Aug 4, 2011

Vendor lockin mobile phone in Japan

ガラパゴス携帯とは
日本独自の携帯

ガラパゴスの典型的な例。
ガラパゴスの典型的な例としては、おサイフケータイやワンセグケ
ータイ、通信 規格(PDC)などが挙げられます。これらの機能などは海外ではほとんど採用さ れておらず、日本独自の物となっています

Dich tu media/medium

Dịch từ media/medium

On 2011/08/02 22:15, Phan Anh Dung wrote:
Chúng ta đang làm. Chúng ta dịch media là "media". Vì chúng ta dùng
bảng chữ cái La Tinh.

Chưa hề có quy định nào bắt phải bỏ hoàn toàn biện pháp phiên âm.

+1

Chính vì thế dự án MOST mà chúng ta là các thành viên của nó,
phải tự mạnh dạn làm "chuẩn" và sử dụng.


Cả tụi Tàu cũng bí không dich được, phải phiên âm thành "môi thể 媒体" (âm pinyin là "meiti")

Tiếng Nhật cũng dùng 媒体 = media.

Theo Merriam Webster[1], "media" là số nhiều của "medium". Có nghĩa:

1) a middle state or condition; mean.
2) something intermediate in nature or degree.

Từ nguyên:
Tiếng latin: "medius", nghĩa là ở giữa.
Từ này khá mới, chỉ xuất hiện cách đây 70 năm [1] và cách dùng số ít/số nhiều
giữa media/medium cũng khá lẫn lộn.

Trong ngữ cảnh IT, dịch ra tiếng Việt, "media" là vật để ghi dữ liệu hoặc vật để truyền dữ liệu.

"Media" trong "multi-media", là nghĩa mà OP (Phương hỏi) có nghĩa là "phương tiện",
nhưng có lẽ từ "phương tiện" với nghĩa này ít đứng một mình [2].
Hơn nữa, nếu nó đứng một mình cũng rất rối nghĩa.Nhất trí để nguyên media, còn đọc có thể đọc là "mê đi a !", cũng có nghĩa đó :-)
+1

[1] http://www.merriam-webster.com/dictionary/media
[2] http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Media
    http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Medium

Aug 3, 2011

Vietnam's macro economic

Điểm báo tháng 8/2011

Chính phủ tiếp tục nới chỉ tiêu lạm phát lên 17%
http://cafef.vn/20110630112855368CA33/chinh-phu-tiep-tuc-noi-chi-tieu-lam-phat-len-17.chn

Rà soát, cắt giảm vốn đầu tư công: 80.550 tỉ đồng chưa phải con số cuối
http://cafef.vn/2011062908511689CA33/ra-soat-cat-giam-von-dau-tu-cong-80550-ti-dong-chua-phai-con-so-cuoi.chn

Nợ nước ngoài 36,5 tỉ USD
http://cafef.vn/20110728085239303CA33/no-nuoc-ngoai-365-ti-usd.chn

Tạm dừng thành lập mới các tập đoàn
http://cafef.vn/20110803100546520CA33/tam-dung-thanh-lap-moi-cac-tap-doan.chn

Nhà nước phải thay đổi cách tiêu tiền
http://cafef.vn/20110802085724186CA33/manh-dan-doi-moi-kinh-te-lan-2.chn

Vinalines cầm cự và tìm cách thoát lỗ
http://cafef.vn/20110802071336851CA33/vinalines-cam-cu-va-tim-cach-thoat-lo.chn

Còn DN nhà nước nợ gấp 3 vốn chủ sở hữu
http://cafef.vn/20110801082359909CA33/con-dn-nha-nuoc-no-gap-3-von-chu-so-huu.chn

Ông Lê Đức Thúy: Bức tranh kinh tế 6 tháng cuối năm còn nhiều lo ngại
http://cafef.vn/20110801114146887CA33/ong-le-duc-thuy-buc-tranh-kinh-te-6-thang-cuoi-nam-con-nhieu-lo-ngai.chn

Chỉ số giá tiêu dùng, Nhập siêu, Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước, Bội chi ngân sách
http://cafef.vn/20110731124820510CA33/tong-hop-tinh-hinh-kinh-te-vi-mo-thang-7.chn