Jan 26, 2012

UX/UI (User Experience & User Interface)

UX và UI là 2 cách nhìn của cùng một hiện tượng, UX không phải UI
nhưng theo ý kiến của tôi, không nên quá khắt khe trong việc sử dụng
phân biệt hai khái niệm này, đặt biệt khi đối thoại với người không
hiểu nhiều về IT.

UI là khái niệm cũ, được sử dụng rộng rãi hơn, chỉ cách người dùng
nhìn thấy giao diện của chương trình máy tính mà họ nhìn thấy.
Tuy nhiên, UX chú trọng hơn và cách người dùng tương tác với các phần
tử hoặc tổng thể các phần tử của giao diện mà người dùng phải làm
việc.

Nói đơn giản, UI là cách "thiết kế cái gì" và UX là "dùng như thế nào"
(cho tiện lợi).
UI (thuần túy) là thiết kế kỹ thuật trong khi UX đặt con người làm
trung tâm (chứ không phải chương trình mà họ tương tác)


Tham khảo:
http://www.uxpassion.com/2010/04/ux-not-ui-learn-stop-trivializing/
http://tysonlloydcadenhead.com/blog/what-is-user-experience-user-interface/

2 comments:

GIANG said...

chuẩn *_*

GIANG said...

chuẩn *_*