Dec 14, 2015

AOCLIFE recorded games collection


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Dec 10, 2015

Đọc lại: Lời thú tội của một sát thủ kinh tế

​Bản chất của việc cho vay: Tạo ảnh hưởng, gây ra sự lệ thuộc, một dạng thức mới của chủ nghĩa đế quốc.
Họ cho vay với hy vọng trong thâm tâm là nước cho vay không bao giờ trả nợ được và lệ thuộc, gần như là vĩnh cửu.

Indonesia, Trung Mỹ là các ví dụ.

Đấy là kết luận của cuốn

Lời thú tội của một sát thủ kinh tế:
http://gold24k.info/upload/satthukinhte.pdf

Nov 16, 2015

Business Rules & Use Story

Ví dụ:
BR123 Tenured professors may administer student grades.
Business rule này là một story / chức năng to

BR245 All master's degree programs must include the development of a thesis.
Business rule này tương ứng với một Specification

FR1 It must be possible to specify the following details when creating a new user:
    First name
    Surname
    Birth date
    ...
Business rule này tương ứng với một Specification

Việc đọc một <yêu cầu> và phân loại nó, là
- user story
- business rule
- chức năng  to
- hay tương ứng với một Specification
mình nghĩ không khó

Việc này rất có lợi khi thiết kế và phát triển.
Nếu người viết business rule & yêu cầu hiểu được ở mức độ lập trình thì sẽ rất thuận tiện cho developer.

http://agilemodeling.com/artifacts/businessRule.htm
http://www.allaboutrequirements.com/2011/09/use-case-specification-example.html

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Oct 9, 2015

Most common passwords used in Vietnam, Hanoi (2014 data)

​​Most common passwords used in Vietnam, Hanoi (2014 data)


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Oct 8, 2015

Scrum: Xác định thời gian cốt lõi (Core Time)

Giới thiệu

Khung làm việc Scrum khuyến khích thành viên nhóm Scrum làm việc toàn thời gian (full-time). Tuy nhiên, trong thực tế có nhiều tình huống ở đó thành viên không hay không thể làm việc toàn giời gian. Điều này dẫn tới mâu thuẫn về việc quyết định thời gian làm việc (chung) trong nhóm.

Bài viết này giới thiệu một số tình huống tìm thấy trong cuốn "Scrum Field Guide" của Mitch. Cách giải quyết mâu thuẫn này qua việc xác định Core Time (thời gian cốt lõi) và đối chiếu thực tế tình hình ở Việt Nam.

Tình huống

Trong cuốn SFG, Mitch đưa ra một ví dụ về mâu thuẫn giữa hai thành viên trong nhóm Scrum về giờ làm việc. Jacob đến công ty sớm, từ 7h30 trong khi Russ bắt đầu công việc vào 11h trưa. Khi mâu thuẫn xảy ra, ScrumMaster đứng ra xử lý việc xác định core time cho toàn thành viên trong nhóm Scrum, bao gồm việc chốt thời gian chung mà cả hai thành viên Jacob và Russ đều có mặt tại công ty.

Các tình huống khác có thể ảnh hưởng đến toàn nhóm Scrum, liên quan đến thời gian bao gồm:

Nhóm làm việc phân tán tại nhiều địa điểm, nhiều múi giờ khác nhau (distributed)
Nhóm có thành viên làm việc từ xa (remote)
Nhóm có thành viên làm bán thời gian (part-time)
Nhóm có thành viên chỉ tham gia một phần công việc dự án ở dạng tư vấn (consultant team member)

Việc không xác định được thời gian của nhóm sẽ có hệ quả là: Thành viên trong nhóm không có khoảng thời gian (chung) để xác định công việc liên quan giữa các bên.

Xác định Core Time

Việc xác định thời gian cốt lõi cho nhóm khá đơn giản. Nó chỉ là việc thành lập một bảng gồm khoảng giờ (giờ đến công ty, giờ buổi sáng, nghỉ trưa, giờ làm việc chiều, giờ kết thúc công việc) cũng mọi thành viên trong nhóm.

Việc xác định thời gian này nên cho ScrumMaster hỗ trợ việc ra quyết định và các thành viên trong nhóm quyết định dựa trên sự đồng thuận. Việc quyết định thời gian cốt lõi cần cân bằng lợi ích, nhu cầu, mong muốn của mọi thành viên.

Hình dưới đây mô tả bảng thời gian làm việc của một nhóm có thời gian làm việc flexible:

 

Giáp

Ất

Bính

Đinh

Mậu

Giờ bắt đầu buổi sáng

10h00

7h30

8h30

7h30

9h30

Giờ ăn trưa

12h00

12h00

12h00

12h00

12h00

Giờ bắt đầu buổi chiều

13h00

12h30

13h00

13h00

13h00

Giờ kết thúc buổi chiều

19h30

16h30

18h00

17h00

18h30

Từ bảng này có thể thấy thời gian làm việc chung của nhóm như sau

Buổi sáng: 10:00–12:00 (thời gian chung 2 giờ);
Giờ ăn trưa: 12:00–13:00;
Buổi chiều: 13:00–16:30 (thời gian chung 3,5 giờ).
Đối chiếu thực tế

Nếu công ty không sử dụng chế độ thời gian flexible, hầu như các nhóm không gặp vấn đề với thời gian cốt lõi.

Với những nhóm freelancer, việc xác định thời gian cốt lõi là cần thiết.

Những Scrum team có thành viên làm những việc đặc thù như: hạ tầng, quản trị máy chủ, phân tích nghiệp vụ, đội task force... thường làm việc bán thời gian, họ chỉ xuất hiện khi cần. Với các nhóm này, cần xác định trước thời gian cốt lõi.

Với những công ty startup nơi việc quản lý thời gian là lỏng lẻo, họ đặt việc hoàn thành công việc cao hơn là bó buộc thời gian cũng cần chú ý.

Những nhóm làm việc remote cho một nhóm có khách hàng, đồng nghiệp ở nước ngoài, việc họp, demo... thực hiện qua Skype. Họ cũng rất cần xác định thời gian cốt lõi.

Nếu nhóm có những thành viên hay đi họp (ngoài dự án), như các vị trí kinh doanh, hỗ trợ khách hàng... việc chốt thời gian cốt lõi cũng không kém phần quan trọng.

Ngoài ra cần chú ý tới những thành viên được nghỉ 1h trong gian đoạn thai sản (theo quy định của nhà nước), hay những buổi training nội bộ hay ngoài công ty.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No execuse for being brief on Android.

Sep 8, 2015

Communication is a sign of dysfunction

Amazon's Jeff Bezos:

"I understand what you're saying, but you are completely wrong," he said. "Communication is a sign of dysfunction. It means people aren't working together in a close, organic way. We should be trying to figure out a way for teams to communicate less with each other, not more."

The organization should be self-organized.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Aug 24, 2015

How to Read “Scrum Field Guide” book – A short review

Được công bố tại: http://labs.septeni-technology.jp/agile/how-to-read-scrum-field-guide-book-a-short-review/

Giới thiệu

"The Scrum Field Guide: Practical Advice for Your First Year (Agile Software Development Series)" hay còn được gọi tắt là "Scrum Field Guide" (SFG) là một cuốn sách dành cho những người mới bắt đầu Scrum được viết bởi Mitch Lacey. Phiên bản hiện có trên thị trường là phiên bản một. Phiên bản hai hiện đang chấp bút và theo tác giả, có thể sẽ được phát hành vào tháng 11 năm 2015.

Đây là cuốn sách viết theo phong cách kể chuyện với cách tiếp cận tự nhiên, đọc nhanh và dễ như một cuốn tiểu thuyết.

Cấu trúc sách "Scrum Field Guide"

Sách được chia làm 4 phần chính như sau.

Chapter 1 Scrum: Simple, Not Easy

Chương mở đầu, chuyển tải một ví dụ và thông điệp tới người đọc "Scrum dễ tiếp cận, nhưng khó làm chủ."

Part I Getting Prepared

Thứ tự các bước thành lập một nhóm Scrum, từ bước lobby nội bộ tới việc thành lập chính thức nhóm. Scrum.

Part II Field Basics

Những yếu tố cơ bản quan trọng khi triển khai Scrum thực tế.

Part III First Aid

Những việc cần làm khi chạy các sự kiện (cuộc họp) Scrum.

Part IV Advanced Survival Techniques

Các ví dụ cao cấp hơn

Cuốn sách gồm 30 chương, 365 trang chia làm bốn phần như trên.

Các chương được chia thành các phần nhỏ theo cấu trúc như sau,

 1. Vài dòng tổng kết toàn bộ chương,
 2. The Story: Một câu chuyện thực tế làm tiền đề khơi gợi chủ đề cho các phần còn lại của chương,
 3. The Model: Mô hình hóa "Câu chuyện" trong phần trước. Mỗi ý chính được chia thành một phần nhỏ với ý chính là tên của phần đó,
 4. Key to Success: Chìa khóa tới thành công. Mỗi ý chính được chia thành một phần nhỏ với ý chính là tên của phần đó.

Thứ tự đọc

Cuốn sách được viết theo phong cách kể chuyện và tương đối dễ tiếp cận.

Nên đọc trước phần forward và preface để nắm được thông tin chính.

Tiếp theo là đọc mục lục. Các ý chính và kết luận thể hiện rõ trong tiêu đề các chương. Với người đọc có kinh nghiệm, việc đọc mục lục có thể tiết kiệm nhiều thời gian và giúp rút ngắn thời gian hấp thu kiến thức từ sách. Với người mới với Scrum, vẫn nên đọc trước mục lục, sau đó đọc các chủ đề theo chương và quay lại (để recap) nội dung cuốn sách thông qua việc đọc lại mục lục.

Nói chung, các chương trong sách SFG là một chủ đề riêng biệt, có thể đọc theo thứ tự chương bất kỳ.

Người đọc có thể đọc theo từng chương theo thứ tự, từng phần theo thứ tự.

Riêng với mỗi chương, nên đọc theo thứ tự từ "tổng kết" tới "story", "model" và cuối cùng là "key to success".

Mẹo vặt

 1. Nên dùng bút hightlight lại những phần mình cần chú ý,
 2. Nên đọc lại sách, hoặc chương vài lần để trải nghiệm lại tình huống,
 3. Lần đầu nên đọc nhanh và đánh dấu lại bằng bút hightlight,
 4. Lần đầu nên đọc lướt, highlight trong timebox 10 phút với mỗi chương,
 5. Xem các hình, bảng trong sách – rất trực quan dễ hiểu,
 6. Các ý chính là tên của các phần trong từng chương. Highlight các phần này. Đây là những ý chính của cuốn sách.

Lời kết

SFG là một cuốn sách dễ đọc, thích hợp cho người mới tiếp cận Scrum, với nhiều ví dụ và tình huống cụ thể có thể giúp người đọc rút kinh nghiệm và áp dụng trong thực tế.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jul 22, 2015

Something about Kaizen

Tư tưởng Kaizen là:
- Liên tục
- Từng tí một

Việc Kaizen nói chung:
- Gì cũng được, không hạn chế chủ đề, nội dung

Mình hơi dốt toán nên hỏi một câu:
Nếu cứ mỗi 2 tuần ta cải tiến năng suất lao động được N = 1% thì sau 1 năm năng suất lao động của ta tăng mấy lần?

1% là ít, nhưng sau 1 năm thì nó là con số khác.

Nếu

Kiro-san còn phát xít hơn:
- Đã là Kaizen thì cấm cải tiến quá nhiều ;)

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jul 10, 2015

Jeff Sutherland has learned from Vietnam War for his Scrum invention

Ngoài lề một chút. Sự nghiệp trước khi vào IT/Scrum của Jeff Sutherland - tác giả "Scrum Guide", đồng phát minh Scrum, là phi công, trong chiến tranh Việt Nam. https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Sutherland#Military_career

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Apr 15, 2015

Something about Gsoc and MHST

Đôi điều về Google Summer of Code (Gsoc):
- Số lượng sinh viên Việt Nam tham gia nhiều hay ít?
- Họ có được đánh giá cao trên sân chơi quốc tế không về lập trình & nguồn mở không?
- Rào cản với sinh viên Việt Nam khi tham gia các cuộc thi có tính quốc tế, sử dụng tiếng Anh là gì?
- Làm sao để hỗ trợ sinh viên vượt qua rào cản đó
- Cuộc thi Mùa hè Sáng tạo và Gsoc bổ trợ được cho nhau như thế nào?
- Doanh nghiệp, các trường đại học đồng hành với các sự kiện MHST và Gsoc như thế nào để hiệu quả hơn?

Gsoc 2012:
(Cho "Accepted Projects")
- Tổng số sinh viên toàn thế giới đăng ký: 1073
- Số sinh viên Việt Nam đăng ký: ZERO (có vẻ thế)
   https://www.google-melange.com/gsoc/projects/list/google/gsoc2012

Quan Nguyen: Oauth login for Google and Facebook on OpenWrt routers
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2012/ntmq90/5668600916475904

Nguyen Hoang Thanh Duc: FUNTIONAL TESTING PLAN FOR THE OFBIZ
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2012/funnycat1212/5668600916475904

Toàn Phạm Văn: Project 6 - IPv6 attack detector
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2012/suto/5741031244955648

Chieu Nguyen: Automated test case generation for the K Framework
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2012/cvnguyen/5668600916475904

Nguyen Anh Tu: Add Xen/XCP support for GRE SDN controller
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2013/ngtuna/5727390428823552

Gsoc 2013:
(Cho "Accepted Projects")
- Tổng số sinh viên toàn thế giới đăng ký: 1060
- Số sinh viên Việt Nam đăng ký: ZERO (có vẻ thế)
   https://www.google-melange.com/gsoc/projects/list/google/gsoc2013

Phan Quoc Sang: Secure Information Flow by Symbolic PathFinder
Note: Phan Quốc Sang có vẻ là một sinh viên ở UK (không phải Việt Nam)
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2013/qsphan/5764017909923840

Giang Nguyen: Highfrequency: add inferential methods to highfrequency
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2013/giangnguyen/5662278724616192

Giang Nam: [IoTSyS] A Discovery Service in OBIX Standardization
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2013/nhong/5764017909923840

Minh Ngoc: VLC integration into LibreOffice
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2013/nlminhtl/5698390809640960

Gsoc 2014:
(Cho "Accepted Projects")
- Tổng số sinh viên toàn thế giới đăng ký: 1173
- Số sinh viên từ đại học ở Việt Nam đăng ký: ZERO (có vẻ thế)
https://www.google-melange.com/gsoc/projects/list/google/gsoc2014

Thien Duc Nguyen: https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2014/tdnguyen/5668600916475904

Truc Anh N Nguyen: Understanding Bufferbloat Through Simulations in ns-3
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2014/annguyen/5676830073815040

Tuan: MOTECH-on-the-cloud: A Porting of MOTECH platform on Google App Engine
https://www.google-melange.com/gsoc/project/details/google/gsoc2014/trungtuan/5649050225344512

Tham khảo:
- https://www.google-melange.com/
- https://www.facebook.com/MuaHeSangTao
- http://vfossa.vn/vi/mhst/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Fix error "'/etc/init.d/vboxdrv setup'" on Ubuntu 14.04.1 LTS

Got error "'/etc/init.d/vboxdrv setup'" on Ubuntu 14.04.1 LTS

Solution:

Run root@d3330:~# apt-get --reinstall install virtualbox-dkms

And start virtualbox again.

Error detail:
--------------- error start ---------------------
Kernel driver not installed (rc=-1908)

The VirtualBox Linux kernel driver (vboxdrv) is either not loaded or there is a permission problem with /dev/vboxdrv. Please reinstall the kernel module by executing

'/etc/init.d/vboxdrv setup'

as root. If it is available in your distribution, you should install the DKMS package first. This package keeps track of Linux kernel changes and recompiles the vboxdrv kernel module if necessary.
--------------- error start ---------------------

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 28, 2015

Being too smart is *your* problem.

Thông minh quá cũng là vấn đề. Đây là một số biểu hiện:

1. Chán dự án
2. Không nhìn thấy tương lai
3. Anh em xung quanh thấy "ổn", trong khi mình thấy nhiều issue, rooms for improvement
4. Sếp không có tầm hình cho chính hắn, cho bạn, cho phòng/công ty
5. Công ty không thấy được giá trị của bạn
7. Không ai chỉ lối/hướng dẫn được cho mình

Vậy phải làm gì khi đó?
1. Tìm việc mới
2. Trở thành lãnh đạo
3. Làm việc 1 mình

Tham khảo:
https://www.linkedin.com/pulse/20140729162449-52594-seven-signs-you-re-too-smart-for-your-job

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 18, 2015

Facebook, Twitter and LinkedIn on ad market: The winners take it all.

Facebook, Twitter and LinkedIn add up to 66.3 percent year-over-year increase for ad market, that is $6.12 billion in ad revenue in 2014 for U.S. online ad market.

U.S. ad revenue in 2014:
- Facebook's s: $5.02B
- Twitter $816.4M
- LinkedIn $282.9M

ref. http://www.cio.com/article/2897118/advertising/facebook-twitter-and-linkedin-dominate-ad-market-growth.html

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Scrumbut: Is that good or bad

​​
Simply but, "Scrum but" means "We are using Scrum, but <however|some reasons>...".

That means, it is meant to not to be truly Scrum.

I am sorry for using the word "Scrumbut" but I don't mean to blame or insult anyone ;)

Ken Schawaber recommend​s​ replacing the word "Scrumbut" with "Scrum And.

"Scrum And" is a path to continuous improvement.
Let's say we are at Scrum+0. Let's cirle to loop PDCA and move to Scrum+1, Scrum+2 and so on.

Examples of "Scrumbut":

 1. "We use Scrum, but we don't do Retrospectives (for some projects) for every sprints"
 2. "We use Scrum, but we don't have a working software after 4 sprints"
 3. "We use Scrum, but sometimes our managers give us special tasks"

Is Scrumbut bad?
No and Yes. Scrum is an Agile toolkit and it is used as a management method. To meet our goals, adopting or transforming Agile or do what we think is needed.

ref. https://www.scrum.org/scrumbut
ref. https://kenschwaber.wordpress.com/2012/04/05/scrum-but-replaced-by-scrum-and/


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 14, 2015

TrueType fonts test on Ubuntu 14 + LibreOffice 4.4

Kết luận:

Font dùng được:
Arial
DejaVu Sans
Droid Sans

Zoom lên là vỡ, không đều, xấu:
Unifont
Ubuntu Light Fonts

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Microsoft Sharepoints: 26% + 37% fails

​- 26% Sharepoint projects stalled
- 37% failed (under expectation)
- Lý do fail có thể là thiếu training, planning, investment hoặc chuyên môn
- Nhiều nơi dùng bản online (Yammer, Lync, Sharepoint 365, Office 365)

http://www.cmswire.com/cms/social-business/blame-the-csuite-for-your-failed-sharepoint-project-028242.php

Mar 13, 2015

Hidden killer của Bk Phone có tên là "Q nổ".

Hidden killer feature của BKAV Phone có tên là "Q nổ". Cách dùng như sau.

Khi điện thoại bị mất, bạn chỉ cần hô "anh Q. ơi nổ banh xác cmn cho iem" là em BPhone tơi tả luôn. Về mặt security, đây là chức năng đi trước thời đại.

Ai sài thử rồi confirm nhá.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 12, 2015

(.)(.): Microsoft Added hexspoken ‘0xB16B00B5’ to Linux Kernel

(.)(.): Microsoft Added hexspoken '0xB16B00B5' to Linux Kernel

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 6, 2015

JIRA Portfolio: Portfolio, multiple projects and team management

Ai cần JIRA Portfolio:
- Project managers trở lên
- Và những người liên quan
- Project manager, portfolio managers, product managers, QA manager, C-level (ít nhất là đọc)
- Những ai phải quản lý/theo dõi nhiều dự án
- Có một bức tranh (dashboard) chung, mở, minh bạch về các dự án

Nói ngắn ngọn
"JIRA Portfolio" là phần mềm để quản lý portfolio (mục tiêu) ở mức dự án, phòng ban, công ty, theo đúng tên của nó.

Một vài chức năng nổi bật của JIRA Portfolio:
- Plan across multiple projects and teams
- Track progress across the organization
- Forecast realistic release dates
- Update schedule in real time
- Visualized status and progress across projects and teams
- Team availabilities and skill sets
- Manage business goals and resource investments

Ref. https://www.atlassian.com/software/jira/portfolio

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 4, 2015

"Refactoring Doesn't Improve Code Quality"

Hoang mang quá :)

(Study finds that)

"Refactoring Doesn't Improve Code Quality":
- "here is no quality improvement after refactoring treatment to the source code"
- So, what are the impacts of source code refactoring?
- It is said the source code refactoring improves maintainability and extensibility - two aspects of quality but how about the general quality?
- Do the authors of this paper understand what is source code refactoring???

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Memristor: RLC + M

2020: HP to massive production of new type of computer based on the technology?
2008: HP Labs have proven the existence of "M"
1971: L. Chua: Memristor, 4th basic circuit element. RLC + M, the fourth fundamental circuit element in electrical engineering --- Memristor

Ref.
A little history: http://www.piclist.com/techref/postbot.asp?by=thread&id=[EE]%3A%3A+Memristor+-+RLC+%26+M+-+a+new+circuit+element&w=body&tgt=post
Memristor on air: http://edition.cnn.com/2015/02/26/tech/mci-eth-memristor/
Memristor's application: http://en.wikipedia.org/wiki/Memristor#Applications

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

What's the difference between CIO and CTO?

Câu hỏi:
- What's the difference between CIO and CTO?
-

​What they have in common:
 1. ​In both jobs, a key role is helping technologists understand what the business needs and helping the business understand what the technology can do for them.
 2. Both roles require a strong technologist with a strong grasp of business (kind of a corollary to the last point, but slightly different).
 3. Both should be strategic thinkers.
 4. Both should be excellent leaders.

How they are different:
 1. I see a CTO as primarily focused on the top line while the CIO is primarily focused on the bottom line.  There's some cross over, but I think this is a valid distinction.
 2. A CTO is primarily concerned with external products and customers while a CIO is primarily concerned with running the business (internal products and customers).
 3. In an ideal world, the CTO runs the product development organization while the CIO runs the IT organization.
 4. If you have to choose, being a strong technologist is more important for the CTO, while being a good manager is more important for the CIO.
 5. A CIO has to be operational and understand how to build repeatable processes, reliable systems, and the organization to run them.  A CTO doesn't necessarily have to have these skill if backed up by a strong operational person in the role of CIO. 

RACI and characteristics the the two roles:

Chief Information Officer

 1. Serves as the company's top technology infrastructure manager
 2. Runs the organization's internal IT operations
 3. Works to streamline business processes with technology
 4. Focuses on internal customers (users and business units)
 5. Collaborates and manages vendors that supply infrastructure solutions
 6. Aligns the company's IT infrastructure with business priorities
 7. Developers strategies to increase the company's bottom line (profitability)
 8. Has to be a skilled and organized manager to be successful


Chief Technology Officer

 1. Serves as the company's top technology architect
 2. Runs the organization's engineering group
 3. Uses technology to enhance the company's product offerings
 4. Focuses on external customers (buyers)
 5. Collaborates and manages vendors that supply solutions to enhance the company's product(s)
 6. Aligns the company's product architecture with business priorities
 7. Develops strategies to increase the company's top line (revenue)
 8. Has to be a creative and innovative technologist to be successful
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 3, 2015

Google translation function & Google sheet

Tích hợp Google translation vào Google sheet
Sử dụng ở dạng hàm số với cú pháp: =GoogleTranslate(E6, "vi", "en")

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Feb 16, 2015

What Makes a Great CTO?

Câu hỏi: What Makes a Great CTO?
Chủ đề: RACI của CTO và CIO khác nhau thế nào?

Evangelism

The CTO will serve as the company spokesperson for the product development/technology organization, demonstrating leadership in the community, with developers, partners and customers. This is often measured by establishing a university relations/recruitment program, and sponsoring or participating in at least two events per year in the developer community.​

Organization

Build an excellent organization, with a strong management team committed to developing the skills of your employees. We typically measure effectiveness here by looking at development plans for all of the employees, the retention rate, and the evaluation of the managers and the overall product organization by the rest of the company.

Delivery

Make sure this organization can rapidly, reliably and repeatedly deliver quality product to market. There are several measures of delivery, including some measure of the quantity of work delivered, the consistency and frequency of release vehicles, and the quality/reliability of the delivered/launched software. Some organizations just look at reliability here, but productivity in the sense of quantity and quality is the real key.

Architecture

Make sure the company has an architecture necessary to deliver the functionality, scalability and performance it needs to in order to compete and thrive. The measures for architecture will vary based on your business, but in general we look to track and measure headroom/infrastructure work, and measure site outages due to architectural issues.

Discovery

Make sure that the architecture and senior engineering staff are participating actively, and contributing significantly, throughout product discovery. If your engineers and architects are only being used to write software then you are only getting a fraction of the value from them you should be. We suggest you track the participation of the product development/technology organization in product discovery (both duration and coverage), and the number of innovations that are credited to the engineering/architecture participant. It is also useful, although a little sensitive, to track changes to schedule post-discovery (churn), as you are always trying to reduce churn.

​ref. http://www.svpg.com/what-makes-a-great-cto/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Feb 15, 2015

Systems/services monitoring (Facebook, Twitter, Amazon, Zabbix)

Tham khảo:
- Để xây dựng KPI, metrics cho phần monitorings apps
- Xây dựng dashboard
- Xây dựng hệ thống API của hệ thống
- Xây dựng hệ thống API để theo dõi hệ thống (gọi từ ngoài, làm giống Twitter, Facebook, Amazon)
- Cách theo dõi/config với RESTful, JSON based với Zabbix.

Todo:
- Có phần thương mại theo dõi app tốt, ví dụ như ca.com không?
- Hệ thống có gì cần phải theo dõi, xây dựng/thay đổi APIs của nó ra sao?
- Dùng Zabbix thì theo dõi/thỏa mãn được gì?
 + Server?
 + Network
 + Tải
 + (Web) Service (APIs)

Twitter API Status:
Current Performance and Availability Status for APIs/services https://dev.twitter.com/overview/status
Performance and Availability History https://dev.twitter.com/overview/status

ref. http://www.ca.com/us/default.aspx

Facebook Platform Status
https://developers.facebook.com/status/dashboard/
https://developers.facebook.com/status/issues/
# https://developers.facebook.com/blog/post/557/

https://www.facebook.com/feeds/api_status.php
{
   "current": {
      "health": 1,
      "subject": "Facebook Platform is Healthy"
   },
   "push": {
      "status": "Complete",
      "updated": "2015-02-13T01:07:42-08:00",
      "id": 54587942
   }
}

Zabbix:
Monitoring with Zabbix APIs: https://www.zabbix.com/documentation/3.0/manual/api
Monitoring External APIs (RESTful, JSON based) with Zabbix: https://www.zabbix.com/documentation/3.0/doku.php?id=manual/config/items/itemtypes/external
Zabbix còn nhiều chức năng thú vị nữa.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Feb 12, 2015

Install Vietnamese keyboard IME for Sublime 3 on Ubuntu 14.04

29  cd .config/sublime-text-3/Packages/
32  sudo apt-get install git
33  git clone https://github.com/pirackr/Sublime-Bogo.git
34  cd Sublime-Bogo/
36  git reset --hard
37  git pull origin master
38  cat /etc/os-release
    NAME="Ubuntu"
    VERSION="14.04.1 LTS, Trusty Tahr"
    ID=ubuntu
    ID_LIKE=debian
    PRETTY_NAME="Ubuntu 14.04.1 LTS"
    VERSION_ID="14.04"
    HOME_URL="http://www.ubuntu.com/"
    SUPPORT_URL="http://help.ubuntu.com/"
    BUG_REPORT_URL="http://bugs.launchpad.net/ubuntu/"

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Top Programming Language Rankings (as of January 2015) by RedMonk

Top Programming Language Rankings (as of January 2015) by RedMonk

1 JavaScript
3 PHP
5 Ruby
10 Objective-C
14 Scala

ref. http://redmonk.com/sogrady/2015/01/14/language-rankings-1-15/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Feb 11, 2015

"bạn không đau đầu về những người ra đi, bạn đau đầu về những người ở lại"

Giữ được nhân viên hay không, phần lớn do sếp (trực tiếp). Anh có đủ lý thuyết và kinh nghiệm về chuyện đó.


Hơn nữa, người ta nói: "bạn không đau đầu về những người ra đi, bạn đau đầu về những người ở lại". Nghĩa là, đi nhiều không phải là vấn đề, vấn đề là người ở lại có làm được việc không.


"Most people don't quit their jobs, they quit their managers"
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Feb 6, 2015

sep is not in the sudoers file. This incident will be reported.

lolz. "sep is not in the sudoers file.  This incident will be reported."
Who should I report this incident to?

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Feb 5, 2015

Compare DeployGate and TestFlightApp

DeployGate:

- Japan's mixi đang dùng
- Crowd based testing
- free to try: 4 apps, 20 devices, +2 pax
- real-time testing
- Không cần SDK, device ID để test

Dùng thế nào?
- Test thử app của mình trên nhiều, nhiều thiết bị (mà bên phát triển không có)

Ghi chú thêm:
- Với apps, đặc biệt là Android based, bên phát triển không thể có đủ thời gian, công sức, tiền bạc để test trên tất cả, hoặc chí ít là nhiều thiết bị khác nhau
- Số lượng devices rất nhiều: Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, iOS cũ/mới, của rất nhiều hãng khác nhau
- Người dùng thật trải nghiệm rất khác nhau
- Với dự án không có QA chuyên dụng thì nên dùng những dịch vụ test on-the-fly, crowd based

DeployGate vs. http://testflightapp.com:
- Đều dùng để test
- Nhưng mỗi dịch vụ có cách test khác nhau
- Nên phối hợp cả hai (nếu đủ kinh phí)

Giá:
https://deploygate.com/pricing
Biz plan: $120/month, 100 apps, 30000 devices, +100 pax.

Giới thiệu:
http://techcrunch.com/2012/09/18/deploygate-simple-over-the-air-real-time-app-beta-testing-comes-to-android/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jan 31, 2015

Migrating from chatwork to slack (?)

Bên mình (phát triển phần mềm, hệ thống) đang xem xét chuyển công cụ chat từ Chatwork.com sang slack.com

Xin chia sẻ một số thông tin đã tìm hiểu được.

Câu hỏi và yêu cầu đặt ra là:
- Dùng công cụ nào để giúp team members (ở nhiều nơi), giao tiếp hiệu quả?
- Công cụ giao tiếp này tích hợp với các công cụ phát triển (phần mềm) khác như task management systems, content management, source code management systems
- Giao diện đơn giản, thân thiện
- Thỏa mãn nhiều đối tượng: testers, developers, product owners (non-tech đi)

Các công cụ này phải hỗ trợ cả text messaging, voice chat và screen sharing

So sánh Chatwork và Slack:
http://nguyen-vuhung-pmp.blogspot.com/2015/01/something-about-slack-versus-chatwork.html

Một ví dụ về cách dùng Slack:
http://nguyen-vuhung-pmp.blogspot.com/2015/01/something-about-slack-versus-chatwork.html

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jan 29, 2015

Something about Slack (versus Chatwork)

Something about Slack (versus Chatwork):

- Easy to mention people, group with @, just like FB, twitter: @peopleName, @groupName, or @all.

- (Paid) Connect customers/external partner: Get outsiders to the channels.

- Really well integration: 
   + Integrate with Jira, Trello. Change assignee on Slack.
   + Paste files on Google Drive (and dropbox). Preview/view like (like FB's file), not only showing just the links
  
- Great search engine: Better than chatwork.

- Better UI/UX than Chatwork. More Ajax.

- Great API, much better than Chatwork.

- English is more friendly with international users.

- 1B$ invested. Great potential, great investment: http://techcrunch.com/2014/10/23/slack-is-raising-another-round-at-up-to-a-1b-valuation/

- Many SepTech's members have been using Slack and they are giving very postivie feedbacks about Slack.

Slack: https://slack.com/
Slack integration: https://slack.com/integrations
Chatwork: http://chatwork.com/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Google Apps Script (+Slack) versus Chatwork + Chatwork API.

Google Apps Script (+Slack) có lẽ mạnh và uyển chuyển hơn Chatwork + Chatwork API.

Ví dụ về phần mềm quản lý thời gian (giờ về, giờ đến, xin nghỉ...) bằng Google Apps Script +Slack
https://github.com/masuidrive/miyamoto

Điểm nhấn:
App này scan text có dạng:
- Ohayo
- Otsukare
- ...
và tự phân tích, sau đó đưa vào Google Drive
https://github.com/masuidrive/miyamoto#%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E4%BE%8B


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jan 27, 2015

It is almost true that there is no dedicated QA in Facebook

A Facebook engineer confirms "It is almost true that there is no dedicated QA in FB".

QA ở FB thực hiện thế nào?
- Automated testing
- Dùng chính các công ty kết nối tới hệ thống/dịch vụ của FB để test (tích hợp)
- Nhân viên FB dùng và test luôn FB
- Test các bản pre-release chặt
- Hiện error log và xem nó, luôn và ngay, ai cũng xem

Metrics cho QA là gì
- KLOC
- Thời gian để chạy (automation test)
- Tỉ lệ thành công của users report, graphs of workflows

Tham khảo:
http://www.quora.com/Is-it-true-that-Facebook-has-no-testers


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jan 13, 2015

Hệ thống title trong tổ chức - công ty ở Nhật (và Hàn Quốc)

Hệ thống title trong tổ chức - công ty ở Nhật (và Hàn Quốc)

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jan 7, 2015

You don't need zabbix! Just fire lots of terminals and type ping, it works

You don't need zabbix! Just fire lots of terminals and type ping, it works

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.