May 24, 2013

gitlab.org

http://gitlab.org/ là phần mềm quản lý mã nguồn, dự án, issue/bug (tracker), có chức năng continuous integration, về chức năng tương tự github nhưng là phần mềm nguồn mở với giấy phép dễ chịu MIT, viết bằng ngôn ngữ Ruby (on Rails). Các chức năng khác: Code review, wiki, merge request, running build on push, build cho từng branch.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

May 23, 2013

Mời (sinh viên) tham gia cuộc thi MHST 2013

Nội dung: Mời (sinh viên) tham gia cuộc thi MHST 2013

Đối tượng: Sinh viên các trường đại học/cao đẳng trên toàn quốc

Thời hạn nhận đăng ký: Đến hết 2013/06/01

Thông tin liên hệ: btc.mhst@vfossa.vn


Xin xem thông tin chi tiết dưới đây:


1. Danh sách ý tưởng: 

Ban tổ chức (BTC) cuộc thi Mùa Hè Sáng Tạo (MHST) 2013 xin trân trọng thông báo: Danh sách 29 ý tưởng dự án Phần mềm Tự do Nguồn mở (PMTDNM) cho MHST 2013 đã được công bố chính thức trên website của cuộc thi:

http://vfossa.vn/vi/mhst/thong-bao-mhst-2013/Danh-sach-y-tuong-cho-cuoc-thi-MHST-2013-52/


2, Hướng dẫn đăng ký:

Mời tất cả các bạn sinh viên yêu thích PMTDNM, có ham muốn tìm hiểu và tham gia dự án phát triển PMTDNM hãy tìm hiểu các ý tưởng này bằng cách bắt liên lạc với mentor của dự án bạn ưa thích và lập hồ sơ đăng ký gửi về cho BTC cuộc thi ở hòm thư (btc.mhst@vfossa.vn), từ nay đến hết ngày 1/6/2013. Mẫu hồ sơ đăng ký được tải về từ địa chỉ

http://vfossa.vn/vi/mhst/huong-dan-mhst-2013/Huong-dan-ho-so-dang-ky-du-thi-MHST-2013-53/


Cảm ơn các bạn phổ biến thư này đến các bạn SV yêu thích FOSS mà các bạn quen biết.


3. Đối tượng tham gia: 

Các bạn không còn là SV vẫn có thể tham gia hỗ trợ các nhóm SV làm các dự án trong vai trò (co-)mentor. Hãy liên lạc với mentor chính của dự án bạn quan tâm và gửi CV của bạn cho BTC tại hòm thư btc.mhst@vfossa.vn


4. Thông tin chi tiết:

Hãy tham khảo website của cuộc thi (http://vfossa.vn/vi/mhst/2013/) thường xuyên để có các thông tin bổ sung và cập nhật của cuộc thi : qui chế, mẫu hồ sơ, các câu hỏi thường gặp, thông báo của BTC, ...


BTC xin cảm ơn sự quan tâm và tham gia của các bạn.

May 19, 2013

Thu nhập khối ngân hàng

Thu nhập bình quân:
- Vietcombank: 17.4M
- Sacombank: 15M
- ACB 9.6M (2013), 14.4M (2012)

Thu nhập tại ACB giảm tương đối mạnh, lên tới 30%. Trong quý 1, chi
phí để chi lương, phụ cấp cho cán bộ nhân viên cũng giảm tới hơn 100
tỷ đồng khiến thu nhập hàng tháng của nhân viên chỉ là 9,5 triệu
đồng/tháng. Cùng kỳ năm ngoái, con số này là 14,4 triệu đồng/tháng.

MaritimeBank chưa công bố các con số cụ thể nhưng ngân hàng này khẳng
định quỹ lương thưởng của ngân hàng này cũng sẽ được điều chỉnh giảm
trong năm 2013.

Tại Vietcombank, quỹ lương của ngân hàng giảm mạnh, giảm 73 tỷ đồng,
tương ứng 9,5% xuống 765 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân,
thu nhập trung bình hàng tháng của người lao động Vietcombank là 17,4
triệu đồng, giảm 3,3 triệu đồng, tương ứng 16%.

Trong khi đó, Sacombank là ngân hàng hiếm hoi tăng thu nhập cho nhân
viên. Thu nhập bình quân hàng tháng của nhân viên Sacombank đạt khoảng
15 triệu đồng/tháng, cao hơn 2,5 triệu đồng, tương ứng 20% so với cùng
kỳ năm ngoái.

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/121750/loi-nhuan-lao-doc--ngan-hang-giam-luong-va-nhan-su.html


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source,
Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.