Jul 16, 2011

Tieng Nhat

借り上げ社宅: Nhà công ty thuê cho

彼女はすぐ環境に溶け込める
Hòa nhập vào môi trường,
She can easily adapt herself to her surroundings.

Jul 14, 2011

Vietnam ICT Whitebook 2011

Semi-OT: Sách Trắng về CNTT-TT Việt Nam năm 2011


Một số thống kê đáng để ý trong Sách Trắng (tính đến tháng 12/2010):

- Số thuê bao điện thoại cố định: 14,37 triệu.


- Số thuê bao điện thoại di động: 111,57 triệu.

Đây là con số ảo.
Với điện thoại di động, IMO, cả mặt thống kê và quản lý đều chưa ổn.

- Số người sử dụng Internet: 26,78 triệu.

Có lẽ cần nói rõ hơn "số người đã từng sử dụng Internet?

- Số thuê bao Internet băng rộng: 3,67 triệu.

Thời nay toàn ADSL là chính.
Ngoài ra FTTH được coi là mạnh hơn ADSL
và dialup thì có lẽ có thể bỏ qua?

- Số tên miền .vn được đăng ký: 180.870.


- Số máy tính desktop/laptop: 5,32 triệu.

Con số này mâu thuẫn với số thuê bao Internet băng thông rộng.
Với gia đình, 1 đường truyền tương ứng với ít nhất 1 PC
Với công ty, một đường truyền tương ứng với nhiều PC, có thể hàng ngàn.

- Lương bình quân trong ngành công nghiệp phần cứng: 2.201 USD/người/năm.


- Lương bình quân trong ngành công nghiệp phần mềm: 5.123 USD/người/năm.

Nghĩa là lương trung bình là của nhân viên IT trong nghành này là 8.5M/tháng.

- Lương bình quân trong ngành công nghiệp nội dung số: 4.896 USD/người/năm.


 

Jul 11, 2011

Learn English

That being said: Linking contrasting elements
Having said that: Linking contrasting elements
That said: Linking contrasting elements
With this being said: これを前提に、そうは言っても、それでもやはり

SEO tips

Disclaimer: I am not an SEO expert

Môi trường: 123 svn, 123 test website.

Nhân sự: 01 PG

Phân công công việc
PG: Chỉnh sửa HTML, PHP
TL: Công nghệ, kiểm tra, môi trường (vuhung)

Thời gian dự định: 4 tuần

Nội dung công việc

0. Chọn ngôn ngữ cần SEO
   Anh, Nhật, Việt.
 
1. Chọn từ khóa cần SEO (từ khóa chính: 03 từ, từ khóa phụ: nhiều từ)
   Anh:
   Nhật:
   Việt
 
2. Phương hướng chung
   So sánh kết quả ranking của www.CompnayName.com.vn với
   website hiện thì đầu tiên khi search bằng google (và yahoo.co.jp)
   với từ khóa đã chộn ở phần 1.
 
3. Công việc cụ thể
  3a. Chỉnh meta description
  3b. Chỉnh meta keywords
  3c. Tạo 10 blogs miễn phí link đến www.CompnayName.com.vn
     (để tăng số link (被リンク数))
      Đăng tin thường xuyên về CompnayName, link tới CompnayName.
  3d. Đăng ký vào category của các search engines (カテゴリ登録)
  3e. Thống kê và điều chỉnh mật độ từ khóa (キーワード率)
  3f. Chỉnh các tag chính và các từ khóa trong tag đó
      (強調タグ), ví dụ: title, meta, h1, h2, h3, b
  3g. Tạo facebook, twitter, google+ account.
      Đăng tin thường xuyên về CompnayName, link tới CompnayName (Social bookmarking)
  3h. Article exchanges, link exchanges với các công ty khác
  3i. Tạo sitemap.
 
 
Tham khảo:
http://www.seotools.jp/001_seoanalyze/?url=http%3A%2F%2Fwww.CompnayName.com.vn%2Fpublic%2Findex.php%2Fja%2F&kw=%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0+%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A2%E9%96%8B%E7%99%BA
http://www.extremeseotips.com/2011/01/16/seotips/
http://searchengineland.com/21-essential-seo-tips-techniques-11580

Will Facebook drop MySQL

Facebook sẽ bỏ MySQL?

Tây nó đồn rằng Facebook (FB), đang chạy 4000 shards of MySQL DB
và 9000 instances of memcached.

Nhưng như thế đủ cho lượng dữ liệu và xử lý quá lớn của FB.

Và rằng đây không phải là vấn đề riêng của FB hay MySQL, mà là vấn đề chung
của bất kỳ RMBDS nào khi lượng dữ liệu tăng quá lớn.

Bài báo gợi ý rằng, để giải quyết vấn đề này, có hai giải pháp:

1. Không dùng SQL nữa (noSQL)
2. Dùng SQL mới ("newSQL")

[1] http://gigaom.com/cloud/facebook-trapped-in-mysql-fate-worse-than-death/