Jun 22, 2012

Cách xưng hô trong tiếng Việt

Em xin được tách chủ đề 'cách xưng hô', thuộc phạm vi
'communication management', soft skills, khá đặc thù ở Việt Nam vào
topic này.

Mong các bác chia sẻ ý kiến.

Rõ ràng cách xưng hô trong tiếng Việt là khó, nó không chỉ có
"you" và "I" giống như tiếng Anh. Nhiều biến thể, niều nuance. Phân
biệt theo tuổi tác, giới tính, quan hệ, chức vị.

Đôi khi, đặc biệt trong văn viết, xưng hô cũng gây khó khăn và đòi
hỏi lựa chọn đúng đại từ nhân xưng, ví dụ:

- Gọi người đáng tuổi cha chú bằng "anh" để 'dễ làm việc' hay gọi
là 'chú' hay 'bác'?
- Gọi bằng chức 'giám đốc A'
- Gọi bằng chức vị ' giáo sư B'

# Để tránh chuyện này, có thể viết email tiếng Anh, nhưng em nghĩ
ta cứ bàn xem khi viết email tiếng Việt thì làm thế nào cho hợp lý cái
đã.

cf. http://vietpmp.com/showthread.php?t=551&p=3738#post3738

No comments: