Jul 14, 2011

Vietnam ICT Whitebook 2011

Semi-OT: Sách Trắng về CNTT-TT Việt Nam năm 2011


Một số thống kê đáng để ý trong Sách Trắng (tính đến tháng 12/2010):

- Số thuê bao điện thoại cố định: 14,37 triệu.


- Số thuê bao điện thoại di động: 111,57 triệu.

Đây là con số ảo.
Với điện thoại di động, IMO, cả mặt thống kê và quản lý đều chưa ổn.

- Số người sử dụng Internet: 26,78 triệu.

Có lẽ cần nói rõ hơn "số người đã từng sử dụng Internet?

- Số thuê bao Internet băng rộng: 3,67 triệu.

Thời nay toàn ADSL là chính.
Ngoài ra FTTH được coi là mạnh hơn ADSL
và dialup thì có lẽ có thể bỏ qua?

- Số tên miền .vn được đăng ký: 180.870.


- Số máy tính desktop/laptop: 5,32 triệu.

Con số này mâu thuẫn với số thuê bao Internet băng thông rộng.
Với gia đình, 1 đường truyền tương ứng với ít nhất 1 PC
Với công ty, một đường truyền tương ứng với nhiều PC, có thể hàng ngàn.

- Lương bình quân trong ngành công nghiệp phần cứng: 2.201 USD/người/năm.


- Lương bình quân trong ngành công nghiệp phần mềm: 5.123 USD/người/năm.

Nghĩa là lương trung bình là của nhân viên IT trong nghành này là 8.5M/tháng.

- Lương bình quân trong ngành công nghiệp nội dung số: 4.896 USD/người/năm.


 

No comments: