Feb 10, 2011

Is Ctr+P a good shortcut?

Thời kỳ chưa có chuột, nếu bố trí shortcut kiểu Ctrl+P (thông thường: In)
thì phối hợp ngón út cả hai tay. Khá tiện.

Đến thời kỳ có chuột, thông thường một tay phải dùng chuột
nên em nghĩ nếu muốn ấn Ctrl-P thì

1. Bỏ tay phải (nếu thuận tay phải) khỏi chuột, move tay phải đến phím P
   tay trái nhấn Ctrl

2. Move tay trái sang phía phải (dãy jkl;), dùng hai ngón tay trên bài tay trái nhấn Ctrl và P
   # Tay phải giữ nguyên chuột.

Cách nào cũng dở nhỉ?
Hay là nên thay phím P bằng một phím nào đó phía bên trái (asdf) để dễ bấm bằng
một bàn tay (trái) hơn?

No comments: