Nov 21, 2012

Workshop: Quản lý dự án bằng Redmine

Đăng ký trực tuyến tại đây: http://bit.ly/W4v7Wp

Thời gian: 14h30 – Thứ 7 – Ngày 27/10/2012 (Chiều thứ 7) Địa điểm: Hội
trường – Tầng 4 – Trường Đào tạo Lập trình viên Quốc Tế AiTi – 356 Giải
Phóng -Hà Nội Diễn giả: Thạc sĩ Nguyễn Vũ Hưng Thành viên của Câu lạc bộ
phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam – VFOSSA Nội dung buổi hội thảo: Hướng
dẫn chi tiết và trao đổi trên tinh thần mở các vấn đề về quản lý dự án,
tập trung vào các dự án IT cũng như các vấn đề kỹ thuật liên quan bằng
Redmine.

Nội dung buổi hội thảo:
Hướng dẫn chi tiết và trao đổi trên tinh thần mở các vấn đề về quản lý
dự án, tập trung vào các dự án IT cũng như các vấn đề kỹ thuật liên quan
bằng Redimne.

- Giới thiệu
- Tổng quan về dự án và dự án IT
- Lên kế hoạch tổng thể bằng Redmine
- Dự toán, tạo work breakdown structure, phân chia công việc, quản lý
nhân sự
- Theo dõi, điều khiển dự án bằng Redmine
- Chia sẻ và trao đổi giữa speaker và người nghe

Các nội dung khác được đề cập trong workshop:
- Phương pháp phát triển phần mềm
- Lãnh đạo và quản lý
- Những đặc thù quản lý ở Việt Nam, outsourcing
- Xu hướng quản lý và phát triển mới

Bác nào muốn làm lãnh đạo, team lead, project manager nhiều tiền hơn thì
đến đây.

Đây là buổi workshop (không phải chém gió lý thuyết đâu)

Chuẩn bị:
- Download các phần mềm sau và copy trước vào USB
http://bitnami.org/stack/redmine
- Installer (Windows)
- Virtual Machine (Vmware)
http://www.vmware.com/products/player/
- Vmware player 9

http://wiki.bitnami.org/Applications/BitNami_Redmine_Stack

No comments: