Dec 14, 2011

Install Vietnamese language pack for LibreOffice 3.3 on Ubuntu

Cài đặt Libreoffice 3 dựa theo trang web:

http://nhipsongso.tuoitre.vn/Thu-thuat/ ... buntu.html

Các bạn cần 3 bước và các lệnh trên Teminal
Trích dẫn:
sudo apt-get purge "openoffice*.*"

gksu add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa

gksu apt-get update

sudo apt-get install libreoffice libreoffice-gnome language-support-en


Cài đặt ngôn ngữ việt cho Libreoffice 3 cho Ubuntu 10.04 và 10.10

Sau khi các bạn xóa củ và nạp mới xong Libreoffice 3 theo trang Tuổi Trẻ.vn .

Trên Ubuntu 10.04 và 10.10 vẫn chưa hiển thị tiếng Việt.

Các bạn vào Hệ thống > Quản lý > Trình quản lý gói Synaptic

Sau khi cho mật mã của bạn. Trên mục tìm kiếm gõ vào từ khóa libreoffice

Dò tìm trên bản hàng chử libreoffice-l10n-vi

Đánh dấu chử thập vào > sẻ cài đặt > Áp dụng

Chờ dl và install vậy là xong. Các bạn mở lại libreoffice sẻ hiển thị tiếng VN.

Nếu là ngôn ngữ các nước khác ngoài tiếng Việt mà bạn cần thay đổi,
đánh dấu thêm vào chử thập hàng libreoffice-help-....(quốc gia bạn
cần)

Có thể xem thêm đoạn phim này của Hàn Quốc sẻ hiểu thêm (tôi cũng
không biết tiếng hàn). Đoạn gần cuối nhớ tập trung xem sẻ rỏ hơn.
http://www.youtube.com/watch?v=zl8u7K6TkUY

Chúc các bạn thành công và vui vẻ!


Tham khảo:
http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?t=17621
http://nhipsongso.tuoitre.vn/Thu-thuat/420795/Cai-dat-LibreOffice-trong-Ubuntu.html

No comments: