Dec 13, 2011

Compare Google and Bing Translation

Kết quả so sánh một đoạn dịch tiếng Anh kỹ thuật (IT) giữa Google
Translation và Bing (Microsoft ) Translation
Điểm chung:
- Cả hai dịch đủ để hiểu (dù không chính xác 100%)
- Tốc độ dịch đều nhanh
Điểm khác
- Google ít lỗi Microsoft
- Google dùng từ tự nhiên, đúng ngữ cảnh hơn
- Google tốt hơn khi dịch các cụm phức tạp và cấu trúc ngữ pháp đặc biệt
(Có lẽ corpus của Google tốt hơn?)


ảnh

http://www.flickr.com/photos/vuhung/6500267565/in/photostream
http://translate.google.com/
http://www.microsofttranslator.com/

7 comments:

vuhung said...

Mình đưa ra kết luận: Nên dùng "google dịch".

Một trong những lý do khác để so sánh: Khi dịch sách, báo từ tiếng Anh, mình dịch thô bằng máy (Google, Bing), sau đó sửa lại bằng tay (bởi con người).

Nếu làm theo hướng này thì Google là sự lựa chọn tốt hơn Bing.

vuhung said...

Mẫn Thắng ‎Ngô Huy : em đi quá xa rồi, mục đích so sánh ở đây thì còn tùy người, em giỏi IT thì đào sâu thêm, các anh em không chuyên mấy IT thì chỉ cần biết công cụ nào tốt cho nhu cầu của họ là đủ. bài viết này của anh Hưng cũng chỉ dừng lại ở mức làm rõ công cụ dịch thuật nào tốt hơn, còn bàn sâu về kỹ thuật thì lập ra những topic khác

Anonymous said...

Rising prices for gas, electricity and other basics
of the cost of living mean that many people are finding their budget stretched more than in the past.

Drop by drop saving can help a person to repay the payday loan
quickly and lead a tension free life. The payday loan lenders
almost hope that you can't meet the first payment so that you start accruing interest rates that are extremely high.

Look at my site: UK Payday Loans

Anonymous said...

- Now you only have one payment to make each month, rather than having to pay all your lenders
one at a time every two weeks. Then you will have to wait until the cash advance loan company verifies all the information that you faxed to them.
If you do pay employees on commission, you may also want to
explore sales commission software like Qcommission that integrates with accounting systems like Intuit's Quickbooks.

My weblog :: UK Payday Loans

Anonymous said...

I hаvе reаd sο manу poѕts regardіng the blogger lovers but thіs articlе іs tгulу a nicе artісle, κeеρ
it up.

Ηere іs my web blog; ipad repair kl

Anonymous said...

This is a great tip eѕpecially to those new to the blogοsphere.
Briеf but verу precise infο… Aρpreciate your shaгing this оne.
A must read articlе!

my websitе; iphonerepairkl.my

Anonymous said...

What a materiаl оf un-ambіguity and ρreserveness of valuable еxperienсе гegarding unеxрected feelіngs.Feel free tο surf to my ωeb blog :: macbook repair