Apr 27, 2012

Ba ý tưởng MHST 2012

Năm nay Nguyễn Vũ Hưng sẽ đồng hướng dẫn (co-mentor) với Hoàng Chí Linh với 3 đề tài đã được đề xuất tới Ban Tổ Chức Mùa Hè Sáng Tạo 2012 như sau:

Xem thêm thông tin: http://vfossa.vn/vi/mhst/2012/

Thông cáo báo chí Mùa Hè Sáng Tạo: http://vfossa.vn/vi/mhst/2012/Khoi-dong-Mua-he-sang-tao-SV-viet-phan-mem-nguon-mo-2012-28/
Hướng dẫn công bố ý tưởng: http://vfossa.vn/vi/mhst/2012/Huong-dan-cong-bo-y-tuong-MHST-2012-27/
Giới thiệu cuộc thi MHST 2012: http://vfossa.vn/vi/mhst/2012/Gioi-thieu-cuoc-thi-Mua-he-sang-tao-2012-26/


Đề tài 1:
Tên đề tài: Xây dựng module mã hóa tài liệu cho Alfresco
Mô tả dự án: Alfresco là phần mềm quản lý tài liệu mã nguồn mở với các chức năng chính:
- Lưu trữ và quản lý tài liệu: lưu trữ tài liệu trên repository, quản lý tài liệu dựa trên các trường metadata, quản lý tài liệu theo version, phân quyền truy cập tài liệu theo người dùng và nhóm người dùng, tìm kiếm toàn văn các tài liệu.
- Cung cấp các quy trình quản lý tài liệu.
- Cung cấp môi trường làm việc cộng tác.
Module mã hóa tài liệu nhằm tăng tính bảo mật và an toàn cho các tài liệu lưu trữ trên phần mềm Alfresco.
Các chức năng cần thiết của module mã hóa tài liệu bao gồm: 
- Cho phép người dùng lựa chọn mã hóa thư mục, tài liệu từ menu ngữ cảnh.
- Các tài liệu, thư mục sau khi bị mã hóa có dấu hiệu phân biệt riêng, các tài liệu này sẽ không thể xem, đọc được từ những người dùng khác ( bao gồm cả quản trị phần mềm và quản trị hệ thống).
- Không thể giải mã được (hoặc thời gian giải mã đủ lâu để coi là không thể giải mã được) khi tải về.
Kỹ năng yêu cầu: 
- Khả năng tiếng Anh, khả năng trình bày, kiên nhẫn, tìm tòi.
- J2EE, JSP, JavaScript, CSS, HTML, Ajax, JSON.
- Sử dụng thành thạo một trong các IDE: Netbeans, Eclipse, Spring STS...
- hích mật mã, mã hóa.
Đánh giá mức độ khó:
Khó
Mentor: Nguyễn Vũ Hưng, Hoàng Chí Linh
Thông tin khác: 
Được tài trợ trực tiếp từ công ty, tuyển dụng trực tiếp từ công ty nếu hoàn thành tốt.

Đề tài 2:
Tên đề tài: Xây dựng Mobile Client cho Alfresco
Mô tả dự án:
 Alfresco là phần mềm quản lý tài liệu mã nguồn mở với các chức năng chính:
- Lưu trữ và quản lý tài liệu: lưu trữ tài liệu trên repository, quản lý tài liệu dựa trên các trường metadata, quản lý tài liệu theo version, phân quyền truy cập tài liệu theo người dùng và nhóm người dùng, tìm kiếm toàn văn các tài liệu.
- Cung cấp các quy trình quản lý tài liệu.
- Cung cấp môi trường làm việc cộng tác.
Phần mềm Mobile Client cho Alfresco có thể chạy trên Android hoặc iOS, có nhiệm vụ kết nối đến Alfresco Server và thực hiện được ít nhất các chức năng chính như sau:
- Download/Upload tài liệu lên máy chủ.
- Xem thông tin chi tiết tài liệu.
- Tạo, xem, quản lý quy trình.
- Gửi và cập nhật thông tin cho tài liệu...
Kỹ năng yêu cầu:
- Khả năng tiếng Anh, khả năng trình bày, kiên nhẫn, tìm tòi.
- Có khả năng lập trình trên iOS hoặc Android.
- Sử dụng thành thạo một trong các IDE: Netbeans, Eclipse, Spring STS...
Đánh giá mức độ khó:
Khó
Mentor: Nguyễn Vũ Hưng, Hoàng Chí Linh
Thông tin khác: 
Được tài trợ trực tiếp từ công ty, tuyển dụng trực tiếp từ công ty nếu hoàn thành tốt.

Đề tài 3:

Tên đề tài: Mở rộng chức năng thống kê, bao cáo cho Alfresco.
Mô tả dự án:
 Alfresco là phần mềm quản lý tài liệu mã nguồn mở với các chức năng chính:
- Lưu trữ và quản lý tài liệu: lưu trữ tài liệu trên repository, quản lý tài liệu dựa trên các trường metadata, quản lý tài liệu theo version, phân quyền truy cập tài liệu theo người dùng và nhóm người dùng, tìm kiếm toàn văn các tài liệu.
- Cung cấp các quy trình quản lý tài liệu.
- Cung cấp môi trường làm việc cộng tác.
Phần mở rộng chức năng thống kê, báo cáo cho Alfresco bao gồm:
- Mở rộng chức năng quản lý quota.
- Mở rộng chức năng thống kê, phân loại tài liệu trên repository.
- Mở rộng chức năng tạo báo cáo theo thời gian ( ngày, tuần, tháng, năm).
Kỹ năng yêu cầu:
- Khả năng tiếng Anh, khả năng trình bày, kiên nhẫn, tìm tòi.
- J2EE, JSP, JavaScript, CSS, HTML, Ajax, JSON.
- Sử dụng thành thạo một trong các IDE: Netbeans, Eclipse, Spring STS...
Đánh giá mức độ khó:
Khó
Mentor: Nguyễn Vũ Hưng, Hoàng Chí Linh
Thông tin khác: 
Được tài trợ trực tiếp từ công ty, tuyển dụng trực tiếp từ công ty nếu hoàn thành tốt.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the obove is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Apr 26, 2012

Hệ thống cảnh báo sự cố đoạt cúp của Microsoft

http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe-thong-tin-vien-thong/70005/he-thong-canh-bao-su-co-doat-cup-cua-microsoft.html

Search một triệu record với solr trong vòng 2 mili giây

Solr search quá nhanh

Query time in ms=2
Query parms=PMO
Library=RankingAlgorithm
Index=wikipedia
 
Wikipedia Id, Title, Score
472765, PMO, 101.04132
333233, Palermo Airport, 101.02873
24135, Prime Minister of Canada, 101.02772
1303667, David Onley, 101.0277
621742, Purple Mountain Observatory, 101.02744
711876, Pierre Omidyar, 101.02713
523641, Najib Tun Razak, 101.02711
350647, Prime Minister of Singapore, 101.02657
267428, Resource allocation, 101.02644
950359, Program director, 101.02629
27318, Singapore, 101.02613
817435, List of Indian agencies, 101.02569
1118591, Wawasan 2020, 101.02565
483993, Kantei, 101.02563
1619504, Metzer, 101.02558
547114, 7 Race Course Road, 101.025406
271942, David Packard, 101.025375
626699, Chief of Staff (Canada), 101.02522
1436549, Enterprise project management, 101.02511
461887, Prime Minister of Bangladesh, 101.02485

http://solr-ra.tgels.com/rankingsearch_response.jsp?index=wikipedia&search=PMO&i=-1&f=1&ibtnSearch=Search&library=RankingAlgorithm&mode=Document&scan=fast

Apr 25, 2012

Firefox 12: Simpler Update and 85 Improvments

Theo tin từ Mozilla blog, Bản Firefox 12 đã ra lò với chức năng chính là

1. Simple (Silent) Update, giống Chrome
2. và 85 cải thiện

Ngoài ra, không thấy Firefox thông báo cải thiện nào về performance
của Firefox.

Có lẽ những người dùng khó tính và care về privacy của họ sẽ không hài
lòng nếu thiết lập này được bật mặc định.
Nhưng dù sao, Mozilla Firefox là PMNM nên người dùng sẽ dễ tính và tin
tưởng hơn.

http://blog.mozilla.org/blog/2012/04/24/firefox-introduces-a-simpler-update-process-and-more-than-85-improvements-to-developer-tools/
http://blog.mozilla.org/futurereleases/2012/02/03/improving-the-firefox-update-experience/

--

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the obove is my personal
opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Apr 24, 2012

Hoạt động đối ngoại của Microsoft và Việt Nam

Một vài mốc:

2012/04/26: Microsoft COO Kevin Turner sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nội dung chính: Chưa rõ.
cf. http://www.vtv.vn/Article/Get/264-Tong-Giam-doc-dieu-hanh-Microsoft-den-Viet-Nam-8328c54326.html
"26/4, Tổng Giám đốc điều hành Microsoft đến Việt Nam"

2008/04/21: Microsoft CEO Bill Gates đến Việt Nam,
http://muabanraovat.org/node/298893
"hôm nay, bill gates tới việt nam"

2008/04/09: Microsoft COO Kevin Turner thăm Việt Nam,
Microsoft ký kết thỏa thuận với Chính phủ Việt Nam với đại diện là Bộ TTTT.
Microsoft "tặng" cổng thương mại điện tử cho tỉnh Lào Cai (sử dụng Sharepoint)
cũng như cam kết cung cấp giải pháp cổng thông tin điện tử cho Việt Nam.
Microsoft tiếp tục bán thêm 7.000 bản quyền phần mềm cho Vietinbank .
http://muabanraovat.org/node/463357
""Cánh tay phải" của Bill Gates tới Việt Nam"

Code review bad smell: Spelling, Typo

Tiếng Việt:

Đúng: "bổ sung"
chứ không phải,
Sai: "bổ xung"

Google:
"bổ sung": 40 triệu kết quả
"bổ xung": 1.9 triệu kết quả.

Như vậy, nói chung dân ta vẫn dùng đúng chính ta.

Khi review, sai chính tả là rất bad smell, nói chung code sai chính tả là ẩu,khả năng lỗi rất lớn.
http://programmers.stackexchange.com/questions/137930/how-to-find-out-if-spelling-mistakes-in-source-code-are-a-serious-issue-or-not

Spelling errors can mean one of two things:

   The person who makes them is not proficient in English, and doesn't take the time to compensate by using appropriate tools (dictionaries, spell checkers, etc.)
   The person who makes them is proficient in English, but doesn't care about spelling at all.

Either is a fairly bad sign, because it means the person in question doesn't have readability, maintainability and elegance high on their priority list; if the cause is a lack of English language proficience, it also means that the person lacks two essential skills - written English communication, and a general feeling for languages (if you can't express your thoughts clearly in English, chances are you can't express them well in a programming language either).

But why exactly are spelling errors bad, all else being equal? After all, the code works, and the compiler doesn't care at all how you name your identifiers, as long as they don't violate the syntax rules. The reason is that we write code not only for computers, but also and most of all, for humans. If that weren't the case, we'd still be using assembly. Source code is written once, but read hundreds of times during its lifecycle. Spelling errors make reading and understanding the source code harder - mild errors cause the reader to stumble for a fraction of a second, many of them can cause considerable delays; really bad errors can render source code completely unreadable. There is another issue, which is that most of the code you write will be referred to by other code, and that code more often than not is written by someone else. If you misspell your identifiers, someone else will have to remember (or look up) not only what the name is, but also how exactly it is misspelled. This takes time and breaks the programming flow; and since most code gets touched more than once in maintenance, each spelling error causes a whole lot of interruptions.

Consider how developer time equals salary equals expenses, I think it should be easy enough to make a case of this; after all, breaking the flow and getting back into it can take up to 15 minutes. This way, a severe spelling error can easily cost a few hundred dollars in further development and maintenance (but they're indirect costs, not directly visible in estimates and evaluations, so they often get ignored by management).

Eric Raymond backs to coding on giflib.

Eric Raymond, tác giả "The Cathedral" và "Bazaar and The Art of Unix
Programming" lại đi coding tiếp.
Không có vẻ gì là bác này quên code C cả, dù sinh năm 1957 ;)

Anyway, lib này có lẽ ít quan trọng.
Mình dùng jpeg và png nhiều hơn.

Đúng ra, png được tạo ra để thay thế gif bởi những vấn đề pháp lý và gif gây ra.
Điều này rất đúng vào thời kỳ đầu của Internet khi IE còn bá chủ và
gif, với dung lượng nhỏ
và hiển thị được transparent background là bá chủ.
Nhưng bây giờ có lẽ đã không còn đúng nữa thì PNG, HTML 5 và nhiều
công nghệ khác nữa đã thay thế được gif.

Btw, còn bác nào dùng GIF không nhỉ?

---------- Forwarded message ----------
From: Eric S. Raymond <esr@>
Date: Tue, Apr 24, 2012 at 09:02
Subject: [giflib-devel] State of the giflib code - what else can I remove?
To: giflib-devel@
Cc: Toshio Kuratomi <a.badger@>


The giflib codebase badly needed to be brought into the 21st century.
Significant portions of it were obsolete and a maintainance burden, and
the C it was written in was a rather archaic dialect tangled with platform
#ifdefs - so old that it didn't rely on having void * or fixed-width types.

I've already fixed a lot of the more obvious problems simply by
ripping out a lot of obsolescent code.  C99 and Single Unix
Specification give us better ways to do cross-platform things that
used to take a lot of platform-specific headers. I've also dropped
a couple of utilities, gif2epsn and gif2iris, that targeted obsolete
hardware.

The only potentially user-visible change to the library so far is that
the undocumented DumpScreen2Gif() entry point is gone.  Most of that
code was certainly obsolete, targeting things like EGA graphic cards
(!).  Only the X case might still have worked, and I'm doubtful about
even that much.  Ripping it out solved about 80% of the remaining
portability problems.

The remaining 20% are concentrated in a small number of files that
I'm wondering if I should just drop.

1, gif2x11.  Do we really need to carry an X viewer in the  giflib
distribution?  There are enough of those that I'm inclined to let
that be somebody else's problem.

2. The Game Boy Advanced support.  What's up with that?  Was it ever
documented? The product was discontinued in 2008 - is there any reason
to consider it relevant to future giflib releases?

3. The files in the windows/ directory.  Where are these documented?
Why are we carrying them?  I see the code dates from 1999; is there
any reason to believe anyone is still using it?
--
                                               >>esr>>

------------------------------------------------------------------------------
Live Security Virtual Conference
Exclusive live event will cover all the ways today's security and
threat landscape has changed and how IT managers can respond. Discussions
will include endpoint security, mobile security and the latest in malware
threats. http://www.accelacomm.com/jaw/sfrnl04242012/114/50122263/
_______________________________________________
giflib-devel mailing list
giflib-devel@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/giflib-devel


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the obove is my personal
opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Apr 23, 2012

Maps on Bing and Facebook by Microsoft

Will FB stand this shit?

Firefox performance improvement

Firefox có lẽ đang bloated.

Nhưng nếu người dùng bị bloated, có vấn đề về performance khi cài nhiều plugin thì đó là lỗi cấu trúc của Firefox trong quản lý (memory của) addon, cách duyệt các addon.

Về memory usage (improvement) cho đến FF 10, bài này rất đáng tham khảo:

- FF tự vượt lên chính mình, nhưng vẫn chưa vượt qua Chrome.

http://www.slideshare.net/nnethercote/notes-on-reducing-firefoxs-memory-consumption

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the obove is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.