Apr 17, 2011

Re: Tieng Viet

2011/4/16 chairuou 

    Tặng các bác đang dịch 1 tác phẩm của nhạc sỹ Nguyễn Lê Tâm, phổ thơ của Lưu Quang Vũ - hay ngất ngây:

    http://www.youtube.com/watch?v=nBuor7ScaK0

 
Lời thoại của phim mà giống kịch đọc quá nhỉ?

Khoản lồng tiếng có lẽ cần cải thiện nhưng trang phục và ánh sáng có lẽ ổn

# Sạn thì em chưa nhặt, nhưng chắc nhiều?

http://www.youtube.com/watch?v=nBuor7ScaK0&feature=player_detailpage#t=34s
http://www.youtube.com/watch?v=nBuor7ScaK0&feature=player_detailpage#t=214s
Cây ở background có phải là bạch đàn không nhỉ?

http://www.youtube.com/watch?v=nBuor7ScaK0&feature=player_detailpage#t=118s
Sân xi măng

http://www.youtube.com/watch?v=nBuor7ScaK0&feature=player_detailpage#t=362s
Đây là cuốn "Đại Việt sử ký toàn thư", không phải chữ Nôm, tiếng Việt.

No comments: