Apr 22, 2011

sync; sync; halt vs. shutdown -h now


> A call to halt or shutdown will at some point unmount all mounted
> partitions which in turn will sync the filesystems.
That is correct. Thanks for pointing that out.

Is it true that the option "sync" of the mount command was there
since the very first days of Linux?

-----

Có phải rằng thời còn dùng Linux kernel cũ, buffering chậm thì phải chạy

sync; sync; halt

còn bây giờ thì cứ

shutdown -h now

thẳng tay cho nó lành?

http://linux.die.net/man/2/sync
http://farrokhi.net/blog/index.php/archives/177

Apr 17, 2011

Re: Tieng Viet

2011/4/16 chairuou 

    Tặng các bác đang dịch 1 tác phẩm của nhạc sỹ Nguyễn Lê Tâm, phổ thơ của Lưu Quang Vũ - hay ngất ngây:

    http://www.youtube.com/watch?v=nBuor7ScaK0

 
Lời thoại của phim mà giống kịch đọc quá nhỉ?

Khoản lồng tiếng có lẽ cần cải thiện nhưng trang phục và ánh sáng có lẽ ổn

# Sạn thì em chưa nhặt, nhưng chắc nhiều?

http://www.youtube.com/watch?v=nBuor7ScaK0&feature=player_detailpage#t=34s
http://www.youtube.com/watch?v=nBuor7ScaK0&feature=player_detailpage#t=214s
Cây ở background có phải là bạch đàn không nhỉ?

http://www.youtube.com/watch?v=nBuor7ScaK0&feature=player_detailpage#t=118s
Sân xi măng

http://www.youtube.com/watch?v=nBuor7ScaK0&feature=player_detailpage#t=362s
Đây là cuốn "Đại Việt sử ký toàn thư", không phải chữ Nôm, tiếng Việt.