Dec 31, 2011

Imagine Cup 2012 with FPT University

We got the second place with Imagine Cup 2011 last year - 2011.

This year, I have decied to join the FPT University team :)

The team has 6 students, three of them were with me on Mua He Sang Tao 2011,
the 4th student has joined ACM in Can Tho this year but unfortunately,
he didn't
make it further.

Links:
http://www.microsoft.com/vietnam/imaginecup/
http://www.fpt.edu.vn/en/story/fpt-university-claimed-second-prize-imagine-cup-2011

Dec 30, 2011

A little thing about Mr. Le Trung Nghia

Anh Le Trung Nghia là người yêu mã mở đến cực đoan. Anh được coi là
RMS của VN trong cuộc chiến chống tại các thế lực non-FOSS trong khối
công. Cách làm của anh Nghĩa khá đặc thù: Anh lobby từ vụ trưởng tởi
thủ tướng để chứng minh sức mạnh của FOSS.

Compilation time: i5 vs i7

Chào các bác,

Em compile nhân Linux 3.1.6 (makeconfig mặc định) trên 2 máy,
i7 2.0GB Quad Core, 8GB RAM

i5 2.4GB, 8GB RAM

Thời gian compile:

i7: 7 phút (time make -j 8)
i5: 45 phút (time make -j 4)

:) Cái giá của i7 cũng khác nhỉ

Dec 27, 2011

New Vietlug on Facebook

https://www.facebook.com/groups/vietlug

Vietlug trên FB mà chúng ta đang build lại là một cồng đồng khác
Vietlug năm 2003.
-> ML của Vietlug cũ đã không còn active:
http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum_name=vietlug-users
-> vnlinux.org: Được quản lý ở Mỹ cũng đã không còn active
-> Diễn đàn của http://vnoss.org/index.php?menu=1 cũng không còn hoạt động.

Best type of governace for an online technical community?

Trong các loại mô hình quản lý cộng đồng,
với tình hình Vietlug (trên FB), HanoiLUG (mailing),
mình nghĩ "dân chủ" sẽ bị làm dụng và không hiệu quả.

"Vô chính phủ" sẽ dẫn tới sự đổ vỡ vì "dân trí" chưa đủ cao.

Tuy nhiên, meritocracy/technocracy sẽ hợp lý cho cộng đồng
chuyên sâu về kỹ thuật và có trình độ (học vấn, kỹ thuật),
lý tưởng tương đối cao như Vietlug/HanoiLUG.

Xem:
http://en.wikipedia.org/wiki/Government
http://en.wikipedia.org/wiki/Technocracy
http://en.wikipedia.org/wiki/Meritocracy

Dec 26, 2011

Problem using ibus with more than 1 language

Em bị vấn đề như sau:

1. Môi trường: Ubuntu 11.10

2. Mô tả vắn tắt: Không thể chuyển ngôn ngữ khi dùng lớn hơn 1 với
ibus từ languabe bar
(bằng cách nhấn vào chữ "Unikey" và chọn input method khác)

3. Môi trường cụ thể: Đã cài ibus, unikey, anthy và mozc
Khi nhấn "unikey" ở language bar, chọn "anthy" hoặc "mozc":
Không thể chuyển được từ Unikey sang Anthy.

4. Cách fix:
Vào ibus setting, xóa Unikey, mozc và để lại duy nhất một anthy thì sử
dụng được anthy.
Tương tự, muốn dùng unikey thì phải xóa cả hai anthy và mozc.
Sau đó *restart* lại ibus (chỉ restart lại ibus daemon, chứ không phải OS)

Tuy các làm này "củ chuối", nhưng ít nhất cũng cho mình gõ được ngôn
ngữ mình cần mà không
cần restart lại Ubuntu.

Lỗi này củ chuối, chưa thấy fix mặc dù 11.10 ra khá lâu :)

Apache voting process

Chào các bác,

Đây là ý nghĩa của cách vote kiểu Apache, thường dùng ngay trong
email, đơn giản và hiệu quả.

2 dạng vote chính:
+1: Đồng ý
-1: Phản đối

Các cách vote khác: Xem link dưới đây.
http://www.apache.org/foundation/voting.html
http://incubator.terra-intl.com/drafts/voting.html#Expressing+Votes%3A+%2B1%2C+0%2C+-1%2C+and+Fractions

Biểu quyết trong các tiểu dự án của Apache không chỉ biểu hiện sự dân chủ,
mà còn thể hiện sự meritocracy, rất có ý nghĩa khi tính dân chủ bị lũng đoạn.
http://www.apache.org/foundation/how-it-works.html#meritocracy