May 22, 2011

Open Day #2

Dự định OpenDay thế này, sẽ được tổ chức giống open day lần 1, ở cả Hà Nội, Huế và Sài Gòn.

Hà Nội:
Thời gian: 4/6/2011 hoặc 28/5/2011 (nếu tổ chức kịp thì tốt quá)
Địa điểm: Lolly book Số 18, ngõ 131, Thái Hà, Hà Nội 

Huế: <đang chờ chốt>, có lẽ khoảng 29 tháng 5 (chủ nhật)

Sài Gòn: <đang chờ chốt>, có lẽ khoảng 30 tháng 5 (thứ 2)

http://forum.it2pro.net/archive/index.php/t-1526.html

No comments: