May 27, 2012

Mageia Control Center

Mageia Control Center theo gới ý của bác Phan Vĩnh Trị.

Nhận xét:
- Font xấu
- Build không cẩn thật
- Khó dùng
- Không trực quan lắm
- Cài được gnome-desktop, gnome-session nhưng không login được (lỗi gnome)

Tuy nhiên, dùng một lúc cũng quen

No comments: