Dec 26, 2011

Apache voting process

Chào các bác,

Đây là ý nghĩa của cách vote kiểu Apache, thường dùng ngay trong
email, đơn giản và hiệu quả.

2 dạng vote chính:
+1: Đồng ý
-1: Phản đối

Các cách vote khác: Xem link dưới đây.
http://www.apache.org/foundation/voting.html
http://incubator.terra-intl.com/drafts/voting.html#Expressing+Votes%3A+%2B1%2C+0%2C+-1%2C+and+Fractions

Biểu quyết trong các tiểu dự án của Apache không chỉ biểu hiện sự dân chủ,
mà còn thể hiện sự meritocracy, rất có ý nghĩa khi tính dân chủ bị lũng đoạn.
http://www.apache.org/foundation/how-it-works.html#meritocracy

1 comment:

vuhung said...

IMO, Chủ nghĩa kỹ trị mới cứu được sự dân chủ; và rằng khi sự dân chủ bị lũng đoạn (cf. dân chủ kiểu Mĩ), chủ nghĩa kỹ trị là một trong các cứu cánh.