Dec 20, 2011

Comments on how Asianux should do on marketing community building

‎Asianux VN: Em nghĩ mảng (1) và (2) có cửa (đối với VSI và i3) dù hơi
đắng. Còn mảng (3), VSI, i3 tạm thời chưa đủ nhân sự để làm. Mảng (4):
Đồng nghĩa với việc xây dựng cộng đồng.

Kênh rẻ nhất để làm (digital) marketing, xây dựng cộng đồng là gắn vào
các mạng xã hội như FB. Tỉ lệ lan truyền là x^1024 (nếu kết nối qua
iem vì nhà em có 1024 friends hehee)

---
Original post:

Asianux VN
Good Morning: bữa trước gặp Tuấn iWay rút ra có 04 cộng đồng cần tác
động để có thể triển khai FOSS (i) Chính phủ; (ii) Giáo dục; (iii)
FOSSers (development); và (iv) End-users. Trong khả năng hiện nay rõ
ràng VSI/AX và bản thân i3 Network Systems có thể chú trọng vào nhóm
(ii) và (iv), trong đó thế mạnh là 'giao tiếp' được với End-Users theo
cách nói để mọi người hiểu và sử dụng. Mình đang 'chủ trì' việc triển
khai AX, cũng là một phần do AX (hay Windows, iOS, Android...) là nền
tảng của mọi ứng dụng sau này (cũng có ý muốn đi từ gốc :). Mình cho
rằng, FOSS chỉ có thể phát triển khi ý thức sử dụng phần mềm bản quyền
được chấp nhận một cách nghiêm túc - nên chọn AX là điểm khởi đầu cho
việc tạo dựng FOSS Market. Mong được anh em quan tâm và ủng hộ.
Website của AX có tại www.asianux.vn - nếu có vấn đề liên quan các bạn
liên hệ để tụi mình sẽ hỗ trợ.

No comments: