Nov 2, 2013

Tenda’s W302R router: backdoored?

​Cái vòng if-else này có phải là backdoor không các bác nhỉ? (Đây là source code của Tenda's W302R router) Các bác "già" hơn thì chắc nhớ tới radio frequency jammer :D
https://github.com/socoola/yhrouter/blob/master/user/goahead/src/goahead.c#L973

No comments: