May 19, 2012

Office 2010 Home and Busines on Ubuntu 12.04 wine

Kết quả cài Office 2010 Home and Busines on Ubuntu 12.04 wine:

- Cài đặt thành công
- Excel: Cài, chạy tốt
- Word: Cài được, load được nhưng không nhập được
- Onenote: Dumped
- PowerPoint: Dumped

Fix Skype's unstable volumn bug on Linux (Ubuntu 12.04)

Fix lỗi: Âm lượng không ổn định, lúc to lúc nhỏ, có tạp âm như gió táp,
bão bùng làm mủi lòng người xa xứ khi chạy skype 2.5 (rất cũ) trên Linux

May 17, 2012

Software/Sytems developments: What to check?

Setup:
- Bên A yêu cầu bên B phát triển một phần mềm/hệ thống
- Contractor (bên A) thực hiện basic design và chuyển cho contractee (bên B)
- Bên B dựa trên basic design đó, viết detail design, coding (lập
trình), thực hiện Unit test
- Bên A nhận lại detail design, code, unit test result để kiểm tra
cũng như tiến hành integration test (step 1, được gọi là ITa)

Ghi chú: Trong "setup" không mô tả và cũng không đi quá chi tiết về
những công việc được tiến hành nội bộ bởi bên B. Thực tế, tùy theo
tình hình thực tế, bên B có thể tiến hành (hiểu theo nghĩa: làm bổ
sung hoặc chi tiết hóa): Phân tích (tiền khả thi), thiết kế chương
trình (program design), UML design (một số loại)... tùy thuộc vào tình
hình dự án và thống nhất giữa hai bên A và B.

Mô hình phát triển:
Đây là mô hình waterfall điển hình, vẫn được áp dụng rộng rãi
(Ghi chú cá nhân:...một cách máy móc trong những dự án lớn, dài,
nghiệp vụ phức tạp với lý do rằng "chỉ waterwall mới cho CXO một cái
nhìn sớm về CAPEX đầy đủ, ít rủi ro với dự án phát triển phần mềm/hệ
thống")

Bài toán:
Bên A (cũng như bên B) cần kiểm tra sản phẩm (theo thuật ngữ PMBOK:
configuration) nào?

Hướng giải quyết:
Trong mô hình waterfall nói trên cũng như các software development
life cycle (SDLC) khác, việc kiểm tra thực hiện ở đầu ra và đầu vào
đối với từng công đoạn và từng bên giao nộp hoặc nhận sản phẩm
(configuration) đó.

Trong tường hợp trên, bên A cũng như bên B cần kiểm tra basic design
khi chuyển giao/giao nộp cho nhau. Có thể coi quá trình "kiểm tra" này
là việc bên B review lại output (basic design) từ bên A, confirm lại
những nghi vấn, yêu cầu bên A giải thích, viết rõ ràng hơn cho tới khi
bên B cảm thấy thỏa mãn rằng basic design đó đủ để bên B tiến hành các
bước tiếp theo: thực hiện detail design, coding và test.

Tiếp đó, bên A kiểm tra tương tự theo định hướng trên đối với detail
design, code và unit test result cho tới khi bên A cho rằng các output
đó đảm bảo đến bên A đủ thông tin, đầu vào để thực hiện tiếp công đoạn
tiếp theo: integration test step 2 (ITb), system test/acception test
(dưới quan điểm end-user), operation test.

Tiểu kết:
Nguyên lý kiểm tra trên áp dụng cho mọi công đoạn phát triển phần mềm
cũng nhưng các công việc đã được định nghĩa rõ từng công đoạn trong
tổng thể một quy trình (process) hay workflow.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal
opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Yêu cầu đối với một team lead (TL) dự án phát triển phần mềm (IT)

Ở đây, một "team" trong một dự án IT được hiểu (cấu trúc bởi) là một nhóm khoảng 2 đến 10 người; "team lead" hay "team leader" là người chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý (thông thường: về mặt kỹ thuật) toàn bộ team đó.

Thông thường, "team lead" được hiểu là "technical lead" nhưng trong thực tế, nhiệm vụ của team lead bao gồm một phần việc của project manager như quản lý tiến độ của từng thành viên trong team hoặc cả dự án.

Ghi chú: Những chia sẻ ở đây áp dụng cho các dự án IT với nhân sự Việt Nam trong các công ty chưa có quy trình cụ thể cũng như phân chia chức năng rõ ràng với từng role của nhân sự.

Với những dự án IT có cỡ về nhân sự khoảng 10 người, tùy vào năng lực của team lead hay project manager cũng như đặc thù chức năng, cách phân chia chức năng (mặt kỹ thuật) và nhân sự, có thể chia nhỏ hơn thành những team từ 2 tới 5 người để dễ dàng quản lý.

Yêu cầu đầu tiên với là khả năng lãnh đạo và ảnh hưởng. Đặc biệt, với đặc thù tính cách (của lập trình viên), team lead cần có sức ảnh hưởng và "bảo" được những người dưới mình (tester, lập trình viên (PG)).

Có trách nhiệm với công việc và ý thức về deadline, sẵn sàng làm thay bất kỳ việc gì bị chậm (hoặc thậm chí bị PG, tester bỏ không làm). Ở Việt Nam, cấp dưới yêu cầu và phục "sếp" có thể làm và sẵn sàng làm được tất cả những gì họ làm (dù điều này phi lý)

Hiểu năng lực, tính cách của từng người cũng như tình hình gia đình, tài chính để phối hợp. Đây là đặc thù ở Việt Nam.

Coaching: Hướng dẫn thành viên làm việc, đặc biệt quan trọng khi tỉ lệ người mới, ít kinh nghiệm (sinh viên mới ra trường), hoặc tốt hơn nữa, training nhưng không qua coaching. Một ví dụ training tốt là gửi tài liệu tham khảo để các thành viên có thể đọc (và ngấm dần) trong thời gian rảnh cũng như để "giải trí". Đặc thù ở Việt Nam là, cách tốt nhất để inspire nhân viên là: làm hộ, làm mẫu.

Team lead đồng thời là architecture designer, hiểu theo nghĩa: Có thể xây dựng cấu trúc hệ thống, hiểu mọi công nghệ trong phần mềm mà họ tham gia.

Team lead (thông thường) cũng đồng thời là người thực hiện, hoặc ít nhất hiểu và review được các loại basic design (database, screen, UML) cũng như detail design.

Khả năng coding của team lead không quan trọng bằng khả năng code review, qua đó giúp PGs sửa lỗi (lập trình), đặc biệt là các lỗi khó.

Một trong những khả năng quản lý (cần phối hợp và tư vấn PM nếu cần) cần thiết thể hiện ở việc: Có thể tạo Work Breakdown Structure. Cách đơn giản để thực hiện điều này: Phân chia việc theo quy trình dự án (thiết kế cơ bản, thiết kế chi tiết, lập trình, kiểm thử (đơn vị, tích hợp lần 1, 2, alpha, beta...) hoặc phân chia theo chức năng/module của từng người. Sử dụng một phần mềm quản lý dự án như Redmine hay MS Project là bắt buộc.

Truyền đạt rõ ràng trong cả ngôn ngữ nói và viết. Nếu team lead không truyền đạt rõ, cấp dưới sẽ làm sai và công để "sửa sai" sẽ tốn hơn nhiều lần so với công bỏ ra để viết/nói rõ ràng. Thông thường IT team lead xuất thân từ kỹ thuật và yếu với các kỹ năng mềm.

Tham khảo: http://www.npd-solutions.com/leader.html--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mời thầu: Xuất tiếng Việt xì tin với Unikey

Mời thầu: Xuất tiếng Việt xì tin với Unikey

Yêu cầu chung:

Deadline phát triển: 2012/06/30

Nội dung: Thêm chức năng xuất tiếng Việt với encoding "xì tin" trong Unikey 3.6.2

Chi phí (bounty): (tối đa) 2 triệu đồng (thanh toán 50% sau demo và 50% sau deadline)

Sản phẩm giao nộp:

-        Toàn bộ mã nguồn (khuyến khích dung github)

-        Tệp thực thi, bộ cài (.exe, .msi)

-        Evidence chạy Unikey trên Windows XP và Windows 7

Ghi chú:

-        Ưu tiên sinh viên

-        Cần gửi CV, tự giới thiệu bản than khi bid dự án

-        Dành cho PG đưa ra giá hợp lý nhất và sớm nhất, CV đẹp nhất

Liên hệ "nhà thầu":

Nguyễn Vũ Hưng, email: vuhung16plus@gmail.com, YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16, FB: http://www.facebook.com/nguyenvuhung

Demo luật gõ xì tin:

http://sites.google.com/site/golemesnair/home

Lập trình viên cần: Xem javascript code, bắt chước và implement vào Unikey

Mã nguồn Unikey xì tin mới:

-        Phải dựa trên Unikey 3.6.2

-        http://prdownloads.sourceforge.net/unikey/Uk362src.zip (http://unikey.org/source.php)

Yêu cầu đối với Unikey

(sau khi tích hợp chức năng xuất Tiếng Việt xì tin)

-        Giữ nguyên/không làm ảnh hưởng tới các chức năng cũ của Unikey

-        "Xì tin" encoding hỗ trợ các kiểu gõ có sẵn của Unikey: Telex, VNI

Yêu cầu môi trường

-        Giống Unikey 3.6.2

-        Nghĩa là hỗ trợ Windows 2000, XP, Vista, 7

Phân tích sơ bộ:

Cần thêm encoding Xitin vào file Newkey/encoding.cpp

//////////////////////////////////////////////////////////////////////*/

CharsetInfo CharsetTable[TOTAL_CHARSET] = {

                    {_TEXT("Unicode"),                                                                                                          0x101,         CONV_CHARSET_UNICODE,                    UNICODE_UCS2},

                    {_TEXT("TCVN3 (ABC)"),                                                                                              0,                                     CONV_CHARSET_TCVN3,                                        0},

                    {_TEXT("VNI Windows"),                                                                                               0x102,         CONV_CHARSET_VNIWIN,          0},

                    {_TEXT("VIQR"),                                                                                                                                 0x100,         CONV_CHARSET_VIQR,                                        0},

                    {_TEXT("Vietnamese locale CP 1258"),                0x109,         CONV_CHARSET_WINCP1258,    0},

                    {_TEXT("UTF-8 Literal"),                                                                             0x101,         CONV_CHARSET_UNIUTF8,                    UNICODE_UTF8},

                    {_TEXT("NCR Decimal"),                                                                                                 0x101,         CONV_CHARSET_UNIREF,                    UNICODE_REF},

                    {_TEXT("NCR Hex"),                                                                                                       0x101,                    CONV_CHARSET_UNIREF_HEX,UNICODE_HEX},

                    {_TEXT("Composite Unicode (To hop)"),             0x108,         CONV_CHARSET_UNIDECOMPOSED,          0},

                    {_TEXT("VISCII"),                                                                                                           0x106,         CONV_CHARSET_VISCII,             0},

                    {_TEXT("VPS"),                                                                                                                                   0x104,         CONV_CHARSET_VPS,                                        0},

                    {_TEXT("BK HCM 2"),                                                                                                                        0x103,                    CONV_CHARSET_BKHCM2,        0},

                    {_TEXT("BK HCM 1"),                                                                                                                        0x107,                    CONV_CHARSET_BKHCM1,        0},

                    {_TEXT("Vietware X"),                                                                                 0x105,         CONV_CHARSET_VIETWAREX, 0},

                    {_TEXT("Vietware F"),                                                                                 1,                                     CONV_CHARSET_VIETWAREF,  0},

                    {_TEXT("X UTF-8"),                                                                                                        0x101,         CONV_CHARSET_UNIUTF8,                    UNICODE_UTF8_X},

                    {_TEXT("Unicode C String"),                                                                       0x101,         CONV_CHARSET_UNI_CSTRING, UNICODE_CSTRING}

};

 

Hướng dẫn cách thêm charset mới (Phạm Kim Long)

STEPS TO ADD NEW CHARSETS

 

1. For 1-byte charsets

- Append charset to the end of table MapBD, MapBK, MapBW, MapBT

- Insert charset information into CharsetTable (to any position you like), provide following information:

                    + Charset name

                    + The index of the charset in the table MapBD (the same as in MapBK, MapBW, MapBT)

- Increase TOTAL_CHARSET constant (in keycons.h) by 1 to reflex the number of supported charsets

 

2. For 2-byte charsets

- Append charset to the end of BOTH tables UniVnL (for lowercase), UniVnH (for upper case)

- Insert charset information into CharsetTable (to any position you like), provide following information:

                    + Charset name

                    + The index of the charset in the tables UniVnL (the same as in UniVnH) PLUS 0x101

- Increase TOTAL_CHARSET constant by 1 in keycons.h to reflex the number of supported charsets

 

Unikey Xitin User Interface sẽ như thế nào?

Demo bộ gõ Xitin

May 15, 2012

Re: [du-an-MOST] Fwd: 3.6 Feature: IBus/XKB integration2012/5/15 Nghĩa Lê Trung
Em thấy LibO Draw ổn. Không rõ anh cần chức năng đặc biệt nào của Dia?  
Hưng thử vẽ chữ trong Draw rồi save thành một tệp có backgroud transparent xem có được không?

