Mar 30, 2012

Tài liệu LibreOffice 3.4

Tài liệu Writer, Impress, Calc, Math, Base, Draw của LibreOffice. Tổng
cộng hơn 1000 trang.

https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/Publications

Linux thật là ngon

Hôm vừa rồi em USB về quê, cắm vào 1 máy tính ở UBND xã, thế là dính
con worm này luôn.
Mình phát hiện ngay lúc đó, hỏi cán bộ xã thì được trả lời: "Bọn em
sống quen với lũ quen rồi anh ạ"

Mình nói: Nếu các anh chị chuyển sang dùng Linux thì chả bao giờ sợ bị virus.

Thông tin về worm:
http://about-threats.trendmicro.com/ArchiveMalware.aspx?language=us&name=WORM_SOHANAD.I

Cách remove:
http://www.ehow.com/how_5092808_remove-worm-sohanad.html

Nhưng mình đã format lại cho nó nhanh rồi:
vuhung@:~$ sudo mkfs.vfat /dev/sdc1

Đây là kết quả scan bằng clamscan trên Ubuntu:
$clamscan -ir /media/FUSION16G/

----------- SCAN SUMMARY -----------
Known viruses: 1184321
Engine version: 0.97.3
Scanned directories: 267
Scanned files: 4193
Infected files: 160
Data scanned: 1126.97 MB
Data read: 7444.93 MB (ratio 0.15:1)
Time: 139.612 sec (2 m 19 s)

/media/FUSION16G/SCVVHSOT.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/New Folder.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/boot.exe: Worm.Autorun-4228 FOUND
/media/FUSION16G/boot/grub/grub.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/boot/boot.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/casper/casper.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/dists/natty/main/binary-i386/binary-i386.exe:
Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/dists/natty/main/source/source.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/dists/natty/main/main.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/dists/natty/restricted/binary-i386/binary-i386.exe:
Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/dists/natty/restricted/source/source.exe:
Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/dists/natty/restricted/restricted.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/dists/natty/natty.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/dists/dists.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/install/install.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pics/pics.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/main/b/b43-fwcutter/b43-fwcutter.exe:
Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/main/b/b.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/main/d/dkms/dkms.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/main/d/d.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/main/l/linux-wlan-ng/linux-wlan-ng.exe:
Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/main/l/lupin/lupin.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/main/l/l.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/main/m/mouseemu/mouseemu.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/main/m/m.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/main/n/ndisgtk/ndisgtk.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/main/n/ndiswrapper/ndiswrapper.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/main/n/n.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/main/s/setserial/setserial.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/main/s/s.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/main/u/ubiquity/ubiquity.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/main/u/ubiquity-slideshow-ubuntu/ubiquity-slideshow-ubuntu.exe:
Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/main/u/u.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/main/w/wvdial/wvdial.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/main/w/wvstreams/wvstreams.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/main/w/w.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/main/main.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/restricted/b/bcmwl/bcmwl.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/restricted/b/b.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/restricted/s/sl-modem/sl-modem.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/restricted/b/b.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/restricted/s/sl-modem/sl-modem.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/restricted/s/s.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/restricted/restricted.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/pool/pool.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/preseed/preseed.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/.disk/.disk.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/.Trash-1001/info/info.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/.Trash-1001/files/files.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/.Trash-1001/expunged/expunged.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/.Trash-1001/.Trash-1001.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/syslinux/syslinux.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/LOST.DIR/LOST.DIR.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/DCIM/.thumbnails/.thumbnails.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND
/media/FUSION16G/DCIM/DCIM.exe: Worm.Sohanad-155 FOUND

Mar 29, 2012

Đọc code của vietnamnet

///Perpose: It's used for exchange rate & gold price box:
\UserControls\Home\PanelGoldPrice.ascx
-> Sai tiếng Anh (purpose), lộ tên ngôn ngữ lập trình (ASP.NET, sử
dụng user control .ascx)

//bannerdefault
/* SonDN 2011/08/18 - View by day for cate */
-> Tiếng Anh lẫn Việt, lộ tên developer, viết tắt tùy tiện quá (category)

/*For theo doi su kien*/
-> Tiếng Anh lẫn tiếng Việt

/* PhongDH them vao de chuyen box TamDiem tren trang chu goi = Ajax--*/
-> Lộ tên developer

core_static_zone.js
-> Chưa nhé, size to, file .js này là copy từ chỗ khác về.

var version = 999; // we assume a sane browser
-> Comment tiếng Anh đây :)

Quá nhiều quảng cáo, đặc biệt là nhiều .js có size lớn
(admicro, muachung)

Trang chủ http://vietnamnet.vn/ quá nặng, nhiều nội dung

http://222.255.27.199/
http://10.5.5.65:9093
-> Test server

/*AnhDT Add VietNamNet.Framework.JS.Advertisement*/
-> Code cũ của jQuery thì chuẩn nhưng code mới chưa tối ưu.

Hong Phuc Nguyen
Có bác nào đang làm việc với Vietnamnet thì cho mình chuyển một
problem tới cho họ. Trang Vietnamnet dùng js pack nên có vẻ là nguyên
nhân gây overload CPU dẫn đến crash Firefox 10 hoặc 11 mỗi khi truy
cập trang này.

Tran Huu Nhan mình chỉ bị high load khoảng 100% 2 - 3 CPU thôi, chứ
chưa tới nỗi crash firefox 11.

Nguyen Vu Hung Ff trên ubuntu 11 ok với vietnamnet.

Hong Phuc Nguyen Tình trạng crash hoặc nhẹ hơn là not responding với
cpu overload xảy ra khi vào Vietnamnet bằng firefox 10 hoặc 11 trên
Windows

Nguyen Vu Hung Với Win 7 Home 64bit, FF 11 thì Vietnamnet bị No
responding nhẹ: từ vài giây đến vài chục giây.

Hong Phuc Nguyen XP cũng bị

Vietnam Airlines sử dụng Sabre

Sabre là phần mềm quản trị hệ thống Vietnam Airlines đang dùng.
Sự cố VNA gần đây không rõ có liên quan tới Sabre hay đơn thuần chỉ là vấn đề truyền dẫn.

www.sabreairlinesolutions.com/home/products_services

Mar 27, 2012

LibreOffice @ Google Summer of Code

Bạn sinh viên nào muốn chơi GSoC (Google Summer of Code) với LibreOffice thì liên hệ mình nhá.

http://blog.documentfoundation.org/2012/03/26/libreoffice-google-summer-of-code/

Năm trước đội LibreOffice do mình làm mentor ở Mùa Hè Sáng Tạo20 11 đạt giả 3
-> http://www.olp.vn/mhst/thong-tin

---------- Forwarded message ----------
From: Italo Vignoli
Date: Tue, Mar 27, 2012 at 17:02
Subject: [tdf-announce] LibreOffice @ Google Summer of Code
To: TDF Announce <announce@documentfoundation.org>


So, it is here again! The wonderful time of spring. Projects that were
lucky enough to be selected by Google look for talented students. And
students that care enough about open source try to find a matching project.

LibreOffice was selected as a mentoring organization for Google Summer
of Code again this year. And today, it is the first day when students
can submit their applications.

Read the entire article on TDF blog: http://wp.me/p1byPE-gv

Dùng PDF. Đừng dùng .doc khi gửi file đính kèm.

Tất nhiên PDF tốt hơn nhiều so với .doc khi gửi file đính kèm
- An toàn hơn
- Nhìn sao in vậy (.doc xem khác trên viewer, editor khác nhau (ngay cả với MS Office khác phiên bản))
- Vẫn edit được .pdf khi cần với LibreOffice

---------- Forwarded message ----------
From: Simon Phipps
Subject: [libreoffice-marketing] Editable PDFs


I think editable PDFs are one of the miracles of LibreOffice, and I found so few people know about them that I decided to write about them today on ComputerWorld:
http://blogs.computerworlduk.com/simon-says/2012/03/the-magic-of-editable-pdfs/index.htm

Feel free to pass on the link, or if you don't want to do that, the instructions in the (editable!) PDF at http://wmk.me/Hb9y3y

Improvements welcome - that file is on GitHub so send me a pull request :-)

Cheers,

S.

Mar 25, 2012

Fwd: Logwatch for dragon525.startdedicated.com (Linux)

Kỷ niệm :)

---------- Forwarded message ----------
From: <logwatch dragon525.startdedicated.com>
Date: Sun, Oct 2, 2011 at 11:02
Subject: Logwatch for dragon525.startdedicated.com (Linux)
To: root dragon525.startdedicated.com ################### Logwatch 7.3 (03/24/06) ####################
       Processing Initiated: Sun Oct  2 04:02:01 2011
       Date Range Processed: yesterday
                             ( 2011-Oct-01 )
                             Period is day.
     Detail Level of Output: 10
             Type of Output: unformatted
          Logfiles for Host: dragon525.startdedicated.com
 ##################################################################

 --------------------- Cron Begin ------------------------

 Commands Run:
   User root:
      /home/jglam/work/backup/mysql-backup.sh &> /dev/null: 1 Time(s)
      /usr/lib64/sa/sa1 1 1: 144 Time(s)
      /usr/lib64/sa/sa2 -A: 1 Time(s)
      /usr/local/sbin/samhain -t check: 1 Time(s)
      /usr/local/sbin/tripwire-check &> /dev/null: 1 Time(s)
      run-parts /etc/cron.daily: 1 Time(s)
      run-parts /etc/cron.hourly: 24 Time(s)
      run-parts /etc/cron.monthly: 1 Time(s)

 ---------------------- Cron End -------------------------


 --------------------- EXIM Begin ------------------------


 --- Queue Runners ---
  Start queue run: 24 Time(s)
  End queue run: 24 Time(s)

 --- Bad Hosts ---
 Sudden disconnect while expecting remote input:
    2011-10-01 01:00:04 : IP:127.0.0.1

 --- Messages history ---

 2 messages delivered immediately to 4 total recipients

 ---------------------- EXIM End -------------------------


 --------------------- Disk Space Begin ------------------------

 Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
 /dev/md1              901G   20G  835G   3% /
 /dev/md0              494M   13M  456M   3% /boot


 ---------------------- Disk Space End -------------------------


 ###################### Logwatch End #########################

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Nghĩa cả từ "xõa", "xoắn"

# Tham khảo Internet

Từ "xõa" bản thân nó phải ghép với một từ khác mới có nghĩa, ví dụ "xõa tóc". Nhưng với các bạn trẻ, nói "đi xõa" sau một kì thi cử đầy áp lực thì có nghĩa là đi xả hơi, đi chơi. Còn nếu nói "con bé kia xõa quá" tức là ám chỉ người con gái buông thả.
Tham khảo: http://diendan.tamquoctruyenky.com/showthread.php?t=23449

-Xoắn : đại loại nó là bắt bẻ này nọ lọ chai , ngoài ra còn có nghĩa là e ngại cái gì đêý !
-Xõa : có nghĩa là kô fải xoắn =)) vô tư , tự do kô bị gò ép :> :X ....