Feb 10, 2011

Is Ctr+P a good shortcut?

Thời kỳ chưa có chuột, nếu bố trí shortcut kiểu Ctrl+P (thông thường: In)
thì phối hợp ngón út cả hai tay. Khá tiện.

Đến thời kỳ có chuột, thông thường một tay phải dùng chuột
nên em nghĩ nếu muốn ấn Ctrl-P thì

1. Bỏ tay phải (nếu thuận tay phải) khỏi chuột, move tay phải đến phím P
   tay trái nhấn Ctrl

2. Move tay trái sang phía phải (dãy jkl;), dùng hai ngón tay trên bài tay trái nhấn Ctrl và P
   # Tay phải giữ nguyên chuột.

Cách nào cũng dở nhỉ?
Hay là nên thay phím P bằng một phím nào đó phía bên trái (asdf) để dễ bấm bằng
một bàn tay (trái) hơn?

Gartner Top Predictions for 2011: IT’s Growing

Đây là các dự đóan của Gartmer về IT năm 2011

1. Đến năm 2011, hạ tầng cơ sở của một nước G20 sẽ bị phá loại bởi các thế lực online
2. Đến năm 2011, thu nhập hàng năm từ IT được xác định bằng thu nhập hàng năm của các CIO mới nhất trên toàn thế giới năm 2000
3. Tới năm 2015, các doanh nghiệp thông minh về thông tin sẽ tăng chi tiêu về IT trên đầu người tới 60%
4. Tới nắm 2015, các công cụ và sự tự động hóa sẽ làm mất đi 25% lực lượng lao động về IT


7. Tới năm 2015, 20% số các công ty phi IT trong top 500 sẽ là các nhà cung cấp dịch vụ đám mây
8. Tới năm 2014, 90% số tổ chức sẽ hỗ trợ thiết bị tập hợp chương trình trên các thiết bị cá nhân
9. Tới năm 2013, 80% business sẽ có lực lượng lao động sử dụng tablet
10. TỚi năm 2015, 10% số "người dùng" online sẽ không phải là con người

Tham khảo: december_15_top_predictions_for_2011_dplummer.pdf

Feb 9, 2011

Vi sao nhan vien nghi viec

Theo một điều tra của một công ty cỡ lớn ở Nhật,
dưới đây là lý do vì sao nhân viên nghỉ việc

Nói chung không phải vì việc khó, mà chính vì cấp trên.
Nguyên nhân chính là

1. Cấp trên không chịu nghe ý kiến tư vấn của cấp dưới
2. Bị ép làm thêm "miễn phí"
3. Cách lãnh đạo không thuyết phục
4. Ép một cách chủ quan, không đủ thuyết phục.
5. Không hề quan tâm đến một số nhân viên


ホットライン窓口では「会社は好きだけど辞めたい。」という訴えに接することがあります。
仕事が厳しいから辞めたいのではありません。それどころか、仕事自体は楽しいというのです。
ではなぜ?それは、職場の環境です。上司への不満に堪えきれなくなっているのです。
 
具体的には、
上司が「部下の意見を聞く耳を持たない。」
「サービス残業を強要する。」
「納得できない指導をする。」
「根性論だけを押しつける。」
「一部の部下をことさら無視する。」などです。
このような不満で有為な人物を失うのは、組織としてみればとても大きな損失です。
 
人は、仕事が厳しくてもやりがいがあれば、満足感を感じるものです。
自分の成長を感じるときは、人はストレスを感じないといいます。
これまでの上司で、一番の人を思い出してください。
きっと「厳しくはあっても親身な指導で自分を成長させてくれた人」を思い起こすのではないでしょうか。
 
あなたは上司として、部下が気持ちよく働 くことができ、
また、成長できる環境を作るよう意識して いますよね。
疲労感や閉塞感を与えるのではなく、達成 感を与えるマネージャーであってください。

Feb 6, 2011

hien tai quoc gia chi nguyen khi

賢才国家之元気 (Hiền tài quốc gia chi nguyên khí), 
là câu của của tiến sĩ Thân Nhân Trung, người Việt Yên, Bắc Giang, lưu trong
大宝三年壬戊科進士題名碑記 năm 1484
(Đại Bảo tam niên Nhâm Tuất khoa tiến sĩ đề danh bi kí),
được coi là 一言興邦 (Nhất ngôn hưng bang), ảnh hưởng nhiều tới Lê Hiến Tông.

A letter to a CEO


Con người là yếu tố quan trọng nhất của một công ty. 
Đây là câu được viết trong Quốc Tử Giám: Hiền tài quốc gia chi nguyên khí
(賢才国家之元気)

Thâm niêm cũng quan trọng, nhưng năng lực là yếu tố quan trọng hơn.

適材適所. Dùng đúng người đúng chỗ.

Sự đổi mới và sáng tạo bị giết chết trong một môi trường thiếu dân chủ.

Quản lý nhân sự có trình độ đại học khác với quản lý công nhân xuất thân từ nông dân. 
Lập trình viên có tinh thần tự chủ. Những người không có khả năng này cần ra đi.

Mô hình tập đoàn/công ty con thích hợp nếu nhân sự tăng tới 80-100 người.
Tổ chức công ty theo mô hình này sẽ dễ dàng quản lý và mở rộng hơn.
Tin tưởng và giao quyền quyết định cho cấp dưới.

Chất lượng là vấn đề sống còn để cạnh tranh với các đối thủ outsourcing khác 
ở Việt Nam và Trung Quốc.

Công khai, minh mạch, tuyên bố rõ định hướng chủ trương của công ty (chính là chủ trương của CEO) để tạo sự hiểu nhất quán trong toàn tổ chức.

Chia sẻ. Thiếu tài chính: đi vay.

Xác định và tập trung vào core business.

Vượt qua chính mình, nỗ lực tự tiến bộ, chứ không phải vượt qua đối thủ cạnh tranh.