủ, phân tích nghiệp vụ, đội task force... thường làm việc bán thời gian, họ chỉ xuất hiện khi cần. Với các nhóm này, cần xác định trước thời gian cốt lõi.

Với những công ty startup nơi việc quản lý thời gian là lỏng lẻo, họ đặt việc hoàn thành công việc cao hơn là bó buộc thời gian cũng cần chú ý.

Những nhóm làm việc remote cho một nhóm có khách hàng, đồng nghiệp ở nước ngoài, việc họp, demo... thực hiện qua Skype. Họ cũng rất cần xác định thời gian cốt lõi.

Nếu nhóm có những thành viên hay đi họp (ngoài dự án), như các vị trí kinh doanh, hỗ trợ khách hàng... việc chốt thời gian cốt lõi cũng không kém phần quan trọng.

Ngoài ra cần chú ý tới những thành viên được nghỉ 1h trong gian đoạn thai sản (theo quy định của nhà nước), hay những buổi training nội bộ hay ngoài công ty.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No execuse for being brief on Android.

Sep 8, 2015

Communication is a sign of dysfunction

Amazon's Jeff Bezos:

"I understand what you're saying, but you are completely wrong," he said. "Communication is a sign of dysfunction. It means people aren't working together in a close, organic way. We should be trying to figure out a way for teams to communicate less with each other, not more."

The organization should be self-organized.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Aug 24, 2015

How to Read “Scrum Field Guide” book – A short review

Được công bố tại: http://labs.septeni-technology.jp/agile/how-to-read-scrum-field-guide-book-a-short-review/

Giới thiệu

"The Scrum Field Guide: Practical Advice for Your First Year (Agile Software Development Series)" hay còn được gọi tắt là "Scrum Field Guide" (SFG) là một cuốn sách dành cho những người mới bắt đầu Scrum được viết bởi Mitch Lacey. Phiên bản hiện có trên thị trường là phiên bản một. Phiên bản hai hiện đang chấp bút và theo tác giả, có thể sẽ được phát hành vào tháng 11 năm 2015.

Đây là cuốn sách viết theo phong cách kể chuyện với cách tiếp cận tự nhiên, đọc nhanh và dễ như một cuốn tiểu thuyết.

Cấu trúc sách "Scrum Field Guide"

Sách được chia làm 4 phần chính như sau.

Chapter 1 Scrum: Simple, Not Easy

Chương mở đầu, chuyển tải một ví dụ và thông điệp tới người đọc "Scrum dễ tiếp cận, nhưng khó làm chủ."

Part I Getting Prepared

Thứ tự các bước thành lập một nhóm Scrum, từ bước lobby nội bộ tới việc thành lập chính thức nhóm. Scrum.

Part II Field Basics

Những yếu tố cơ bản quan trọng khi triển khai Scrum thực tế.

Part III First Aid

Những việc cần làm khi chạy các sự kiện (cuộc họp) Scrum.

Part IV Advanced Survival Techniques

Các ví dụ cao cấp hơn

Cuốn sách gồm 30 chương, 365 trang chia làm bốn phần như trên.

Các chương được chia thành các phần nhỏ theo cấu trúc như sau,

 1. Vài dòng tổng kết toàn bộ chương,
 2. The Story: Một câu chuyện thực tế làm tiền đề khơi gợi chủ đề cho các phần còn lại của chương,
 3. The Model: Mô hình hóa "Câu chuyện" trong phần trước. Mỗi ý chính được chia thành một phần nhỏ với ý chính là tên của phần đó,
 4. Key to Success: Chìa khóa tới thành công. Mỗi ý chính được chia thành một phần nhỏ với ý chính là tên của phần đó.

Thứ tự đọc

Cuốn sách được viết theo phong cách kể chuyện và tương đối dễ tiếp cận.

Nên đọc trước phần forward và preface để nắm được thông tin chính.

Tiếp theo là đọc mục lục. Các ý chính và kết luận thể hiện rõ trong tiêu đề các chương. Với người đọc có kinh nghiệm, việc đọc mục lục có thể tiết kiệm nhiều thời gian và giúp rút ngắn thời gian hấp thu kiến thức từ sách. Với người mới với Scrum, vẫn nên đọc trước mục lục, sau đó đọc các chủ đề theo chương và quay lại (để recap) nội dung cuốn sách thông qua việc đọc lại mục lục.

Nói chung, các chương trong sách SFG là một chủ đề riêng biệt, có thể đọc theo thứ tự chương bất kỳ.

Người đọc có thể đọc theo từng chương theo thứ tự, từng phần theo thứ tự.

Riêng với mỗi chương, nên đọc theo thứ tự từ "tổng kết" tới "story", "model" và cuối cùng là "key to success".

Mẹo vặt

 1. Nên dùng bút hightlight lại những phần mình cần chú ý,
 2. Nên đọc lại sách, hoặc chương vài lần để trải nghiệm lại tình huống,
 3. Lần đầu nên đọc nhanh và đánh dấu lại bằng bút hightlight,
 4. Lần đầu nên đọc lướt, highlight trong timebox 10 phút với mỗi chương,
 5. Xem các hình, bảng trong sách – rất trực quan dễ hiểu,
 6. Các ý chính là tên của các phần trong từng chương. Highlight các phần này. Đây là những ý chính của cuốn sách.

Lời kết

SFG là một cuốn sách dễ đọc, thích hợp cho người mới tiếp cận Scrum, với nhiều ví dụ và tình huống cụ thể có thể giúp người đọc rút kinh nghiệm và áp dụng trong thực tế.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jul 22, 2015

Something about Kaizen

Tư tưởng Kaizen là:
- Liên tục
- Từng tí một

Việc Kaizen nói chung:
- Gì cũng được, không hạn chế chủ đề, nội dung

Mình hơi dốt toán nên hỏi một câu:
Nếu cứ mỗi 2 tuần ta cải tiến năng suất lao động được N = 1% thì sau 1 năm năng suất lao động của ta tăng mấy lần?

1% là ít, nhưng sau 1 năm thì nó là con số khác.

Nếu

Kiro-san còn phát xít hơn:
- Đã là Kaizen thì cấm cải tiến quá nhiều ;)

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jul 10, 2015

Jeff Sutherland has learned from Vietnam War for his Scrum invention

Ngoài lề một chút. Sự nghiệp trước khi vào IT/Scrum của Jeff Sutherland - tác giả "Scrum Guide", đồng phát minh Scrum, là phi công, trong chiến tranh Việt Nam. https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Sutherland#Military_career

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Apr 15, 2015

Something about Gsoc and MHST

Đôi điều về Google Summer of Code (Gsoc):
- Số lượng sinh viên Việt Nam tham gia nhiều hay ít?
- Họ có được đánh giá cao trên sân chơi quốc tế không về lập trình & nguồn mở không?
- Rào cản với sinh viên Việt Nam khi tham gia các cuộc thi có tính quốc tế, sử dụng tiếng Anh là gì?
- Làm sao để hỗ trợ sinh viên vượt qua rào cản đó
- Cuộc thi Mùa hè Sáng tạo và Gsoc bổ trợ được cho nhau như thế nào?
- Doanh nghiệp, các trường đại học đồng hành với các sự kiện MHST và Gsoc như thế nào để hiệu quả hơn?

Gsoc 2012:
(Cho "Accepted Projects")
- Tổng số sinh viên toàn thế giới đăng ký: 1073
- Số sinh viên Việt Nam đăng ký: ZERO (có vẻ thế)
   https://www.google-melange.com/gsoc/projects/list/google/gsoc2012

Quan Nguyen: Oauth login for Google and Facebook on OpenWrt routers
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2012/ntmq90/5668600916475904

Nguyen Hoang Thanh Duc: FUNTIONAL TESTING PLAN FOR THE OFBIZ
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2012/funnycat1212/5668600916475904

Toàn Phạm Văn: Project 6 - IPv6 attack detector
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2012/suto/5741031244955648

Chieu Nguyen: Automated test case generation for the K Framework
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2012/cvnguyen/5668600916475904

Nguyen Anh Tu: Add Xen/XCP support for GRE SDN controller
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2013/ngtuna/5727390428823552

Gsoc 2013:
(Cho "Accepted Projects")
- Tổng số sinh viên toàn thế giới đăng ký: 1060
- Số sinh viên Việt Nam đăng ký: ZERO (có vẻ thế)
   https://www.google-melange.com/gsoc/projects/list/google/gsoc2013

Phan Quoc Sang: Secure Information Flow by Symbolic PathFinder
Note: Phan Quốc Sang có vẻ là một sinh viên ở UK (không phải Việt Nam)
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2013/qsphan/5764017909923840

Giang Nguyen: Highfrequency: add inferential methods to highfrequency
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2013/giangnguyen/5662278724616192

Giang Nam: [IoTSyS] A Discovery Service in OBIX Standardization
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2013/nhong/5764017909923840

Minh Ngoc: VLC integration into LibreOffice
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2013/nlminhtl/5698390809640960

Gsoc 2014:
(Cho "Accepted Projects")
- Tổng số sinh viên toàn thế giới đăng ký: 1173
- Số sinh viên từ đại học ở Việt Nam đăng ký: ZERO (có vẻ thế)
https://www.google-melange.com/gsoc/projects/list/google/gsoc2014

Thien Duc Nguyen: https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2014/tdnguyen/5668600916475904

Truc Anh N Nguyen: Understanding Bufferbloat Through Simulations in ns-3
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2014/annguyen/5676830073815040

Tuan: MOTECH-on-the-cloud: A Porting of MOTECH platform on Google App Engine
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2014/trungtuan/5649050225344512

Tham khảo:
- https://www.google-melange.com/
- https://www.facebook.com/MuaHeSangTao
- http://vfossa.vn/vi/mhst/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Fix error "'/etc/init.d/vboxdrv setup'" on Ubuntu 14.04.1 LTS

Got error "'/etc/init.d/vboxdrv setup'" on Ubuntu 14.04.1 LTS

Solution:

Run root@d3330:~# apt-get --reinstall install virtualbox-dkms

And start virtualbox again.

Error detail:
--------------- error start ---------------------
Kernel driver not installed (rc=-1908)

The VirtualBox Linux kernel driver (vboxdrv) is either not loaded or there is a permission problem with /dev/vboxdrv. Please reinstall the kernel module by executing

'/etc/init.d/vboxdrv setup'

as root. If it is available in your distribution, you should install the DKMS package first. This package keeps track of Linux kernel changes and recompiles the vboxdrv kernel module if necessary.
--------------- error start ---------------------

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 28, 2015

Being too smart is *your* problem.

Thông minh quá cũng là vấn đề. Đây là một số biểu hiện:

1. Chán dự án
2. Không nhìn thấy tương lai
3. Anh em xung quanh thấy "ổn", trong khi mình thấy nhiều issue, rooms for improvement
4. Sếp không có tầm hình cho chính hắn, cho bạn, cho phòng/công ty
5. Công ty không thấy được giá trị của bạn
7. Không ai chỉ lối/hướng dẫn được cho mình

Vậy phải làm gì khi đó?
1. Tìm việc mới
2. Trở thành lãnh đạo
3. Làm việc 1 mình

Tham khảo:
https://www.linkedin.com/pulse/20140729162449-52594-seven-signs-you-re-too-smart-for-your-job

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 18, 2015

Facebook, Twitter and LinkedIn on ad market: The winners take it all.

Facebook, Twitter and LinkedIn add up to 66.3 percent year-over-year increase for ad market, that is $6.12 billion in ad revenue in 2014 for U.S. online ad market.

U.S. ad revenue in 2014:
- Facebook's s: $5.02B
- Twitter $816.4M
- LinkedIn $282.9M

ref. http://www.cio.com/article/2897118/advertising/facebook-twitter-and-linkedin-dominate-ad-market-growth.html

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Scrumbut: Is that good or bad

​​
Simply but, "Scrum but" means "We are using Scrum, but <however|some reasons>...".

That means, it is meant to not to be truly Scrum.

I am sorry for using the word "Scrumbut" but I don't mean to blame or insult anyone ;)

Ken Schawaber recommend​s​ replacing the word "Scrumbut" with "Scrum And.

"Scrum And" is a path to continuous improvement.
Let's say we are at Scrum+0. Let's cirle to loop PDCA and move to Scrum+1, Scrum+2 and so on.

Examples of "Scrumbut":

 1. "We use Scrum, but we don't do Retrospectives (for some projects) for every sprints"
 2. "We use Scrum, but we don't have a working software after 4 sprints"
 3. "We use Scrum, but sometimes our managers give us special tasks"

Is Scrumbut bad?
No and Yes. Scrum is an Agile toolkit and it is used as a management method. To meet our goals, adopting or transforming Agile or do what we think is needed.

ref. https://www.scrum.org/scrumbut
ref. https://kenschwaber.wordpress.com/2012/04/05/scrum-but-replaced-by-scrum-and/


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 14, 2015

TrueType fonts test on Ubuntu 14 + LibreOffice 4.4

Kết luận:

Font dùng được:
Arial
DejaVu Sans
Droid Sans

Zoom lên là vỡ, không đều, xấu:
Unifont
Ubuntu Light Fonts

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Microsoft Sharepoints: 26% + 37% fails

​- 26% Sharepoint projects stalled
- 37% failed (under expectation)
- Lý do fail có thể là thiếu training, planning, investment hoặc chuyên môn
- Nhiều nơi dùng bản online (Yammer, Lync, Sharepoint 365, Office 365)

http://www.cmswire.com/cms/social-business/blame-the-csuite-for-your-failed-sharepoint-project-028242.php

Mar 13, 2015

Hidden killer của Bk Phone có tên là "Q nổ".

Hidden killer feature của BKAV Phone có tên là "Q nổ". Cách dùng như sau.

Khi điện thoại bị mất, bạn chỉ cần hô "anh Q. ơi nổ banh xác cmn cho iem" là em BPhone tơi tả luôn. Về mặt security, đây là chức năng đi trước thời đại.

Ai sài thử rồi confirm nhá.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 12, 2015

(.)(.): Microsoft Added hexspoken ‘0xB16B00B5’ to Linux Kernel

(.)(.): Microsoft Added hexspoken '0xB16B00B5' to Linux Kernel

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 6, 2015

JIRA Portfolio: Portfolio, multiple projects and team management

Ai cần JIRA Portfolio:
- Project managers trở lên
- Và những người liên quan
- Project manager, portfolio managers, product managers, QA manager, C-level (ít nhất là đọc)
- Những ai phải quản lý/theo dõi nhiều dự án
- Có một bức tranh (dashboard) chung, mở, minh bạch về các dự án

Nói ngắn ngọn
"JIRA Portfolio" là phần mềm để quản lý portfolio (mục tiêu) ở mức dự án, phòng ban, công ty, theo đúng tên của nó.

Một vài chức năng nổi bật của JIRA Portfolio:
- Plan across multiple projects and teams
- Track progress across the organization
- Forecast realistic release dates
- Update schedule in real time
- Visualized status and progress across projects and teams
- Team availabilities and skill sets
- Manage business goals and resource investments

Ref. https://www.atlassian.com/software/jira/portfolio

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 4, 2015

"Refactoring Doesn't Improve Code Quality"

Hoang mang quá :)

(Study finds that)

"Refactoring Doesn't Improve Code Quality":
- "here is no quality improvement after refactoring treatment to the source code"
- So, what are the impacts of source code refactoring?
- It is said the source code refactoring improves maintainability and extensibility - two aspects of quality but how about the general quality?
- Do the authors of this paper understand what is source code refactoring???

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Memristor: RLC + M

2020: HP to massive production of new type of computer based on the technology?
2008: HP Labs have proven the existence of "M"
1971: L. Chua: Memristor, 4th basic circuit element. RLC + M, the fourth fundamental circuit element in electrical engineering --- Memristor

Ref.
A little history: http://www.piclist.com/techref/postbot.asp?by=thread&id=[EE]%3A%3A+Memristor+-+RLC+%26+M+-+a+new+circuit+element&w=body&tgt=post
Memristor on air: http://edition.cnn.com/2015/02/26/tech/mci-eth-memristor/
Memristor's application: http://en.wikipedia.org/wiki/Memristor#Applications

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

What's the difference between CIO and CTO?

Câu hỏi:
- What's the difference between CIO and CTO?
-

​What they have in common:
 1. ​In both jobs, a key role is helping technologists understand what the business needs and helping the business understand what the technology can do for them.
 2. Both roles require a strong technologist with a strong grasp of business (kind of a corollary to the last point, but slightly different).
 3. Both should be strategic thinkers.
 4. Both should be excellent leaders.

How they are different:
 1. I see a CTO as primarily focused on the top line while the CIO is primarily focused on the bottom line.  There's some cross over, but I think this is a valid distinction.
 2. A CTO is primarily concerned with external products and customers while a CIO is primarily concerned with running the business (internal products and customers).
 3. In an ideal world, the CTO runs the product development organization while the CIO runs the IT organization.
 4. If you have to choose, being a strong technologist is more important for the CTO, while being a good manager is more important for the CIO.
 5. A CIO has to be operational and understand how to build repeatable processes, reliable systems, and the organization to run them.  A CTO doesn't necessarily have to have these skill if backed up by a strong operational person in the role of CIO. 

RACI and characteristics the the two roles:

Chief Information Officer

 1. Serves as the company's top technology infrastructure manager
 2. Runs the organization's internal IT operations
 3. Works to streamline business processes with technology
 4. Focuses on internal customers (users and business units)
 5. Collaborates and manages vendors that supply infrastructure solutions
 6. Aligns the company's IT infrastructure with business priorities
 7. Developers strategies to increase the company's bottom line (profitability)
 8. Has to be a skilled and organized manager to be successful


Chief Technology Officer

 1. Serves as the company's top technology architect
 2. Runs the organization's engineering group
 3. Uses technology to enhance the company's product offerings
 4. Focuses on external customers (buyers)
 5. Collaborates and manages vendors that supply solutions to enhance the company's product(s)
 6. Aligns the company's product architecture with business priorities
 7. Develops strategies to increase the company's top line (revenue)
 8. Has to be a creative and innovative technologist to be successful
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 3, 2015

Google translation function & Google sheet

Tích hợp Google translation vào Google sheet
Sử dụng ở dạng hàm số với cú pháp: =GoogleTranslate(E6, "vi", "en")

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.