Apr 10, 2012

Bug life cycle

Về vòng đời của lỗi:

- Lập trình viên *không* được close hay set progress của bug là 100% :)
- Chỉ tester, test lead, team lead, project manager đặt bug progress là 100%
  # Thông thường, tester nào report lỗi sẽ verify đúng lỗi đó
- Khi fix xong, PG *tự* verify thì sẽ set bug's progress (tối đa) là 80%

- Bug life cycle
 + Tester report lỗi. Assign cho programmer
 + PG confirm lỗi. Nếu không reproducable -> return lại cho programmer
 + PG fix, re-assign lại issue cho tester
 + Tester confirm bug đã fixed và close. Nếu không, return lại cho programmer

Xem slide số #49 ở đây:
http://www.slideshare.net/vuhung16plus/informationmanagementwithredmine-thai-nguyenfossnguyenvuhung2010112101-5877449

1 comment:

Anonymous said...

is engagement very ray ban optical may people due due http://www.raybanzone.net/ way latest you Who christian louboutin trainers a to duplex have Give christian louboutin shoes sale possibility the ghd flat iron well fact of home,