Jan 28, 2012

I would like to share a track with you

I think you might be interested in this track.

To view this track use Google Earth or other mapping software.

Jan 26, 2012

UX/UI (User Experience & User Interface)

UX và UI là 2 cách nhìn của cùng một hiện tượng, UX không phải UI
nhưng theo ý kiến của tôi, không nên quá khắt khe trong việc sử dụng
phân biệt hai khái niệm này, đặt biệt khi đối thoại với người không
hiểu nhiều về IT.

UI là khái niệm cũ, được sử dụng rộng rãi hơn, chỉ cách người dùng
nhìn thấy giao diện của chương trình máy tính mà họ nhìn thấy.
Tuy nhiên, UX chú trọng hơn và cách người dùng tương tác với các phần
tử hoặc tổng thể các phần tử của giao diện mà người dùng phải làm
việc.

Nói đơn giản, UI là cách "thiết kế cái gì" và UX là "dùng như thế nào"
(cho tiện lợi).
UI (thuần túy) là thiết kế kỹ thuật trong khi UX đặt con người làm
trung tâm (chứ không phải chương trình mà họ tương tác)


Tham khảo:
http://www.uxpassion.com/2010/04/ux-not-ui-learn-stop-trivializing/
http://tysonlloydcadenhead.com/blog/what-is-user-experience-user-interface/

Jan 25, 2012

HUD: Ubuntu's upcoming UX implement

Mình thích HUD ở 2 điểm:
1) Testability, macro, script...tự động hóa được
2) Kết nối giữa GUI và CUI. sysadmin thích CLI khi dùng GUI sẽ thích chức năng này.

---

Những đóng góp lớn nhất của Canonical vào Ubuntu là giao diện.
Unity khá thành công (dù mình không thích nó bằng Gnome 3)
HUD sẽ thành công (mình nói hộ Mark, một cách chắc chắn xD), không cần hy vọng (một cách khiêm tốn đau rốn)
Mình thích UX của Mac OS X ở 2 điểm: Menu chung và spotlight. Bây giờ, Mark sẽ làm cho Ubuntu có cả hai cái đó.
Dân chủ: Mark có tham khảo ý kiến chuyên gia, nhưng thực ra hắn là tay cừ về kỹ thuật đấy, tự quyết được.
CEO, founder là người lãnh đạo, thành công/thất bại của họ, đừng nói nhiều tới dân chủ hay điều hướng với người cô độc.

http://www.markshuttleworth.com/archives/939

Jan 22, 2012

Comments on BKAV 2010, cloud version

Hai nhận xét:
- BKAV sử dụng definition database ở trên Internet, và họ gọi đó là cloud.
- Tốc độ quét cuả BKAV 2010 là chậm, có lẽ chậm hơn cả so với ClamWin.

cf. http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?10444-Kham-pha-phan-mem-diet-virus-Bkav-2010-cong-nghe-dien-toan-dam-may

25 most powerful businesspeople in Asia

Asian leadership is far from a meritocracy. Cronyism and cozy relationships with government are rampant; Tata, Toyoda, and Samsung's Kun-Hee Lee are descendants of their companies' founders.

http://money.cnn.com/galleries/2011/news/international/1104/gallery.asia_most_powerful.fortune/index.html

Flight from Hanoi to hcmc, @tetcon

Flight from Hanoi to hcmc, @tetcon