Jul 18, 2013

Requirement traceablity revisited

1. Đòi hỏi traceability matrix với tester trong ví dụ về mapping giữa requirement và test case ở trên: Khó

2. Trace giữa hợp đồng/requirements, trong đó requirement = function ID + screen ID: Nên làm, tùy vào nhân sự/thời gian cho phép

3. Breakdown, update liên tục function list + requirements + code + test...
sẽ đảm bảo rằng ta không làm sót yêu cầu của khách hàng (dù nhỏ)

4. Việc mapping giữa Redmine (Agile, lẻ, theo sprint) và function list:
- Không khó
- Nhưng mất thời gian
- Cần tỉ mẩn

5. Traceablity matrix có nhiều loại (hiểu theo nghĩa rộng).
   Cách hiểu đơn giản nhất là: Traceability matrix cho ta biết với yêu cầu (đầu vào), chúng ta đã làm chưa, làm tới đâu (viết yêu cầu, thực thi, test, thiết kế, tạo tài liệu, tích hợp...)

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Project/Product Development Velocity

Velocity (vận tốc) đánh giá tốc độ chạy của dự án.

Dự án chạy "ì ạch" trong thời gian đầu của dự án vì nhiều lý do như:
- Team chưa quen cách làm việc
- Phải chuẩn bị kiến thức background
- Chưa rõ yêu cầu công việc

Dự án/sản phẩm càng chạy thì team càng trưởng thành, thuần thục hơn, do
đó velocity cũng tăng.

http://www.versionone.com/Agile101/Agile-Scrum-Velocity/
http://en.wikipedia.org/wiki/Velocity_%28software_development%29

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jul 15, 2013

Một số chú ý khi tạo task.

Hi team,

1. Task title: Ghi ngắn gọn, rõ ràng
2. Task description:
 - Rõ ràng, ngắn gọn
 - Ghi rõ input/ouput
3. Deadline
4. Assign cho ai

Người giao task và người nhận task:
- Trao đổi thường xuyên để clear yêu cầu công việc.

Ví dụ:
http://www.hostedredmine.com/issues/195663

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Tình hình/tiến độ nhóm xboy MHST13-13

Chào cả nhà.

Đây là MoM của nhóm xboy MHST13-13 tuần vừa rồi.
Xin chia sẻ cùng các bạn sinh viên và các mentor.

http://pastebyme.blogspot.jp/2013/07/saturday-13-july-2013-meeting-of-minutes.html

Đánh giá/khuyến nghị:
- Không hề có commit nào từ 2013/07/06
  - Vậy team phải commit code từ local lên
- Liên lạc thưa. Trong (quản lý) dự án, liên lạc (nominication) cực kỳ quan trọng
- Triệu chứng sinh viên: Riêng tuần vừa rồi là có (http://en.wikipedia.org/wiki/Student_syndrome).
  Team chỉ cần tập trung lại, bàn bạc và đi tiếp.
  Đây là triệu chứng phổ biến (ngay cả với người có kinh nghiệm)

Từ nay tới cuối dự án, team sẽ code, code và code

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.