Dec 12, 2011

VietOCR - Free and open source Vietnamese OCR

---------- Forwarded message ----------
From: nguyenq <nguyenq87 gmail.com>
Date: 2011/12/10
Subject: [saigonlug] VietOCR - PMNM nhận dạng ký tự Việt Nam
To: Saigon GNU/Linux User Group <saigonlug@googlegroups.com>


Là Java/.NET GUI frontend cho Tesseract OCR engine, hỗ trợ nhận dạng
Tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác trên các dạng ảnh phổ thông, như
TIFF, JPEG, GIF, PNG, BMP, và PDF, chương trình được tích hợp khả năng
điều khiển scanner quét văn bản, sửa lỗi chính tả, hậu xử lý cho TV,
batch processing, v.v.

Phiên bản 3.2 được xuất bản, bao gói bản final release của Tesseract
3.01.

http://vietocr.sf.net

No comments: