May 30, 2012

Not-so-good impression on Fedora 17

Kết luận:
Fedora 17 chưa đủ độ chín để có thể sử dụng trong môi trường doanh nghiệp.

Nhận xét:
- Installer hầu như chưa được Việt hóa, hầu hết là tiếng Anh
(Bản installer tiếng Nhật cũng lẫn nhiều tiếng Anh-Nhật)
- Trong installer, nút "Back/Net" ở phía dưới bị hủy.
&> F17 team: Cần test kỹ hơn trên nhiều môi trường
- Hỗ trợ tiếng Việt cho Gnome: mặc định, không có thay đổi gì so với
mainstream
- LibreOffice tiếng Việt: Không có
- Firefox tiếng Việt: Có
- Gimp tiếng Việt: Không có
- Font trong gnome-terminal xấu
Note: Fedora 17 cần làm mọi thứ chạy ổn định mặc định *ngay* sau khi
cài đặt
- Cài đặt với yum bị lỗi 2 lần
#sudo yum -y install @kde-desktop
#sudo yum -y install gimp -> lỗi dependency, phải force cho bỏ qua.
- Sau khi cài @kde-desktop và bị lỗi, màn hình bị tối thui, con trỏ nhấp
nháy 2 phút ở phía trái trên màn hình, đợi kiên nhẫn không được, nhấn
Ctrl-Alt-Backspace, F17 khởi động lại
- Trước khi hoàn thành cài đặt, xuất hiện chứ trắng trên nền đen
"Cannot open file font True": Typo ngay cả trong debug mode và quên
không xóa trong production release.
- Không thấy có Unity trên F???

Cài đặt:
- Fedora 17 Net installer
- VMWare (máy ảo)
- Cài đặt bộ "cho người phát triển"
- Ngôn ngữ chọn khi cài đặt: Tiếng Việt
- # Các thao tác tiếp theo là next và next

Note:
1. Đây là lần thử thứ ba từ Fedora 15, 16 và 17 với distro này. Trong cả
ba lần, không cần nào cá nhân tôi hài lòng với distro này.
2. Cá nhân tôi nhìn nhận Fedora dưới góc độ doanh nghiệp cần một distro
ổn định.

Khuyến nghị:
- Với RPM based distro, sử dụng CentOS, RHEL nếu cần sự ổn định cho
server hay desktop
- Với DEB based distro, dùng Debian, Ubuntu với cách tiếp cập tương tự
CentOS/Fedora
- Với các bạn học sinh, sinh viên tiền mãn tin hám của lạ, nên sài bạo
Arch, tự cấu hình bằng tay nhiều để hiểu thêm hệ thống

TODO: Sẽ cài đặt Fedora 17 trong chế độ Minimum

No comments: