Nov 23, 2012

Chrome versus Chromium

Google Chrome, Google Chrome OS: Không mở, nỏi tiếng, chất lượng tốt.
Google Chromium, Google Chromium OS: Mở, ít tiếng tăm, rõ ràng được dùng
như testbed.

cf.
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome_OS
http://en.wikipedia.org/wiki/Chromium_OS
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
http://en.wikipedia.org/wiki/Chromium_%28web_browser%29

Nov 21, 2012

Vietnamese SUMO (Support.Mozilla.Org)


Chào các bác,

*Dự án* hỗ trợ người dùng Mozilla products cho thành một dự án con của mainstream các bác nhỉ?
-> https://support.mozilla.org/vi/kb/superheroes-wanted
-> Dịch + tổ chức, thực hiện trợ giúp ở đây: http://support.mozilla.org/vi/home

Tham khảo thêm:
http://blog.mozilla.org/sumo/
http://www.mozilla.vn/blog/

--  Best Regards, Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興) vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16. http://www.facebook.com/nguyenvuhung Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/ Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/ Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/ Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/  Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Workshop: Quản lý dự án bằng Redmine

Đăng ký trực tuyến tại đây: http://bit.ly/W4v7Wp

Thời gian: 14h30 – Thứ 7 – Ngày 27/10/2012 (Chiều thứ 7) Địa điểm: Hội
trường – Tầng 4 – Trường Đào tạo Lập trình viên Quốc Tế AiTi – 356 Giải
Phóng -Hà Nội Diễn giả: Thạc sĩ Nguyễn Vũ Hưng Thành viên của Câu lạc bộ
phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam – VFOSSA Nội dung buổi hội thảo: Hướng
dẫn chi tiết và trao đổi trên tinh thần mở các vấn đề về quản lý dự án,
tập trung vào các dự án IT cũng như các vấn đề kỹ thuật liên quan bằng
Redmine.

Nội dung buổi hội thảo:
Hướng dẫn chi tiết và trao đổi trên tinh thần mở các vấn đề về quản lý
dự án, tập trung vào các dự án IT cũng như các vấn đề kỹ thuật liên quan
bằng Redimne.

- Giới thiệu
- Tổng quan về dự án và dự án IT
- Lên kế hoạch tổng thể bằng Redmine
- Dự toán, tạo work breakdown structure, phân chia công việc, quản lý
nhân sự
- Theo dõi, điều khiển dự án bằng Redmine
- Chia sẻ và trao đổi giữa speaker và người nghe

Các nội dung khác được đề cập trong workshop:
- Phương pháp phát triển phần mềm
- Lãnh đạo và quản lý
- Những đặc thù quản lý ở Việt Nam, outsourcing
- Xu hướng quản lý và phát triển mới

Bác nào muốn làm lãnh đạo, team lead, project manager nhiều tiền hơn thì
đến đây.

Đây là buổi workshop (không phải chém gió lý thuyết đâu)

Chuẩn bị:
- Download các phần mềm sau và copy trước vào USB
http://bitnami.org/stack/redmine
- Installer (Windows)
- Virtual Machine (Vmware)
http://www.vmware.com/products/player/
- Vmware player 9

http://wiki.bitnami.org/Applications/BitNami_Redmine_Stack

Mozilla nâng cấp Thunderbird: Phiên bản 17

Theo tin từ Mozilla, Thunderbird - trình mailer - do Mozilla phát triển,
đã được chính thức nâng cấp lên phiên bản số 17.

Theo Mozilla, ThunderBird đã được ngừng thêm chức năng mới (quan trọng)
và chỉ những cải thiện nhỏ, thay đổi về bảo mật hoặc rất quan trọng mới
được tích hợp và cập nhật.

Khác với cách đánh số phiên bản trước đây, số phiên bản 17 (tăng từ 16)
không có nghĩa rằng chức năng mới và quan trọng được thêm vào mà Mozilla
chỉ muốn số phiên bản của Thunderbird và Firefox giống nhau.

Những thay đổi chính trong bản Thunderbird 17 bao gồm: Ngừng hỗ trợ Mac
OS X 10.5, sửa nhiều lỗi bảo mật, cải thiện công năng.

Tham khảo:
https://www.mozilla.vn/
https://www.facebook.com/groups/mozvn/
https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/17.0/releasenotes/?uri=/thunderbird/releasenotes&locale=vi&platform=win32&version=17.0

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.