Oct 22, 2011

Trường DHBK Hà Nội vẫn dạy conio.h :)

Chào các bác,

Theo bạn Hà Quang Dương thì:
"Trường em (Đại học Bách khoa Hà Nội) vẫn conio và chỉ conio =)) (cơ
mà chỉ bị mấy môn cơ sở thôi)"

cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Conio.h

Em hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ lại thấy shock toàn phần.

Hệ lụy là sinh viên ra trường các doanh nghiệp phải đào tạo lại cả.

Với tình hình này thì sinh viên các trường dạy nghề, cao đẳng ra
trường sẽ "hot" hơn nhiều.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/