May 27, 2011

Nihongo

Đóng góp được từ này lên tratu.vn

齟齬 Xung đột

事実と齟齬する
Không đúng với thực tế

矛盾、齟齬があった場合
Trường hợp có mâu thuẫn, xung đột

May 22, 2011

Open Day #2

Dự định OpenDay thế này, sẽ được tổ chức giống open day lần 1, ở cả Hà Nội, Huế và Sài Gòn.

Hà Nội:
Thời gian: 4/6/2011 hoặc 28/5/2011 (nếu tổ chức kịp thì tốt quá)
Địa điểm: Lolly book Số 18, ngõ 131, Thái Hà, Hà Nội 

Huế: <đang chờ chốt>, có lẽ khoảng 29 tháng 5 (chủ nhật)

Sài Gòn: <đang chờ chốt>, có lẽ khoảng 30 tháng 5 (thứ 2)

http://forum.it2pro.net/archive/index.php/t-1526.html