Được ạ.

LibO 3.5.3 -> Draw - File - Export - as .gif - Check "save transperancy"

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

LireOffice 3.5 Portable (for Windows) installationon Ubuntu 12.04 Wine :)

Hima tsubushi ^^; Kho^ng cha.y :)

PMO là gì, sự cần thiết, cách setup

Note:
- Ở đây, PMO được xét cho một công ty ICT với các dự án phát triển phần mềm và hệ thống cụ thể
- Cần tổng quát hóa các nội dung sau với PMO của một tổ chức/công ty trong trường hợp tổng quát.

PMO là gì?
PMO, viết tắt của Project/Programme/Portfolio Management, là tổ chức tương đương với (IT) director trong một công ty được tổ chức theo mô hình chức năng và division, có trách nhiệm hỗ trợ, chuẩn hóa quy trình phát triển một cách tập trung. Trong trường hợp cần thiết, PMO có thể trực tiếp can thiệp và quản lý dự án.

Vì sao cần PMO? Chức năng của PMO là gì?
- Truyền đạt kinh nghiệm quản lý dự án, đặc biệt trong các khâu: Quản lý phạm vi dự án, nâng cao chất dự án/sản phẩm
- Chuẩn hóa quy trình phát triển, guidelines,
- Đưa ra một view chung cho các dự án, chương trình, portfolio trong tổng thể công ty
- Quản lý stakeholder trong các dự án tốt hơn
- Đặc biệt, giúp đội phát triển "phiên dịch" các yêu cầu (ở mức business) thành thiết kế, yêu cầu công việc có thể thực hiện được bởi kỹ sư, lập trình viên
- Đánh giá KPI trong quá trình thực hiện dự án cũng như khi dự án kết thúc
- Tổng kết, hệ thống hóa kiến thức phát triển dự án
- Xây dựng team
- Tư vấn, hỗ trợ, nâng cao năng lực quản lý, kỹ thuật trong *các* team

Tổ chức PMO
Tham khảo:
- http://www.cio.com/article/29887/Why_You_Need_a_Project_Management_Office_PMO_
- http://www.pmostep.com/201.0HomeValue.htm
- http://www.slideshare.net/anandsubramaniam/project-management-office-pmo

Các bước thực hiện PMO
1. Dài hạn và tổng thể:
- Thử nghiệm với dự phát phát triển mới nhất của NN.
- Tổng kết, rút kinh nghiệm.
- Lặp lại với các dự án tiếp theo.
2. Chi tiết:
- Định nghĩa chiến lược của PMO
- Làm việc cùng PM (các dự án), định nghĩa xác định đầu công việc, các tồn tại
- Triển khai theo dõi, hỗ trợ và can thiệp cùng các dự án
- Lặp lại với các dự án tiếp theo

Nhân sự:
- Cần một người PMOer
- PMOer làm việc chính với PM của (các dự án) và report tới CEO

Đề xuất:
- Dưới hình thức contract PMO
- Tư vấn, hỗ trợ (mọi công đoạn) dự án phát triển (cũng như chương trình (programme) cũng như portfolio nếu cần)
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

May 14, 2012

Cơ cấu tổ chức (doanh nghiệp)

Tổ chức dạng ma trận (matrix) phối hợp giữa cách tổ chức
theo chức năng(functional structure) và divisional structure. Trong
cơ cấu này, nhân viên được chia theo cả hai chiều trong tương
quan của ma trận hai chiều giữa chức năng và phòng với các
quan hệ từ "lỏng", "cân bằng" tới "chặt" trong cân đối giữa
chức năng của nhân viên/sản phẩm/chức năng.

Cũng ở kiểu tổ chức này, nhân viên thuộc chịu sự quản lý
của cả hai phòng (và do đó có hai "sếp")

Ở đây, tổ chức theo chức năng "chặt" được coi là một dạng
đặc biệt khi nhân viên chỉ thuộc sự chỉ đạo của một Phòng
Chức Năng hoặc một Phòng theo sản phẩm.

Tham khảo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_structure#Functional_structure
http://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_structure#Divisional_structure
http://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_structure#Matrix_structure

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal
opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

May 13, 2012

Công nghệ Java xử lý hệ thống quản lý

Một số công việc có thể sẽ phải dùng trong thời gian tới.

mybatis (formerly ibatis), A persistence framework
URL: http://www.mybatis.org/
What it is: a data mapper framework
What it does: (automatic) map database with object oriented application.

Introduction to mybatis from its website: The MyBatis data mapper framework makes it easier to use a relational database with object-oriented applications. MyBatis couples objects with stored procedures or SQL statements using a XML descriptor. Simplicity is the biggest advantage of the MyBatis data mapper over object relational mapping tools.

Persistence framework khác: Hibernate, Seasar

POI: Apache POI
URL:http://poi.apache.org/
What it is: he Java API for Microsoft Documents
What it does: The Apache POI Project's mission is to create and maintain Java APIs for manipulating various file formats based upon the Office Open XML standards (OOXML) and Microsoft's OLE 2 Compound Document format (OLE2). In short, you can read and write MS Excel files using Java. In addition, you can read and write MS Word and MS PowerPoint files using Java. Apache POI is your Java Excel solution (for Excel 97-2008). We have a complete API for porting other OOXML and OLE2 formats and welcome others to participate.

Note: Apache POI hỗ trợ cả MS Office file format từ Office 1998 tới 2003 cũng như các phiên bản của OOXML cho tới MS Office 2008.

InterStage:
URL: http://interstage.fujitsu.com/jp/ , http://ja.wikipedia.org/wiki/Interstage

Hiểu theo nghĩa hẹp "InterStage" là "、Interstage Application Server hoặc Interstage Business Application Server"

What it is (khó hiểu quá): (Theo Fujitsu's website) Fujitsu Interstage is a complete suite of modular and flexible software that helps companies continuously visualize and optimize their business operations with governance in place.

Theo Wikipedia:
Interstage(インターステージ)は富士通のソフトウェア基盤製品群のブランド。システム構築用のミドルウェアの総称である。最も広く利用される中核製品の、Interstage Application Server、またはInterstage Business Application Serverを指す略語として使われることも多い。

Java、Java EE、SOAP、UDDI、RosettaNet、ebXML、UMLといった各種標準技術に準じている。 製品内に、Apache HTTP Server、Tomcat、Eclipseといった標準的なオープンソースソフトウェアをライセンスに基づき企業用途向けに修正して利用している。

BIRT: 「Eclipse BIRT (Business Intelligence and Reporting Tools)」
URL: http://www.eclipse.org/birt/phoenix/
What it is: BIRT is an open source Eclipse-based reporting system that integrates with your Java/Java EE application to produce compelling reports.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Earned Value as an Indicator to Current and Future Performances

Câu hỏi: Đánh giá performance hiện tại ở một thời điểm bất kỳ của dự án như thế nào, bằng phương pháp nào?
Qua đó, đánh giá/dự báo (và định tính/định lượng) performance trong tương lai của dự án.

Earned Value Managemet là một trong những giải pháp để trả lời câu hỏi trên dựa trên Work Breakdown Structure (WBS) của dự án.

Theo định nghĩa của NASA, Earned Value (EV) là "An integrated management control system for assessing, understanding and quantifying what a contractor or field activity is achieving with program dollars. EVM provides project management with objective, accurate and timely data for effective decision making."

Xuất phát điểm của EVM là WBS định nghĩa công việc cần hoàn thành từ khi bắt đầu dự án tới khi hoàn thành dự án. Trong WBS có đưa ra trọng số, thời gian thực hiện, thời điểm thực hiện, số công của từ công việc con (sub task) và nhóm các công việc con được nhóm lại (parent task)

Dựa trên WBS, Project Manager có thể biết được ở một thời điểm, số lượng công việc đã hoàn thành trên tổng thể là bao nhiêu phần trăm trên tổng dự án cũng như thời gian đã bỏ ra hoặc số tiền đã tiêu để hoàn thành các tác vụ đó.

Điểm khác giữa sự đánh giá đơn thuần trên số đầu công việc của WBS và EV là: EV đưa ra một cái nhìn định lượng hơn về chi phí (tiền) cũng như thời gian.

Những thành viên nội bộ dự án (Project Manager, Project Leader, Programmer, Tester, Translator trong dự án IT) cần theo dõi WBS (thiên về mặt kỹ thuật) trong khi stakeholder cần EVM (thiên về business và portfolio) hơn.

Bài viết này không đề cập tới các từ khóa, công thức tính liên quan tới EV.
Có thể tham khảo tại: http://www.projectsmart.co.uk/earned-value-management-explained.html

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.