Dec 16, 2011

Re: Barcamp Saigon

500 người tham gia.

Ảnh: http://www.flickr.com/photos/vuhung/sets/72157628375799363/
Twitter: https://twitter.com/#!/search/barcampsaigon

2011/12/16 Ngoc Dao <ngocdaothanh gmail.com>
Vừa rồi anh Hưng tham gia Barcamp Saigon phải k ạ?
Em thấy ảnh anh post.

Cảm nhận của anh thế nào ạ?
Khá đông và vui,
 
Ví dụ tay nghề,
Ổn, barcamp mà, chất lượng không đều, vui là chính thôi.
 
chất lượng của người phát biểu,
ổn, vui là chính,
 
của người nghe,
Tùy phòng,
ví dụ anh và arky nói về Mozilla: có khoảng 20-30 người nghe.
Những chủ đề thực tế hơn như mobile, dân SG rất thích, lên tới 70-80 người nghe.

ban tổ
chức,
Tổ chức tốt, họ có kinh nghiệm.

Bài phát biểu bằng tiếng Anh hoặc Việt.
 
địa điểm,
RMIT HCMC, rất luxury, rộng rãi, nhiều phòng, hiện đại.
 
nội dung,
Barcamp lẽ ra nên nói về FOSS nhiều hơn.
Nhưng thực tế Barcamp SG là Camp tự do, chủ đề nhiều, nhưng đa phần vẫn tập trung
vào định hướng của bamp lần này: mobile, innovation.

không khí v.v.
Vui

No comments: