Aug 3, 2011

Vietnam's macro economic

Điểm báo tháng 8/2011

Chính phủ tiếp tục nới chỉ tiêu lạm phát lên 17%
http://cafef.vn/20110630112855368CA33/chinh-phu-tiep-tuc-noi-chi-tieu-lam-phat-len-17.chn

Rà soát, cắt giảm vốn đầu tư công: 80.550 tỉ đồng chưa phải con số cuối
http://cafef.vn/2011062908511689CA33/ra-soat-cat-giam-von-dau-tu-cong-80550-ti-dong-chua-phai-con-so-cuoi.chn

Nợ nước ngoài 36,5 tỉ USD
http://cafef.vn/20110728085239303CA33/no-nuoc-ngoai-365-ti-usd.chn

Tạm dừng thành lập mới các tập đoàn
http://cafef.vn/20110803100546520CA33/tam-dung-thanh-lap-moi-cac-tap-doan.chn

Nhà nước phải thay đổi cách tiêu tiền
http://cafef.vn/20110802085724186CA33/manh-dan-doi-moi-kinh-te-lan-2.chn

Vinalines cầm cự và tìm cách thoát lỗ
http://cafef.vn/20110802071336851CA33/vinalines-cam-cu-va-tim-cach-thoat-lo.chn

Còn DN nhà nước nợ gấp 3 vốn chủ sở hữu
http://cafef.vn/20110801082359909CA33/con-dn-nha-nuoc-no-gap-3-von-chu-so-huu.chn

Ông Lê Đức Thúy: Bức tranh kinh tế 6 tháng cuối năm còn nhiều lo ngại
http://cafef.vn/20110801114146887CA33/ong-le-duc-thuy-buc-tranh-kinh-te-6-thang-cuoi-nam-con-nhieu-lo-ngai.chn

Chỉ số giá tiêu dùng, Nhập siêu, Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước, Bội chi ngân sách
http://cafef.vn/20110731124820510CA33/tong-hop-tinh-hinh-kinh-te-vi-mo-thang-7.chnNo comments: