Dec 26, 2011

Problem using ibus with more than 1 language

Em bị vấn đề như sau:

1. Môi trường: Ubuntu 11.10

2. Mô tả vắn tắt: Không thể chuyển ngôn ngữ khi dùng lớn hơn 1 với
ibus từ languabe bar
(bằng cách nhấn vào chữ "Unikey" và chọn input method khác)

3. Môi trường cụ thể: Đã cài ibus, unikey, anthy và mozc
Khi nhấn "unikey" ở language bar, chọn "anthy" hoặc "mozc":
Không thể chuyển được từ Unikey sang Anthy.

4. Cách fix:
Vào ibus setting, xóa Unikey, mozc và để lại duy nhất một anthy thì sử
dụng được anthy.
Tương tự, muốn dùng unikey thì phải xóa cả hai anthy và mozc.
Sau đó *restart* lại ibus (chỉ restart lại ibus daemon, chứ không phải OS)

Tuy các làm này "củ chuối", nhưng ít nhất cũng cho mình gõ được ngôn
ngữ mình cần mà không
cần restart lại Ubuntu.

Lỗi này củ chuối, chưa thấy fix mặc dù 11.10 ra khá lâu :)

No comments: