Dec 30, 2011

Compilation time: i5 vs i7

Chào các bác,

Em compile nhân Linux 3.1.6 (makeconfig mặc định) trên 2 máy,
i7 2.0GB Quad Core, 8GB RAM

i5 2.4GB, 8GB RAM

Thời gian compile:

i7: 7 phút (time make -j 8)
i5: 45 phút (time make -j 4)

:) Cái giá của i7 cũng khác nhỉ

2 comments:

Tu Nguyen said...

Về tính toán bao giờ CPU nhiều cores hơn cũng chắc chắn thắng rồi, nhưng nếu bác so 1 em Core i7 2 cores thì nó sẽ hơn một chút chút thôi, chắc hết khoảng 38 mins :D

vuhung said...

Compile cái kernel thì nhanh hay chậm ở

1. Số core
2. Clock
3. RAM (ít quan trọng)

Mình muốn xem i7 và i5 nhanh chậm hơn nhau thế nào thôi.