Jan 17, 2014

Offshoring software from Japan to Vietnam declines

Năm 2012, lượng công việc IT offshore từ Nhật về VN giảm 4% so với 2011 trong khi lượng việc IT offshore từ Nhật sang Ấn Độ và Trung Quốc tăng (theo IPA)
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Phim hoạt hình Việt Nam

Phim hoạt hình Việt Nam


Vietnam's Public Debt

​Nợ công Việt Nam:
2003: 15.6B USD
2013: 76.9B USD
2014: 85.0B USD (estimated)​

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Github, Waffle, and Agile

Opensource (github) với Agile (ví dụ như Scrum) đi với là https://waffle.io/ khá ổn.

Ví dụ:
https://waffle.io/ngocdaothanh/xitrum


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

China spys on Russia with Wi-Spy

Trung Quốc cài microchip do thám vào ấm nước với công nghệ Wi-Spy, bàn là, bị phát hiện ở Nga.
"Hidden chips are used by cyber criminals and state-sponsored hackers  infiltrate company networks and organizations for various purposes, to send out spam or for cyber espionage."

http://thehackernews.com/2013/11/russia-finds-spying-microchips-planted_1.html--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Apache OpenOffice vs Libre Office

(Look at the numbers)

(Linux) Zorin OS 6 Review

Nhận xét
- Đạt được mục tiêu: Làm cho giao diện thật giống Windows
- Về long term, Zorin không có ý nghĩa nhiều vì người dùng sẽ chuyển sang Ubuntu (main stream của Zorin)
- Repository dùng Ubuntu
- Giao diện màu xanh, start menu giống Windows XP/7
- Dùng Gnome nhưng khá giống KDE (?) Lạ thật
- Sau khi cài đặt, apt-get update bị lỗi


Pepper lunch đã đến VN

​​

Jan 15, 2014

ISO 3166-1/ISO 639-1, country code, language code, file naming convention

Chú ý về: Mã quốc gia/mã ngôn ngữ/đặt tên file

Ví dụ:

Tên file:
- File gốc tiếng Nhật/Việt: <xyz>.xls
- File dịch tiếng Việt: <xyz>_vi.xls
- File dịch tiếng Nhật: <xyz>_ja.xls

Tham khảo:
Mã ngôn ngữ
:
 - vi, ja
Xem
​​
ISO 639-1
# ISO 639 is a standardized nomenclature used to classify all known languages
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes

Mã quốc gia:
 - vn, jp
Xem ISO 3166-1
​​
​​
​​
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
 

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Nguyễn Vũ Hưng: Tops 1% on slideshare ;)

There is no excuse for being brief on Android.

Google Dịch đây: man-month (人月) = "người đàn ông tháng"

Google Dịch đây: man-month (人月) = "người đàn ông tháng"

Nakano station

​Nakano station

​​Problem solving với Ishikawa diagram

​​
Problem solving với Ishikawa diagram
​:


​​
Tình huống:
- Lỗi phát sinh (A), có trouble

Hiện trạng:
- Biết/có thông tin về một số biểu hiện lỗi (B) và hệ quả (C) của lỗi
- Đã khoanh vùng lỗi
- Đã thử nghiệm một số giải pháp (nhưng chưa thành công)

Mục đích:
- Giải quyết lỗi đó

Phương pháp:
- Sử dụng Ishikawa diagram đã mô tả quan hệ giữa lỗi (A), các biểu hiện (B) và hệ quả (C)
- Qua đó tìm cách loại trừ, phân loại, khoanh vùng (lại) nguyên nhân dẫn đến lỗi

Ishikawa diagram còn có các cách gọi khác như:
特性要因図, fishbone diagrams, herringbone diagrams, cause-and-effect diagrams hay fishkawa được đặt tên theo người phát sinh ra nó năm 1956 - Kaoru Ishikawa
​​--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jan 14, 2014

​ Boeing 787 Dreamliner's entertainment system powered by Android/Linux/FOSS

​​
Boeing 787 Dreamliner's entertainment system powered by Android/Linux/FOSS:

On board:
- Android based (3.0?)
- 500+ ARM cores
- 1GB RAM
- 256GB memory
- HDD:60TB SDD -> liều nhỉ, SDD rất mới
- Wifi
- 3G/GSM
- GPS

Server side:
- 32-cor
​e​

- 128GB memory
- 4TB SSD

Tin:
http://www.h-online.com/open/news/item/Boeing-787-Dreamliner-s-entertainment-system-powered-by-Android-1637590.html

Ảnh:
http://gigazine.net/news/20120719-boeing-787/


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.