Dec 29, 2013

Fwd: How Not To Manage An Introvert ? - Những Điều Không Nên Làm Khi Quản Lý Nhân Viên Có Tính Cách Hướng Nội

Những Điều Không Nên Làm

Khi Quản Lý Nhân Viên Có Tính cách Hướng Nội

 

Bạn có bao giờ phải quản lý các nhân viên có tính cách hướng nội chưa? Nếu câu trả lời của bạn là "CÓ", bạn có thể dành ra một chút thời gian để xem xét bài viết này về cách quản lý những nhân sự có tính cách hướng nội. Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta thường có quan niệm sai lầm về những người hướng nội. Điều này có thể dẫn đến cách quản lý mang lại hiệu quả không tốt. Bài viết này muốn chỉ cho bạn một hướng đi đúng đắn về vấn đề này.

Rất nhiều người thường lầm tưởng rằng hướng nội nghĩa là nhút nhát. Nhưng thực tế, cụm từ "hướng nội" để chỉ cách thức một người xử lý thông tin và phát triển các hoạt động kèm theo. Những người hướng nội đòi hỏi bạn nên thay đổi một chút về môi trường làm việc và các yếu tố xung quanh giúp họ có thể vượt trội và thể hiện khả năng của mình. Điều này không quá khó khăn và thật sự rất cần thiết đối với họ. Một thay đổi nhỏ trong cách quản lý và các yếu tố môi trường làm việc có thể giải quyết vấn đề bạn đang gặp phải và giúp các nhân viên của bạn có tính cách hướng nội sẽ dễ dàng thành công hơn.

Đây là một số điều bạn cần suy ngẫm lại:

 1. Đặt họ vào tình thế khó xử. Thật là sai lầm khi chúng ta đòi hỏi ngay lập tức ý kiến từ một người hướng nội. Một người hướng nội cần thời gian để tự suy ngẫm và xử lý thông tin – để họ tránh xa ra khỏi "madding crowd". Và sự thật là, nếu bạn để cho những người hướng nội một khoảng thời gian để họ suy ngẫm thì bạn có thể tận dụng tối đa lợi thế và kỹ năng của họ.
 2. Công khai thừa nhận họ. Bạn hãy dừng ngay lại. Thật sự, nhiều người sống hướng nội họ thà nhảy ra khỏi vách đá hơn là muốn mọi người chuyển ngay hướng chú ý sang mình. Nếu bạn muốn khen ngợi họ bằng một giải thưởng hay một danh hiệu, bạn hãy cho họ biết trước kế hoạch của bạn. Họ sẽ đánh giá rất cao cử chỉ này của bạn và giúp họ có thời gian chuẩn bị.
 3. Những người hướng nội không thích đội nhóm. Thực tế, những người hướng nội không chống lại đội nhóm nhưng họ thích đóng góp vào đội nhóm theo cách riêng của họ. Điều này có nghĩa là, họ cần thời gian để nghiền ngẫm về các vấn đề đang đặt ra trên bàn làm việc và hãy cho họ một khoảng thời gian tạm lắng trước khi bắt đầu cuộc đàm thoại. Làm việc nhóm có thể trở thành cơn ác mộng nơi làm việc, điều này đối lập hoàn toàn với cách thức mà họ tiếp cận công việc. Vì vậy, cần đảm bảo rằng, bạn sẽ cung cấp cơ hội cho những người hướng nội có thời gian tạo ra ý tưởng trước khi bắt đầu cuộc họp nhóm và lúc này họ đã sẵn sàng để tham gia mọi cuộc tranh luận.
 4. Một văn phòng làm việc với không gian mở. Bạn đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một không gian làm việc yên tĩnh. Người hướng nội đánh giá cao một môi trường làm việc yên tĩnh trong đó họ có thể xử lý thông tin. Bạn hãy thiết kế văn phòng của mình có sự kết hợp cho phép nhân viên của bạn được yên tĩnh và riêng tư. Điều này là một động thái khôn ngoan. Những người hướng nội sẽ thật sự biết ơn bạn về điều này.
 5. Bạn nghĩ rằng họ không có gì để nói. Điều này là một quan niệm sai lầm, bản chất của người hướng nội là họ ít khi chia sẻ cảm xúc của họ, vì vậy hãy mở ra các kênh thông tin liên lạc thường xuyên đối với họ. Gửi cho họ một email,  hỏi về các dự án của họ đã tiến triển như thế nào. Thiết lập các đường thông tin liên lạc với họ hàng tuần. Họ sẽ suy nghĩ về các công việc của họ và đáp ứng công việc một cách đầy đủ theo những điều kiện riêng của họ.
 6. Quan niệm rằng những người hướng nội không thể lãnh đạo. Sự thật là, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều tiềm năng về vấn đề này ở người hướng nội. Nghiên cứu gần đây cho thấy rằng những người hướng nội cởi mở hơn với những ý tưởng khác biệt so với các đồng nghiệp hướng ngoại của họ. Kết quả là, họ có nhiều khả năng đưa ra quyết định hơn. Trong thực tế, điều này chỉ ra họ không phải là người độc chiếm trong các cuộc trò chuyện, dẫn đến một sự thúc đẩy mạnh mẽ các thành viên trong đội nhóm. Nghe có vẻ như đây là một trong các tố chất lãnh đạo rồi.

Bạn là người hướng nội? Nơi làm việc của bạn có thật sự giúp bạn nổi trội chưa?

 

                                    (Phuong Nguyen lược dịch từ nguồn: LinkedIn - Theo Tiến sĩ Marla Gottschalk) 

*****

 

How Not To Manage An Introvert ?

 

Do you supervise individuals that would describe themselves as an introvert? If the answer is "yes," you may want to take a moment to examine how you manage them. In many cases, we hold misconceptions about introversion, which can lead to ill-fated supervisory decisions. I'd like to point you in the right direction.

While many people confuse being introverted with shyness, introversion is in fact about how an individual handles stimulation and processes information. Those on the introverted end of the introversion-extroversion continuum require a slightly different set of workplace conditions to excel, and it is not difficult to become more sensitive to their needs. Small changes in management and workplace elements can transact into an environment that is more conducive to success.

A few things to re-think:

 1. Putting them on the spot. It would be misguided to expect an opinion from an introvert at the drop of the hat. One hallmark of introversion is the need to sit with one's thoughts and process information — often away from the "madding crowd". If you offer an introvert a period of time to process you'll likely take full advantage of their vantage point and skill set.
 2. Publicly recognizing them. Stop yourself. Really. Many introverts would rather jump off a cliff than have attention shifted in their direction without notice. If they are about to to receive an award or accolade, let them know what you are planning ahead of time. They'll appreciate the gesture and have time to prepare.
 3. That they dislike teams. Introverts are not against teaming — they would just prefer to contribute on their own terms. This means time to ruminate over issues on the table and providing bit of a lull before they will jump into the conversation. To an introvert, teaming can become a workplace nightmare, in direct opposition to how they would normally approach their work. So be sure to offer opportunities for introverts to start the idea generation process before team meetings and allow points in the conversation where they can jump in.
 4. Open offices. Never underestimate the power of a quiet space. (You don't have to be an introvert to appreciate a calm environment in which to process information.) Incorporating spaces within your office design that allow for quiet and privacy is always a wise move. (Read more about that here.) Someone leaning toward the introverted side of the continuum will be forever grateful.
 5. That they have nothing to say.  Wrong. By nature introverts can be less likely to share their thoughts, which makes it even more important to open the lines of communication regularly. Send them an e-mail, asking how their projects are progressing. Set up a weekly "touch base" meeting. They can reflect on their work and respond fully on their own terms.
 6. That introverts cannot lead. Truth be told, you'll be overlooking a lot of potential. Recent research has shown that introverts are more open to differences in opinion than their extroverted colleagues. As a result, they are more likely to make informed decisions. In fact, it has been shown their hesitancy to monopolize the conversation, can make them powerful team members. Sounds like leadership material to me.

Are you an introvert? What workplace conditions help you to excel?

                                                                        (Phuong Nguyen translates from: LinkedIn – Dr. Marla Gottschalk)


Dec 28, 2013

Dec 9, 2013

Task/work decomposition - guidelines and rules

Task/work decomposition - guidelines and rules

1. Phân rã theo quy trình.
  Với dự án phát triển phần mềm, có thể phân rã theo thứ tự:
    1) Tìm hiểu yêu cầu
    2) Thiết kế
    3) Lập trình
    4) Kiểm thử.
  Tùy theo quy trình thực tế của dự án để phân chia theo quy trình thích hợp.
 
2. Phân rã theo tổ chức
  1) Bộ phận quản lý
  2) Bộ phận thiết kế
  3) Lập trình
  4) Kiểm thử
  5) Quality assurance
  6) Những người review
  7) Cấp trên, người liên quan, người nhận báo cáo
  Hoặc một ví dụ khác: (Phòng) sales, kế toán, nhân sự, hành chính, IT...
 
3. Phân chia theo thủ tục
  Đây có thể thủ tục của bên A, bên B, quy định của luật pháp và/hoặc các bên liên quan.
 
4. Phân chia theo sản phẩm giao nộp (deliverables)
  Cách làm này đơn giản, trực quan, lấy khách hàng và các sản phẩm giao nộp làm trung tâm.
  Các điều khoản về sản phẩm giao nộp được ghi trong hợp đồng được áp vào schedule.
  Người quản lý dự án theo đó phân rã công việc nhỏ dần theo 1) mục tiêu 2) con người 3) quy trình cần để đạt được sản phẩm đó.
  # Một số người coi đây là practice xấu

5. Phân chia theo hệ thống con
  Một vài "design pattern" như sau:
  - Frontend, backend
  - Client, server
  - Model-View-Control pattern
  - n-tier architecture (layers)
   - Presentation, business, data (3-tier pattern điển hình)

7. Phân chi chức năng con
  Một vài "design pattern" như sau:
  - Màn hình
  - Cơ sở dữ liệu
  - Mạng/phần mềm/phần cứng
  - (Yêu cầu) chức năng/phi chức năng

6. Một vài tips khác:
 - Dùng phần mềm (Libre Project, Microsoft Project, Redmine)
 - Vẽ sơ bộ bằng tay
 - Tìm hiểu quy trình, quy định, thủ tục ở cả bên A và B. *Xây dựng* quy trình nếu cần
 - Breakdown (decompose) tới mức nhỏ nhất có thể
 - Decompose tới mức có thể quản lý được, hoàn thành được, nhưng không quá nhỏ (so với quy mô dự án)
 - Hành động (activity) để đạt được sản phẩm giao nộp (deliverable) khác với công việc cần để làm ra nó
 - Đánh số công việc, nghĩa là có từ điển WBS (WBS dictionary). MS Project, LibreProject đánh số tự động dạng x.y.z... Redmine đánh số tuần tự theo task ID.
 - Dùng MinhMap để tạo WBS và decompose
 - Đặt milestone để kiểm tra tiến độ (khi chạy dự án)
 - Task to: phân rã luôn và ngay thành task con
 - Đặt câu hỏi: Sản phẩm giao nộp trung gian là gì?
 
Tham khảo:

PMI - The Standard for Program Management—Third Edition
PMI - Practice Standard for Work Breakdown Structures
PMI - A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) — Fifth Edition

http://nguyen-vuhung-pmp.blogspot.jp/2012/08/what-is-decomposition-technique-in-pmp.html
http://nguyen-vu-hung.blogspot.jp/2013/03/information-decomposition.html


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Dec 8, 2013

Tam độc: Tham sân si


​Từ điển tiếng Việt (sắp tới) sẽ có các từ
- tham sân si,
- sân si,
- ái ố,
- hỉ nộ.
# Không đưa "tam độc" vào.

Tham, sân, si (貪, 嗔, 癡)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_%C4%91%E1%BB%99c


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Status/Lifecycle of a bug/issue/task

Status/Lifecycle of a bug/issue/task như sau:

New
 Task mới được tạo, chưa assign cho ai
In Progress (Assigned)
 Task đã assign, đang làm
Resolved
 Task đã được làm xong bởi người được assigned, tự review xong. Chờ review chéo hoặc review từ cấp trên hay confirm từ khách hàng.
Feedback
 Vì một lý do nào đó, task bị "trả lại" cho người tạo ra nó.
 Ví dụ: Tester X tìm ra lỗi #6868 assign cho developer Y. Y kiểm tra lại và thấy đó không phải là lỗi do mình gây ra. Khi đó Y sẽ "feedback" lại task #6868 cho X để X assign cho người thích hợp.
Incomplete
 Task thiếu thông tin, cần được làm rõ.
 Ví dụ: Tester X tìm ra lỗi #6767 assign cho developer Y. Y không thể tái hiện được lỗi đó. Khi đó Y sẽ mask task #6767 là "Incomplete" và assign cho X để X phân tích thêm.
Closed
 Done. đóng task.
Rejected
 Task sai. đóng lại.
Pending
 Treo task, tạm thời chưa làm.
 Có thể đẩy lùi task sang sprint sau nhưng không đóng task.
Reopen
 Mở lại 1 task/issue đã đóng.
 Ví dụ: Developer Y fixed xong lỗi #7070 và Tester X đã closed lỗi đó. Tuy nhiên sau đó Tester X phát hiện lỗi này chưa được fix hẳn. Khi đó Tester X reopen lại lỗi #7070.
Verified
 Issue/lỗi đã được verified bởi tester X sau khi tiếp nhận báo cáo lỗi từ phía khách hàng.
Invalid
 Issue/lỗi sai. Failed alert. Close.
Wontfix
 Không phải làm. Lý do "wontfix" có thể là: báo cáo sai, chưa cần thiết phải làm/fix trong sprint hiện tại, tuy là lỗi nhưng có workaround nên chấp nhận được, hoặc độ ưu tiên/cần thiết của task là thấp
Duplicated
 Task bị trùng lặp với một task khác. Close.
Closed
 Done, đóng task.

​Tham khảo: ​
1. A life cycle of a bug:
2. Design a workflow with Redmine:
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

​Nguyên lý thiết kế giao diện: Step Left/Wizard

​Nguyên lý thiết kế giao diện: Step Left/Wizard​
​ khá đơn giản và trực quan. Một vài điểm nhấn:

- Đây là giao diện cổ điển, đơn giản
- Của những năm 80s, 90s
- Dành cho desktop application
- Bị shadow bởi các xu hướng thiết kế giao diện từ cuối những năm 2000
- Thao tác tuần tự: Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải
- Nên áp dụng cho một quy trình, thủ tục
  (và hệ quả là thiết kế giao diện) khi cần.

​​
http://ui-patterns.com/patterns/StepsLeft

The user is about to go through the process of filling in data over several steps and is in need of guidance.

http://ui-patterns.com/patterns/Wizard
The user wants to achieve a single goal which consists of multiple dependable sub-tasks.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Combined GPS and Glanass improves accuracy and performance

Cả GPS và Glanass đều có sai số. Sử dụng kết hợp và có hiệu chỉnh cả GPS và Glanass cải thiện được độ chính xác đáng kể.

​​
http://electronicdesign.com/test-amp-measurement/real-world-drive-tests-declare-verdict-gpsglonass


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Nov 30, 2013

Giá điện (電気料金) Việt Nam và Nhật Bản (日本)​Giá điện Tokyo/Nhật Bản: 19 Yên/1kWh (cho 120kWh đầu tiên)
Giá điện Việt Nam: 1350t VND/1kWh (khoảng 6.5 Yên)(giờ bình thường, cho sinh hoạt)
Nói chung giá điện ở Nhật đắt gấp 2 lần Việt Nam.

http://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/basic/charge/charge01-j.html
http://www.evn.com.vn/Home/Detail/tabid/84/ItemId/6207/View/2/CateId/211/language/vi-VN/Default.aspx

Giá điện (電気料金) Việt Nam và Nhật Bản (日本)


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

​ Balsamiq highlighted features

​​
Balsamiq highlighted features:

1. Design tính tới từng pixel
2. Gridview
3. Targets được screen resolution

Xem:
http://support.balsamiq.com/customer/portal/articles/615901-responsive-design-with-mockups--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

​​ Samsung Galaxy Note 3 ​vs. ​ IBM Power7

​​
Samsung Galaxy Note 3
​:​
4 threads. Stock Android 4.3: 4471 Mflops.
​​
IBM Power7: 517 000 Mflops  (per module)

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Toshiba REGZA TV uses Linux, tự build browser


​AFAIK, Toshiba REGZA TV sài Linux cho OS, browser tự build in-house từ scratch, cũng streaming giống Youtube... mà lại không chơi mấy thứ mới như HTML5 và WebRTC... thì đúng là vẽ lại cái bánh xe...

TBD: Chưa rõ nguồn.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Nov 22, 2013

Winamp.com and associated web services will no longer be available past December 20, 2013

Winamp sẽ close. Một thời để nhớ. Mình vẫn nhớ cả một thời gian mê mẩn và thử lập trình bằng được cái cửa sổ không có status bar, menu bar... (semi-) transparent của winamp, học cách decode và play mp3 files giống Winamp.

AOL giết chết winamp, giết chết sự sáng tạo của hacker-founder của Winamp, rốt cuộc để iTunes vượt mặt.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Nov 21, 2013

8 Skills You Need to Be a Successful IT Executive


​CIO chỉ ra rằng, 8 kỹ năng mà một CIO - chính là IT leader - cần đều không phải là kỹ thuật.

1. Know Your Leadership Style
2. Focus on Strategic Communication
3. Learn How to Develop Talented High-Performance Teams
4. Develop a Strong Technology Strategy
5. Understand Complex Business Problems
6. Know How to Lead in a Crisis
7. Be Able to Market IT to the Business
8. Know the Corporate Culture and Be Willing to Change It

cf. http://www.cio.com/article/print/736720

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

​​​​ Exynos 5 Octa's GPU (Mali-T628) (2013): 129.6 GFLOPS.

​​
Exynos 5 Octa's GPU
​​
(Mali-T628) (2013): 129.6 GFLOPS.
Siêu máy tính Clay-1 (1982): 80 MFLOPS.

Choáng nhỉ? Lolz, Phải xem lại định luật Moor
​e.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Nov 14, 2013

Một lý giải về Nhân Chủng Học cho Trung Phần--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Amazon WorkSpace: on-premise VDI

​Cùng lên mây với Amazon WorkSpaces - on-premise VDI service. Amazon khá tiên phong với (public) cloud: http://aws.amazon.com/jp/workspaces/


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Nov 9, 2013

Nov 2, 2013

​Bing dịch Việt - Nhật/Anh tốt hơn Google


​Bing dịch Việt - Nhật/Anh tốt hơn Google

Vitenamese: tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê ngoại thành Hà Nội
Google translation:
私はハノイで外国で生まれ育った
I was born and raised in a foreign country in Ha Noi

Bing translatioN:
私は生まれ、ハノイ郊外田舎で育った
I was born and grew up in a suburban countryside Hanoi

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

LibreOffice commit stats: Khá đều và nhiều

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Đổi tên con trai là My$QL thì công an Phường có OK không nhỉ?

​Đổi tên con trai là My$QL thì công an Phường có OK không nhỉ?

Space-time tradeoff

Nguyên tắc "Space-time tradeoff" phát biểu rằng:
* Để viết một email, có thể cần 5 phút
* Nhưng nếu deadline là 5 ngày thì thời điểm viết xong email đó cũng là 5 ngày :)

http://en.wikipedia.org/wiki/Space%E2%80%93time_tradeoff


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Được anh Ngô Trung Việt recommend :)


Name a child

​Em cũng muốn nhờ các anh chỉ giáo về việc đặt tên con (hay đổi tên) đã lâu mà không biết hỏi ai, chỉ sợ off topic lại bị các bận tiền bối mắng mỏ.

Em họ của em lấy người nước ngoài, đặt tên là Renka. Phường chấp nhận.

Em cũng muốn đặt tên con "Tây Tây" một chút, kiểu như "Kevin Nguyen"
nhưng một là ngại lên Phường họ không cho, thứ hai là cũng sợ hàng xóm họ cười mình học đòi sính ngoại.

Là dân IT, muốn con mình thông minh, em định đặt tên là Nguyễn Vũ 31337.
Khổ, tên người là số không biết có được không?
Mấy a Phường thế nào cũng làm khó dễ.
Vả lại, em nghe nói, sắp tới làm chứng minh thư điện tử, chắt tên con em bị validate mất.

Là fan cuồng của FOSS, em muốn đặt tên là My$QL (để mong cháu nó giàu giống cô ca sĩ Ke$ha)
Nếu sinh con gái, nhất định em sẽ đặt tên là M@riaDB.

Bạn em ở Trung Phần bảo là nếu bây giờ "dân tộc Kinh" của em thành "dân tộc thiểu số nào đó"
thì không bị Phường phiền hà - muốn đặt tên con là gì cũng được.
Em chưa kiểm chứng nhưng em muốn tin là thiệt.

Để "chung kết" post này, vì không muốn cháu trở thành khủng bố,
em xin hứa và khẳng định sẽ không đặt tên cháu là
Nguyễn Vũ Gì Đó'); DROP TABLE HocSinh; --​
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

​ ​あの国における、もし不幸にもなくなってしまうとしたらーーーその確率とは。依然と社会問題とる自殺が多い。

​​
​あの国における、もし不幸にもなくなってしまうとしたらーーーその確率とは。依然と社会問題とる自殺が多い。

Tenda’s W302R router: backdoored?

​Cái vòng if-else này có phải là backdoor không các bác nhỉ? (Đây là source code của Tenda's W302R router) Các bác "già" hơn thì chắc nhớ tới radio frequency jammer :D
https://github.com/socoola/yhrouter/blob/master/user/goahead/src/goahead.c#L973

Myself - Nguyễn Vũ Hưng 2013/10/27

​Myself - Nguyễn Vũ Hưng 20131027

Myself

There is no excuse for being brief on Android.

Oct 20, 2013

Năm 2012, lượng công việc IT offshore từ Nhật về VN giảm 4% so với 2011

Năm 2012, lượng công việc IT offshore từ Nhật về VN giảm 4% so với 2011 trong khi lượng việc IT offshore từ Nhật sang Ấn Độ và Trung Quốc tăng (theo IPA)
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Sở TTTT thành phố HCMC: mua i3 vào năm 2013

​​
​Phó giáo đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ký mua toàn máy i3 vào năm 2013 thế này thì sau khi mua về là out of date luôn các bác nhỉ?

http://bit.ly/19W5vmT

Oct 14, 2013

Slides presented in ScrumDay Vietnam 2013

Slides presented in ScrumDay Vietnam 2013:

​Google treo bug bounty từ 500 đến eleet USD dollars

Google treo bug bounty từ 500 đến eleet USD dollars cho việc fix lỗi các phần mềm quan trọng dùng chung cho hạ tầng Internet cả thể giới, thể hiện trách nhiệm xã hội của người đi đầu: http://googleonlinesecurity.blogspot.com/2013/10/going-beyond-vulnerability-rewards.html

​Các phần mềm bao gồm:
 • Core infrastructure network services: OpenSSH, BIND, ISC DHCP
 • Core infrastructure image parsers: libjpeg, libjpeg-turbo, libpng, giflib
 • Open-source foundations of Google Chrome: Chromium, Blink
 • Other high-impact libraries: OpenSSL, zlib
 • Security-critical, commonly used components of the Linux kernel (including KVM)
và trong tương lai:
 • Widely used web servers: Apache httpd, lighttpd, nginx
 • Popular SMTP services: Sendmail, Postfix, Exim
 • Toolchain security improvements for GCC, binutils, and llvm
 • Virtual private networking: OpenVPN


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Tiến độ cuộc thi Olympic Tin học Mã nguồn mở (Ban Tổ Chức)

​Tiến độ cuộc thi Olympic Tin học Mã nguồn mở (Ban Tổ Chức)
21 tháng 10: Ra xong đề và sau đó review.​

Oct 10, 2013

Redmine Monitor & Control plugin Dashboard

​Redmine Monitor & Control plugin Dashboard​
​:
http://www.redmine.org/plugins/monitoring-controlling

M&C is a Redmine Plugin used as a chart tool to monitoring issues' project

Features

 • Pie Chart of issues by statuses;
 • Pie Chart of manageable and unmanagleabe issues;
 • Chart with overdue tasks by project


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

The first browser in the work, simulated

The first browser in the work, simulated: http://line-mode.cern.ch/www/hypertext/WWW/TheProject.html--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Bộ Ngoại Giao khuyến khích làm việc bằng miệng
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Sep 28, 2013

Find bugs with hearts

​Yes it is my real experience. Just found some bugs with Unicode heart in input validation.​


​You can get Unicode hearts here: http://unicodeheart.com/

​ GNU coreutils basics

​​
GNU coreutils basics. IMO, nắm được coreutils và triết lý của nolaf là hiểu khoảng 50% command line interface và Unix/Linux :)

GNU Coreutils

This manual documents version 5.93 of the GNU core utilities, including the standard programs for text and file manipulation.

Copyright © 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

​​
http://homepage.ntlworld.com/maxwells.daemon/tivo/doc/coreutils/