Oct 22, 2011

Trường DHBK Hà Nội vẫn dạy conio.h :)

Chào các bác,

Theo bạn Hà Quang Dương thì:
"Trường em (Đại học Bách khoa Hà Nội) vẫn conio và chỉ conio =)) (cơ
mà chỉ bị mấy môn cơ sở thôi)"

cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Conio.h

Em hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ lại thấy shock toàn phần.

Hệ lụy là sinh viên ra trường các doanh nghiệp phải đào tạo lại cả.

Với tình hình này thì sinh viên các trường dạy nghề, cao đẳng ra
trường sẽ "hot" hơn nhiều.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/

3 comments:

tuanht said...

Nhiều trường trung cấp/cao đẳng cũng vẫn còn conio mà bác, trong đó có em. Em biết vụ này nhờ compile = gcc, sau đó tìm hiểu mới biết thằng này chỉ chơi với win. Đành hy vọng là "máu" đam mê của sinh viên giúp họ tìm hiểu ra thôi, mà nhiều sinh viên thì lười lắm.

InvinciP said...

Các trung tâm dạy nghề lớn như APTECH vẫn còn conio.h ầm ầm.

vuhung said...

Vì dạy ầm ầm những cái cũ, không có ứng dụng thực tế như thế nên doanh nghiệp mới thất vọng với đầu ra của các trường.

Note: Dùng conio.h để dạy "cơ bản" thì còn chấp nhận được, nhưng đừng quá stick vào đó!