Oct 20, 2013

Sở TTTT thành phố HCMC: mua i3 vào năm 2013

​​
​Phó giáo đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ký mua toàn máy i3 vào năm 2013 thế này thì sau khi mua về là out of date luôn các bác nhỉ?

http://bit.ly/19W5vmT

No comments: