Apr 10, 2012

Chơi game trên Android

Thử vài game trên HTC Desire HD. Cảm nhận:

+ Samurai vs Zoombie: Download mất 130MB, gameplay không hợp, usability kém.
+ Asphalt 6 HD: Nó tải từ mạng về 600MB :)
+ EnbornX: Rất nhớ thời console. Thực ra ở Nhật vẫn rất nhiều old school cao thủ chơi console game dạng EnbornX ở ngoài game center.

No comments: