Nov 2, 2013

​Bing dịch Việt - Nhật/Anh tốt hơn Google


​Bing dịch Việt - Nhật/Anh tốt hơn Google

Vitenamese: tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê ngoại thành Hà Nội
Google translation:
私はハノイで外国で生まれ育った
I was born and raised in a foreign country in Ha Noi

Bing translatioN:
私は生まれ、ハノイ郊外田舎で育った
I was born and grew up in a suburban countryside Hanoi

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

LibreOffice commit stats: Khá đều và nhiều

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Đổi tên con trai là My$QL thì công an Phường có OK không nhỉ?

​Đổi tên con trai là My$QL thì công an Phường có OK không nhỉ?

Space-time tradeoff

Nguyên tắc "Space-time tradeoff" phát biểu rằng:
* Để viết một email, có thể cần 5 phút
* Nhưng nếu deadline là 5 ngày thì thời điểm viết xong email đó cũng là 5 ngày :)

http://en.wikipedia.org/wiki/Space%E2%80%93time_tradeoff


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Được anh Ngô Trung Việt recommend :)


Name a child

​Em cũng muốn nhờ các anh chỉ giáo về việc đặt tên con (hay đổi tên) đã lâu mà không biết hỏi ai, chỉ sợ off topic lại bị các bận tiền bối mắng mỏ.

Em họ của em lấy người nước ngoài, đặt tên là Renka. Phường chấp nhận.

Em cũng muốn đặt tên con "Tây Tây" một chút, kiểu như "Kevin Nguyen"
nhưng một là ngại lên Phường họ không cho, thứ hai là cũng sợ hàng xóm họ cười mình học đòi sính ngoại.

Là dân IT, muốn con mình thông minh, em định đặt tên là Nguyễn Vũ 31337.
Khổ, tên người là số không biết có được không?
Mấy a Phường thế nào cũng làm khó dễ.
Vả lại, em nghe nói, sắp tới làm chứng minh thư điện tử, chắt tên con em bị validate mất.

Là fan cuồng của FOSS, em muốn đặt tên là My$QL (để mong cháu nó giàu giống cô ca sĩ Ke$ha)
Nếu sinh con gái, nhất định em sẽ đặt tên là M@riaDB.

Bạn em ở Trung Phần bảo là nếu bây giờ "dân tộc Kinh" của em thành "dân tộc thiểu số nào đó"
thì không bị Phường phiền hà - muốn đặt tên con là gì cũng được.
Em chưa kiểm chứng nhưng em muốn tin là thiệt.

Để "chung kết" post này, vì không muốn cháu trở thành khủng bố,
em xin hứa và khẳng định sẽ không đặt tên cháu là
Nguyễn Vũ Gì Đó'); DROP TABLE HocSinh; --​
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

​ ​あの国における、もし不幸にもなくなってしまうとしたらーーーその確率とは。依然と社会問題とる自殺が多い。

​​
​あの国における、もし不幸にもなくなってしまうとしたらーーーその確率とは。依然と社会問題とる自殺が多い。

Tenda’s W302R router: backdoored?

​Cái vòng if-else này có phải là backdoor không các bác nhỉ? (Đây là source code của Tenda's W302R router) Các bác "già" hơn thì chắc nhớ tới radio frequency jammer :D
https://github.com/socoola/yhrouter/blob/master/user/goahead/src/goahead.c#L973

Myself - Nguyễn Vũ Hưng 2013/10/27

​Myself - Nguyễn Vũ Hưng 20131027

Myself

There is no excuse for being brief on Android.