Aug 4, 2011

Dich tu media/medium

Dịch từ media/medium

On 2011/08/02 22:15, Phan Anh Dung wrote:
Chúng ta đang làm. Chúng ta dịch media là "media". Vì chúng ta dùng
bảng chữ cái La Tinh.

Chưa hề có quy định nào bắt phải bỏ hoàn toàn biện pháp phiên âm.

+1

Chính vì thế dự án MOST mà chúng ta là các thành viên của nó,
phải tự mạnh dạn làm "chuẩn" và sử dụng.


Cả tụi Tàu cũng bí không dich được, phải phiên âm thành "môi thể 媒体" (âm pinyin là "meiti")

Tiếng Nhật cũng dùng 媒体 = media.

Theo Merriam Webster[1], "media" là số nhiều của "medium". Có nghĩa:

1) a middle state or condition; mean.
2) something intermediate in nature or degree.

Từ nguyên:
Tiếng latin: "medius", nghĩa là ở giữa.
Từ này khá mới, chỉ xuất hiện cách đây 70 năm [1] và cách dùng số ít/số nhiều
giữa media/medium cũng khá lẫn lộn.

Trong ngữ cảnh IT, dịch ra tiếng Việt, "media" là vật để ghi dữ liệu hoặc vật để truyền dữ liệu.

"Media" trong "multi-media", là nghĩa mà OP (Phương hỏi) có nghĩa là "phương tiện",
nhưng có lẽ từ "phương tiện" với nghĩa này ít đứng một mình [2].
Hơn nữa, nếu nó đứng một mình cũng rất rối nghĩa.Nhất trí để nguyên media, còn đọc có thể đọc là "mê đi a !", cũng có nghĩa đó :-)
+1

[1] http://www.merriam-webster.com/dictionary/media
[2] http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Media
    http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Medium

No comments: